Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 126/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.

Částka 38/1996
Platnost od 17.05.1996
Účinnost od 17.05.1996
Zrušeno k 30.05.2002 (222/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. května 1996,

kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a podle § 4 odst. 3 zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

(1) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, v hlavním městě Praze obvodní nebo místní úřad a v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo městské části (dále jen "obecní úřad"), který má do zvláštního seznamu voličů zapsat1) voliče, který jako důvod zápisu uvede, že nemá trvalý pobyt na území České republiky, vyzve tohoto voliče, aby podepsal čestné prohlášení, kterým potvrzuje, že vykonává své právo jako volič zapsaný pouze do tohoto seznamu. Čestné prohlášení přiloží obecní úřad ke zvláštnímu seznamu voličů.

(2) Okrsková volební komise, před kterou se v den voleb dostaví k hlasování volič, který uvede, že není zapsán do seznamu voličů proto, že nemá trvalý pobyt na území České republiky, postupuje při zápisu tohoto voliče do zvláštního seznamu voličů obdobně jako obecní úřad podle odstavce 1.

§ 2zrušeno


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 3zrušeno


ČÁST TŘETÍ

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Přesunout nahoru