Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1996 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua

Částka 38/1996
Platnost od 17.05.1996
Účinnost od 12.06.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 23. dubna 1996

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

(1) K 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí francouzského mima českého původu Jean-Baptista Gasparda Deburaua se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,5 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka nahoru i dolů v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolená odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je stylizovaný velký státní znak České republiky situovaný k hornímu okraji dvousetkoruny. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při okrajích dvousetkoruny pod státním znakem. Pod státním znakem uprostřed je v jednom řádku označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a pod ním ročník ražby dvousetkoruny "1996". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna ve spodní části dvousetkoruny, vpravo od státního znaku.

(2) Na rubu dvousetkoruny je postava sedícího mima s růží v pravé ruce, hrajícího si s motýlem. Při okraji dvousetkoruny je v opisu, přerušovaném vyobrazením, text "JEAN-BAPTISTE GASPARD DEBURAU 1796 1846". Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Harcuba. Iniciála jeho příjmení "H" je umístěna při levém okraji dvousetkoruny pod rukou držící růži.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. června 1996.


Guvernér:

v z. Ing. Vít v. r.

viceguvernér


Přesunout nahoru