Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

Částka 42/1996
Platnost od 30.05.1996
Účinnost od 30.05.1996
Zrušeno k 07.08.2000 (268/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. května 1996,

kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 35 odst. 5 a § 65 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů:


§ 1

(1) Do tří dnů po vyhlášení výsledků voleb vyzve krajská volební komise politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, jestliže postoupily do prvního skrutinia při volbách do Poslanecké sněmovny, aby jí nejpozději do deseti dnů po obdržení výzvy sdělily adresu nebo číslo účtu, kam má být kauce vrácena, pokud tyto údaje politická strana, politické hnutí nebo koalice neuvedly též při oznámení o složení kauce.1)

(2) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 vyzve obvodní volební komise toho, kdo podal přihlášku k registraci kandidáta pro volbu do Senátu, jestliže tento kandidát získal ve volebním obvodu alespoň šest procent z celkového počtu platných hlasů, aby jí nejpozději do deseti dnů po obdržení výzvy sdělil adresu nebo číslo účtu, kam má být kauce vrácena, pokud ten, kdo podal přihlášku k registraci kandidáta tyto údaje neuvedl též při oznámení o složení kauce.2)

(3) Na základě předem oznámené adresy nebo čísla účtu, kam má být kauce vrácena, nebo po obdržení zprávy podle odstavce 1 krajská volební komise kauci v zákonem stanovené lhůtě3) vrátí prostřednictvím zřizovatele zvláštního účtu4) buď zasláním poštovní poukázkou na udanou adresu, nebo převodem na sdělený účet. Obdobně postupuje i obvodní volební komise.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 35 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

2) § 65 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.

3) § 35 odst. 4 a § 65 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.

4) § 35 odst. 1 a § 65 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.

Přesunout nahoru