Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 121/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení §2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-121
Čísloč. 121/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení §2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 odst. 1 č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-121" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 odst. 1 č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě">
Nález č. 121/1996 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 121/1996 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-121]Nález č. 121/1996 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 121/1996 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 121/1996 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-121]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 121/1996 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-121 Nález č. 121/1996 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 121/1996 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 121/1996 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 13. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-121


Zpět na předpis