Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o řešení stavů nouze v teplárenství

Částka 45/1996
Platnost od 05.06.1996
Účinnost od 05.06.1996
Zrušeno k 01.01.2002 (225/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

155

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 15. května 1996

o řešení stavů nouze v teplárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 6 se zřetelem na § 12 odst. 2 a 7 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci:


§ 1

(1) Při likvidaci vzniku a následků poruch a havárií a v případě úplného přerušení dodávek tepla ze soustavy zásobování teplem se postupuje podle havarijního plánu.

(2) Havarijní plán obsahuje:

a) popis a uspořádání soustavy zásobování teplem,

b) pravomoci a povinnosti vedoucích zaměstnanců,

c) popis typických a předpokládaných pracovních režimů při stavech nouze,

d) plán omezení odběru tepla ze soustavy zásobování teplem v jednotlivých odběrných místech (dále jen "regulační plán"),

e) postup havarijního odstavení,

f) postup obnovení dodávek,

g) způsob spojení na zaměstnance a odběratele.

§ 2

(1) Způsob a rozsah omezení spotřeby tepla pro řešení stavů nouze se provádí podle regulačního plánu.

(2) V každé soustavě zásobování teplem se stanovují regulační stupně dodávky v závislosti na míře omezení jejího výkonu.

(3) Odběrové diagramy k jednotlivým regulačním stupňům se sjednávají na každé odběrné místo ve smlouvě zvlášť.

(4) Při regulaci odběru tepla se bere v úvahu naléhavost dodávek tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, subjektů hospodářské mobilizace, školství a event. dalších.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Přesunout nahoru