Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 115/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody

Částka 37/1996
Platnost od 30.04.1996
Účinnost od 26.02.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 1986 byla ve Vídni Generální konferencí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přijata a jménem Československé socialistické republiky podepsána Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody.

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u depozitáře, generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii, dne 4. srpna 1988.

Úmluva na základě svého článku 14 odst. 3 vstoupila v platnost dnem 26. února 1987 a pro Československou socialistickou republiku podle odstavce 4 téhož článku dnem 4. září 1988.

Dne 24. března 1993 Česká republika oznámila generálnímu řediteli Mezinárodní agentury pro atomovou energii, depozitáři Úmluvy, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Úmluvou o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody ze dne 26. září 1986.

Do textu Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Státním úřadu pro jadernou bezpečnost.

Přesunout nahoru