Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 110/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění

Částka 35/1996
Platnost od 30.04.1996
Účinnost od 01.01.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

110

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 1. ledna 1996 Republika Kazachstán odstoupila od:

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob (mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik) podepsané v Miškovci dne 27. května 1977, vyhlášené pod č. 30/1979 Sb., a

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob (mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik) podepsané v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb.

Odstoupení Republiky Kazachstán od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob bylo oznámeno depozitáři - Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace dne 29. června 1995 a nabylo účinnosti na základě jejího článku X odst. 2 dnem 1. ledna 1996.

Odstoupení Republiky Kazachstán od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob bylo oznámeno depozitáři - Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace dne 29. června 1995 a nabylo účinnosti na základě jejího článku XII odst. 2 dnem 1. ledna 1996.

Přesunout nahoru