Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c70/1995 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996

Částka 70/1995
Platnost od 28.11.1995
Účinnost od 28.11.1995
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ na rok 1996

ze dne 10. listopadu 1995

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.


I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

2. Zem P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o živočišné výrobě

3. Zem P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků

4. Zem P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v zemědělství

5. Zem Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou

6. Zem P 13-04 Čtvrtletní výkaz malé organizace v zemědělství

7. Zem P 5-01 Roční podnikový výkaz v zemědělství

8. Zem Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou

9. Zem P 15-01 Roční výkaz malé organizace v zemědělství

10. Les P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v lesnictví

11. Les Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v lesnictví

12. Les P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

13. Les P 13-04 Čtvrtletní výkaz malé organizace v lesnictví

14. Les P 5-01 Roční podnikový výkaz v lesnictví

15. Les Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky v lesnictví

16. Les P 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

17. Les P 15-01 Roční výkaz malé organizace v lesnictví

18. Prům P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v průmyslu

19. Prům Z 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce

20. Prům P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu

21. Prům Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou

22. Prům P 13-04 Čtvrtletní výkaz malé organizace v průmyslu

23. Prům Z 2-01 Roční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce

24. Prům P 5-01 Roční podnikový výkaz v průmyslu

25. Prům Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou

26. Prům P 15-01 Roční výkaz malé organizace v průmyslu

27. Stav P 1-12 Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví

28. Stav P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz ve stavebnictví

29. Stav Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností stavební

30. Stav P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek

31. Stav P 13-04 Čtvrtletní výkaz malé organizace ve stavebnictví

32. Stav P 5-01 Roční podnikový výkaz ve stavebnictví

33. Stav Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky s činností stavební

34. Stav P 15-01 Roční výkaz malé organizace ve stavebnictví

35. OPU P 1-12 Měsíční dotazník

36. OPU P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování

37. OPU Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování

38. OPU P 13-04 Čtvrtletní výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování

39. OPU P 5-01 Roční podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování

40. OPU Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování

41. OPU P 15-01 Roční výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování

42. Dop P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v dopravě

43. Dop P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v dopravě

44. Dop Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v dopravě

45. Spoj P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz ve spojích

46. Spoj Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky ve spojích

47. Dop P 13-04 Čtvrtletní výkaz malé organizace v dopravě

48. Dop P 5-01 Roční podnikový výkaz v dopravě

49. Dop Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky v dopravě

50. Dop P 15-01 Roční výkaz malé organizace v dopravě

51. Spoj P 5-01 Roční podnikový výkaz ve spojích

52. Spoj Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky ve spojích

53. CR 7-04 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních

54. CR 9-01 Dotazník o kapacitě a využití ubytovacích zařízení

55. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří

56. Zdp P 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

57. Poj P 3-04 Čtvrtletní výkaz v pojišťovnictví

58. Pen P 3a-04 Čtvrtletní výkaz v peněžnictví

59. Pen P 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních organizací

60. Zdp P 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven

61. Poj P 5-01 Roční výkaz v pojišťovnictví

62. Pen P 5-01 Roční výkaz v peněžnictví a v investičních společnostech a fondech

63. PenPoj V 1-01 Roční výkaz o komoditní struktuře spotřeby materiálu, energie a služeb v peněžnictví, pojišťovnictví a ve zdravotních pojišťovnách

64. VTS P 1-12 Měsíční dotazník

65. VTS P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz ve vybraných tržních službách

66. VTS Z 3-04 Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb

67. VTS P 13-04 Čtvrtletní výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

68. VTS P 5-01 Roční podnikový výkaz ve vybraných tržních službách

69. VTS Z 5-01 Roční výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb

70. VTS P 15-01 Roční výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

71. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací

72. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací

73. SONO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů společenských a ostatních nevýdělečných organizací

74. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

75. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání

76. P 4-04 Čtvrtletní dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku

77. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci

78. Práce 3-01 Roční výkaz o práci

79. Práce 5-99 Výkaz o stávce (výluce)

80. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích

81. Iv 3-04 Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních

82. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

83. Iv 5-99 Evidenční list vybrané investiční akce

84. Iv 6-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

85. Iv 7-99 Hlášení o dokončení stavby pro bydlení

86. Iv 2-01 Roční výkaz o investicích a investičním majetku

87. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností

88. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

89. EP 6-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie

90. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

91. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

92. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

93. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

94. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě

95. Nem Úr 1-12 Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

96. Nem Úr 1-02 Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

97. Odp P 5-01 Roční výkaz o odpadech

98. VTR P 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

99. VTR P 15-01 Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji

100. VH P 7a-04 Čtvrtletní výkaz podniků povodí

101. VH P 7b-04 Čtvrtletní výkaz o vodovodech a kanalizacích

102. VH P 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

103. VH P 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

104. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství

105. Obyv 2-12 Hlášení o narození

106. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí

107. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu

108. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování

109. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců

110. Ceny Prům 1a-02 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků

111. Ceny Prům 1b-02 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

112. Ceny ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

113. Ceny N Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách vybraných výrobků a služeb pro zemědělství

114. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

115. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

116. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

117. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony spojů

118. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy

119. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy

120. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy

121. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy

122. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy

123. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí

124. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů

125. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností

126. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb

127. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

128. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb

129. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

130. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

131. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

132. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla

133. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

134. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

135. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin

136. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1996

137. HIM 1996 Věková struktura hmotného investičního majetku

138. TI 1996 Dotazník o technických inovacích

139. ÚNP 1996 Šetření úplných nákladů práce za rok 1996

140. Reg OPU-96 Vstupní dotazník

141. Reg VTS-96 Vstupní dotazník

142. Technický nosič, event. dotazník Šetření mezd zaměstnanců za 2. čtvrtletí 1996

143. D OZOČ - 04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod

144. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu

145. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

146. EV Mob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě

147. Panel 1996 Dotazník pro podniky vzniklé v roce 1995

148. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin znamenaných na světových burzách

149. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

2. Dop (MD) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

3. Dop (MD) 1-01 Roční výkaz o železniční dopravě

4. Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření o silniční nákladní a osobní dopravě

5. Dop (MD) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

6. Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

7. Dop (MD) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě

8. Dop (MD) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě

9. Dop (MD) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě

b) MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

1. Práce (MF) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdách

c) MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČR

1. PV (MH) V 27-01 Výkaz o SOU neúplném - jen s praktickým vyučováním a o středisku praktického vyučování

2. Prům (MH) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

3. Prům (MH) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

4. Geo (MH) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

5. PO (MH) 1-02 Pololetní výkaz o hmotnosti leteckých závěrů mezinárodního styku

6. PO (MH) 2-02 Pololetní výkaz o poštovním provozu

7. PO (MH) 3-02 Pololetní výkaz o balících přepravovaných ve styku s cizinou

8. PO (MH) 4-02 Pololetní výkaz o ztracených zásilkách a vyplacených náhradách

9. PO (MH) 5-02 Pololetní výkaz o peněžní službě

10. PO (MH) 6-02 Pololetní výkaz o poštovním styku s cizinou

11. TZ (MH) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

12. TS (MH) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách

13. TP (MH) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

14. TJ (MH) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

15. TH (MH) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic

16. TR (MH) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích

17. FEP (MH) 2-02 Pololetní výkaz výnosů

18. FEP (MH) 3-02 Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti

19. FEP (MH) 4-02 Pololetní výkaz o nákladech a výnosech poštovních služeb

20. FET (MH) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích

21. FER (MH) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

22. UZ (MH) R 1-99 Výkaz k upřesnění základních údajů o počtech žáků a struktury oborů učňovských zařízení (COP, ISŠ, SOU, OU, U a SPV), jejichž zřizovatelem je MH ČR, a soukromých učňovských zařízení (ISŠ, SOU a U) pro stanovení výše příspěvků (dotací) na výuku žáků

d) MINISTERSTVO KULTURY ČR

1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle

2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech

3. Kult (MK) V 3-01 Roční výkaz o galerii (muzeu výtvarných umění)

4. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla

5. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku

6. Kult (MK) V 10-01 Roční výkaz o filmové tvorbě

7. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně

8. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu

9. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích

10. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

11. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

e) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče

2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, o službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce

f) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

1. Prům (MPO) P 1a-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Hnědé uhlí a lignit, brikety)

2. Prům (MPO) P 1b-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Černé uhlí)

3. Prům (MPO) P 1c-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Koks)

4. RES (MPO) P 3-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

5. Prům (MPO) EP 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva

6. Tech (MPO) Ba-02 Pololetní (roční) výkaz bavlnářského průmyslu

7. Tech (MPO) Lv-02 Pololetní (roční) výkaz průmyslu lýkových vláken

8. Tech (MPO) Vl-02 Pololetní (roční) výkaz vlnařského průmyslu

9. Tech (MPO) Pl-02 Pololetní (roční) výkaz pletařského průmyslu

10. Tech (MPO) Op-02 Pololetní (roční) výkaz oděvního průmyslu

11. Tech (MPO) Kž-02 Pololetní (roční) výkaz kožedělného průmyslu

g) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

1. V (MS) 16-01 Roční výkaz o znaleckých posudcích podaných ústavy kvalifikovanými pro znaleckou činnost, které jsou zapsány v prvním oddílu seznamu ústavů

h) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole

2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině samostatné - při mateřské škole - při víceletém gymnáziu

3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole

4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních - specializovaných třídách

5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné

6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Výkaz o speciální střední škole, o odborném učilišti

7. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách

8. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - vyšší odborné škole - konzervatoři

9. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu - střední odborné škole - vyšší odborné škole - konzervatoři

10. Škol (MŠMT) V 8-01 Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy

11. Škol (MŠMT) V 8d-01 Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy

12. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole

13. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol

14. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy, preventivně výchovné péče

15. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

16. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách

17. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

18. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole

19. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže

20. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích

21. Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně

22. Škol (MŠMT) V 22-01 Výkaz o školní knihovně

23. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

24. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole

25. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti (SOU), učilišti (U)

26. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní třídě na základní škole - gymnáziu, o sportovním gymnáziu

27. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdách v regionálním školství

28. Škol (MŠMT) P 1a-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a mzdách za přímo řízené organizace

29. Škol (MŠMT) Iv 1-01 Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

30. Škol (MŠMT) R 1-01 Výkaz o zahájení školního roku v mateřské škole

31. Škol (MŠMT) R 3-01 Výkaz o zahájení školního roku v základní škole

32. Škol (MŠMT) R 4-01 Výkaz o zahájení školního roku ve speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné

33. Škol (MŠMT) R 4a-01 Výkaz o zahájení školního roku ve speciální střední škole, odborném učilišti

34. Škol (MŠMT) R 7-01 Výkaz o zahájení školního roku v gymnáziu, střední odborné škole, vyšší odborné škole, konzervatoři

35. Škol (MŠMT) R 17-01 Výkaz o zahájení školního roku v zařízení školního stravování

36. Škol (MŠMT) R 25-01 Výkaz o zahájení školního roku ve středním odborném učilišti, učilišti

37. Škol (MŠMT) R 28-01 Výkaz o zahájení školního roku ve škole/školském zařízení

i) MINISTERSTVO VNITRA ČR

1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR

2. J (MV ČR MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

j) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace

3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění

4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd podle zákona č. 1/1992 Sb. v platném znění

5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

6. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty

7. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

8. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

9. L (MZ) 1-01 Roční výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

10. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

11. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

12. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

13. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobním podnikem

14. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distribučními organizacemi

15. O ODV (MZ) 5-04 Čtvrtletní výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami - léčivými látkami a s hromadně vyráběnými léčivými přípravky

16. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zařízení

17. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

18. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy

19. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace

20. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce

21. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

22. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte

23. Z (MZ) 7-99 Statistické hlášení - zpráva o nežádoucím účinku léku, zpráva o závadě léku

k) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa

2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o rozdělení výrobků z masa

3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

4. SFTR (MZe) 5-04 Čtvrtletní výkaz o předpokládané potřebě masa na výrobu

5. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

6. SFTR (MZe) 6-99 Informace o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a výrobků

7. SFTR (MZe) 9-12 Mesíční výkaz zdrojů, prodejů a užití obilovin

8. REG (MZe) 4-99 Výkaz o regionální nabídce jatečného skotu a jatečných prasat a o nabídce mléka

9. ZEM (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin

10. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření na lesní půdě

11. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

12. Zem OZ (MZe) 1-99 Výkaz o skladech a zásobách ovoce a zeleniny

13. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1996 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1997

l) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

1. Vod (MŽP) 1-02 Pololetní výkaz o placení úhrad za vypouštění znečištěných odpadních vod

2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků

3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1996 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1997

4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem za rok 1996

m) SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

1. Program 222 (SSHR) 1-12 Měsíční výkaz o stavu a pohybu zásob mobilizačních rezerv

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů z oblasti tržeb, pracovních sil a odměňování v odvětví zemědělství pro potřeby analýz v komoditním i územním členění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za celkový prodej, za prodej zemědělských výrobků celkem a v členění podle vybraných výrobků v hodnotovém vyjádření. Počty zaměstnanců, mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, zapsané do obchodního rejstříku, s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a velké specializované podniky s významným rozsahem výroby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz o živočišné výrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení informací o živočišné výrobě pro posouzení stavu a vývoje této oblasti ve vnitřní ekonomice i v mezinárodním srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Početní stavy a obrat stáda, užitkovost hospodářských zvířat, hmotnostní kategorie skotu a prasat, celkový prodej živočišných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů pro zpracovatele i ostatní odběratele.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, přímý vývoz a ostatní prodej a stav zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic a budou využívány pro analytické účely zemědělské statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o investicích, podnikové finanční ukazatele (hospodářský výsledek, náklady, hmotný i nehmotný investiční majetek, zásoby).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, zapsané do obchodního rejstříku, s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a vybrané ekonomické subjekty v zemědělství s koncentrovanou nebo specializovanou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a práce; budou využívány pro analytické účely zemědělské statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a vybrané ekonomické subjekty v zemědělství s koncentrovanou nebo specializovanou výrobou

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností zemědělskou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s výkazem . . . P 3-04, za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz malé organizace v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 13-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a práce; budou využívány pro analytické účely zemědělské statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství zapsané do obchodního rejstříku s výměrou zemědělské půdy do 1000 ha, vč. ekonomických subjektů nehospodařících na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely zemědělské statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasiva, specifikace hmotných investic, pořízené investice podle činností, pořízení nehmotných a hmotných investic, struktura financování investic, základní údaje o rozestavěnosti staveb, leasing, vyřazený a likvidovaný HIM, vodohospodářské ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, zapsané do obchodního rejstříku, s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a vybrané ekonomické subjekty v zemědělství s koncentrovanou nebo specializovanou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. 4. 1997 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky s činností zemědělskou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětví zemědělství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o závodové jednotce, zaměstnanci a mzdy, investiční majetek v užívání, hrubý obrat, mezispotřeba a doplňující ukazatele, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, členění spotřeby a služeb, spotřeby zásob a materiálu, nepřímé daně, dotace a poplatky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a vybrané ekonomické subjekty v zemědělství s koncentrovanou nebo specializovanou výrobou

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností zemědělskou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Současně s výkazem . . . P 5-01 do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře v zemědělství pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele malých organizací, finanční ukazatele, aktiva a pasiva, údaje o zaměstnanosti, investiční majetek, pořízení investic, vyřazený investiční majetek, leasing.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství, zapsané do obchodního rejstříku, s výměrou zemědělské půdy do 1000 ha vč. ekonomických subjektů nehospodařících na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrletní podnikový výkaz v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic a budou využívány pro analytické účely lesnické statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele (hospodářský výsledek, náklady, hmotný i nehmotný investiční majetek, zásoby), investice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob s převažující činností lesnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po ukončení sledovaného období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti a budou využívány pro analytické účely lesnické statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností lesnickou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s výkazem . . . P 3-04, za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po skončení sledovaného období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vývoji hlavních ukazatelů lesnické činnosti a dodávkách dříví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o zalesňování, těžbě dřeva a dodávkách dříví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob s převažující činností lesnictví a dále majitelé lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz malé organizace v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 13-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních ukazatelů z oblastí finančního hospodaření a zaměstnanosti a budou využívány pro analytické účely lesnické statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, tržby, zaměstnanci a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců do 24 osob včetně s převažující činností lesnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po skončení sledovaného období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely lesnické statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasiva, pořízené investice podle činností, území a základní údaje o rozestavěnosti staveb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob s převažující činností lesnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětví lesnictví a národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o závodové jednotce, hmotné a nehmotné investice, hrubý obrat, mezispotřeba a doplňující ukazatele, nepřímé daně, dotace a poplatky, členění spotřeby služeb, zásob materiálu, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, zaměstnanci a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností lesnickou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s výkazem . . . P 5-01 do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů lesní hospodářské evidence u ekonomických subjektů v odvětví lesnictví a vlastníků lesa s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách a dodávkách dřeva a počtech zaměstnanců v lesnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob s převažující činností lesnictví a dále vlastníci lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

3. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře v lesnictví pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele malých organizací, tržby a jejich členění, pořízení investic, údaje o zaměstnancích a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců do 24 osob včetně s převažující činností lesnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční podnikový výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto statistického zjišťování je získat údaje k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečují podklady pro ekonomická rozhodování, slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba zboží, průměrný evidenční počet zaměstnanců a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

17. kalendářní den po sledovaném měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných výrobků v závodových jednotkách s převažující průmyslovou činností. Výsledky tvoří podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách, příp. Kč, dle Seznamu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností s počtem zaměstnanců 25 a více osob a jejich závodové jednotky bez ohledu na počet zaměstnanců a závodové jednotky s převažující průmyslovou činností ostatních ekonomických subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

10. kalendářní den po sledovaném měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely, získání základních informací o nákladním automobilovém parku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, výkony vozidel a spotřeba pohonných hmot.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů pro potřeby analýz a sestavení národních účtů. Získání údajů o zaměstnanosti a mzdách v průmyslu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele za závodovou jednotku - zaměstnanci a mzdy, manuálně pracující zaměstnanci, jejich mzdy a odpracované hodiny, tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, tržby za prodej zboží, předání výrobků, prací a služeb ostatním závodovým jednotkám, spotřeba výrobků, prací a služeb nakoupených od ostatních závodových jednotek, změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace, náklady vynaložené na prodané zboží, výrobní spotřeba, manka a škody na zásobách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností průmyslovou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz malé organizace v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 13-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky a pro sestavení národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele malé organizace, finanční ukazatele, zaměstnanci a mzdy, tržby od obyvatelstva.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem do 99 zaměstnanců včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků v průmyslové závodové jednotce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce, produkce obchodu, spotřeby materiálu, energií a služeb v závodových jednotkách s převažující průmyslovou činností. Výsledky tvoří podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

produkce vybraných výrobků v Kč, dle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce a spotřeby materiálu, energie a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností s počtem zaměstnanců 25 a více osob a jejich závodové jednotky bez ohledu na počet zaměstnanců a závodové jednotky s převažující průmyslovou činností ostatních ekonomických subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 29. ledna 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto zjišťování je získat doplňující údaje sloužící k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic pro analytické účely statistiky a zejména pro sestavení národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasiva, pořízené investice podle činnosti a území, vybrané vodohospodářské ukazatele - voda vyrobená pitná, počet čistíren odpadních vod a jejich kapacita, množství odpadních vod vypouštěných a čištěných, prodej, vývoz, spotřeba a zásoby vybraných výrobků v naturálních jednotkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) zapsaných v podnikovém rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky s činností průmyslovou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto zjišťování je získat údaje k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů pro analytické účely statistiky, zejména pro sestavení národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o závodové jednotce, hmotné a nehmotné investice, hrubý obrat, mezispotřeba a doplňující ukazatele, nepřímé daně, dotace a poplatky, členění spotřeby služeb, zásob materiálu, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, zaměstnanci, mzdy, využití pracovní doby a pracovní režimy manuálních zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do podnikového rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností průmyslovou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 5-01 do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o drobné podnikatelské sféře pro posouzení vývoje ekonomiky a sestavení národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele malé organizace, finanční ukazatele, úroky, sociální náklady, pachtovné, aktiva a pasiva, zaměstnanci a mzdy, investice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem do 99 zaměstnanců včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, poddodávky stavebních prací pro jiné organizace, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, tržby od obyvatelstva.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností stavební

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a mzdy, manuálně pracující na stavebních pracích, závodové finanční ukazatele, výkony vozidel a spotřeba pohonných hmot.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností stavební.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 451 a 452) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz malé organizace ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 13-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, ukazatele o zaměstnanosti, stavební výroba, tržby od obyvatelstva.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců do 24 osob včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření a investic, zejména pro potřeby národních účtů. Získání doplňujících informací o stavební výrobě. Údaje budou využívány zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, investice, struktura stavebních prací podle směrů výstavby a podle Standardní klasifikace produkce, dokončené byty, počet vybraných stavebních strojů k 30. 6., spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky s činností stavební

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hrubý obrat, mezispotřeba, nepřímé daně, dotace a poplatky, komoditní specifikace vybraných položek hrubého obratu, členění spotřeby služeb, členění spotřeby a zásob materiálu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností stavební.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 5-01 do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasiva, základní ukazatele, údaje o zaměstnancích, o investicích a o struktuře stavebních prací v tuzemsku podle směrů výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců do 24 osob včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty vč. fyzických osob zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel; v prodeji pohonných hmot, velkoobchodu a zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, v pohostinství a ubytování.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře v obchodu, pohostinství a ubytování.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o investicích a podnikové finanční ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem 100 a více zaměstnanců, s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře v obchodu, pohostinství a ubytování.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a mzdy, závodové finanční ukazatele a struktura služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90 až 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností v oblasti obchodu, pohostinství, ubytování.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 13-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele a ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců do 99 osob včetně, s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře v obchodu, pohostinství a ubytování.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasiva, základní údaje o rozestavěnosti staveb, pořízené investice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem 100 a více zaměstnanců, s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinnosti auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře v obchodu, pohostinství a ubytování.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a mzdy, investiční majetek, hrubý obrat, mezispotřeba, členění spotřeby služeb, energie, materiálu a zásob, nepřímé daně, dotace a poplatky. Tržby za prodej zboží, náklady na prodané zboží, zásoby zboží v členění podle Standardní klasifikace produkce (SKP).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90 až 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností v oblasti obchodu, pohostinství, ubytování.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 5-01 do 1. 4. 1997 (v případě povinnosti auditu nejpozději do 30. 6. 1997).

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace v obchodu, pohostinství a ubytování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPU P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasiva, tržby celkem, daň z přidané hodnoty, investiční majetek a údaje o zaměstnancích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců do 99 osob včetně, s převažující činností obchod, pohostinství a ubytování.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinnosti auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční podnikový výkaz v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních finančních ukazatelů pro analytické účely statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej vlastních výkonů a zboží, přepravní tržby nákladní a osobní dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda:

u podniků do 24 zaměstnanců včetně - výběrové zjišťování

u podniků s 25 a více zaměstnanci - vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic, přepravní činnosti a činnosti cestovních kanceláří pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, základní přepravní ukazatele, počty turistů cestujících prostřednictvím cestovních kanceláří.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele za závodovou jednotku, zaměstnanci a jejich mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností dopravní

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic a základních ukazatelů telekomunikací pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Podnikové finanční ukazatele, základní údaje o investicích, počty telefonních stanic a počty neuspokojených žadatelů o zřízení telefonní stanice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností ve spojích (OKEČ 64).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele za závodovou jednotku, zaměstnanci a jejich mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností ve spojích.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz malé organizace v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 13-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele malé organizace, zaměstnanci a jejich mzdy, počty turistů cestujících prostřednictvím cestovních kanceláří.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců do 24 včetně zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v dopravě (OKEČ 60 až 63)

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic, dále vybraných ukazatelů veřejné silniční dopravy a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, aktiva a pasiva, pořízené investice celkem a podle činností a okresů, základní údaje o rozestavěnosti, přepravní ukazatele, ujeté kilometry a spotřeba benzinu a nafty veřejné silniční dopravy, přepravované osoby a místové km městské hromadné dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hrubý obrat, mezispotřeba, nepřímé daně, dotace a poplatky, hrubé investice, zaměstnanci a jejich mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností dopravní.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 5-01 do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace v dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře pro potřeby národních účtů a posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, aktiva a pasiva, údaje o zaměstnanosti a investicích a další některé základní ukazatele malých organizací.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců do 24 včetně zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v dopravě (OKEČ 60 až 63).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů, které umožňují propočet základních makroukazatelů z oblasti finančního hospodaření, investic pro analytické účely statistiky, zejména pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané finanční ukazatele, aktiva a pasiva, pořízené investice celkem a podle činností a okresů, základní údaje o rozestavěnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více s převažující činností ve spojích (OKEČ 64).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky ve spojích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Spoj Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k propočtu základních makroukazatelů z oblasti produkčních a dalších účtů vč. jejich desagregace do odvětví pro potřeby analýz v odvětvovém a územním členění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hrubý obrat, mezispotřeba, nepřímé daně, dotace a poplatky, hrubé investice, zaměstnanci a jejich mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava, spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- ve vybraných tržních službách (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností ve spojích.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 současně s podnikovým výkazem . . . P 5-01 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o počtu hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a přenocování podle země stálého bydliště hosta.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna ubytovací zařízení sloužící potřebám cestovního ruchu, provozovaná právnickými nebo fyzickými osobami bez ohledu na to, zda tyto osoby jsou, nebo nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Nepřihlíží se přitom k jejich převažující činnosti a počtu zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o kapacitě a využití ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kapacitě a využití ubytovacích zařízení pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, jeho kapacita a využití, počet osob zaměstnaných v ubytovacím zařízení, charakteristika služeb poskytovaných ubytovacím zařízením.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna ubytovací zařízení sloužící potřebám cestovního ruchu, provozovaná právnickými nebo fyzickými osobami bez ohledu na to, zda tyto osoby jsou, nebo nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Nepřihlíží se přitom k jejich převažující činnosti a počtu zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. ledna 1997; u sezónního ubytovacího zařízení do 15. kalendářního dne po ukončení provozu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o činnosti cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti cestovních kanceláří, příjezdy zahraničních návštěvníků do ČR, výjezdy občanů ČR do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu, služby poskytované cestovními kancelářemi.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s převažující činností cestovní kanceláře (OKEČ 633), s počtem zaměstnanců 1 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. února 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhad vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů za sektor vlády, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách, investicích, příjmech zdravotních pojišťoven z pojistného a jejich výdajích na zdravotní péči.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 753).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, základní údaje o investicích, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, rozpis pojištění dle druhu, rezervy v pojišťovnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny, a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz v peněžnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, základní údaje o investicích, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 651, tj. banky, spořitelny atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro banky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz nebankovních organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, základní údaje o investicích, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv (investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví - nebankovní organizace (OKEČ 652 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 25. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhad vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů za sektor vlády, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele podrobně specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách, inves-ticích, příjmech a výdajích základního a rezervního fondu zdravotních pojišťoven.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 753).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinného auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, rozpis přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny - účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny a penzijní fondy - účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v peněžnictví a v investičních společnostech a fondech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv (investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65 a 67).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o komoditní struktuře spotřeby materiálu, energie a služeb v peněžnictví, pojišťovnictví a ve zdravotních pojišťovnách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PenPoj V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sestavení strukturních národních účtů za ČR (input-output tabulek) a pro analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji (podle vybraných komodit SKP) specifikující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví (OKEČ 65, 66, 67) a zdravotní pojišťovny (OKEČ 753).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty vč. fyzických osob zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o investicích a podnikové finanční ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem 25 a více zaměstnanců, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a souvisejících činností, výzkumu a vývoje, služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, činnosti společenských organizací, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS Z 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a mzdy a závodové finanční ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90 až 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností ve vybraných tržních službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 3-04 za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 13-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele a ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců do 24 osob včetně, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a souvisejících činností, výzkumu a vývoje, služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, činnosti společenských organizací, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 22. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz ve vybraných tržních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasiva, základní údaje o rozestavěnosti staveb, pořízené investice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem 25 a více zaměstnanců, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a souvisejících činností, výzkumu a vývoje, služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, činnosti společenských organizací, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinnosti auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz závodové jednotky s činností vybraných tržních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS Z 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře ve vybraných tržních službách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a mzdy, investiční majetek, hrubý obrat, mezispotřeba, členění spotřeby služeb, energie, materiálu a zásob, nepřímé daně, dotace a poplatky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností

- zemědělství (OKEČ 01) s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha

- lesnictví (OKEČ 02) s počtem zaměstnanců 25 a více

- průmysl (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více

- stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více

- obchod, pohostinství, ubytování (OKEČ 50 až 55) s počtem zaměstnanců 100 a více

- doprava a spoje (OKEČ 60 až 64) s počtem zaměstnanců 25 a více

- vybrané tržní služby (OKEČ 70 až 75, 80, 85, 90 až 93) s počtem zaměstnanců 25 a více za své závodové jednotky s činností ve vybraných tržních službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

současně s podnikovým výkazem . . . P 5-01 do 1. 4. 1997 (v případě povinnosti auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace poskytující vybrané tržní služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTS P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o drobné podnikatelské sféře.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele, aktiva a pasiva, tržby celkem, daň z přidané hodnoty, investiční majetek a údaje o zaměstnancích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců do 24 osob včetně, s převažující činností tržních služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, zpracování dat a souvisejících činností, výzkumu a vývoje, služeb převážně pro podniky, protipožární ochrany a ostatních záchranných prací, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, činnosti společenských organizací, rekreační, kulturní a sportovní činnosti a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997 (v případě povinnosti auditu nejpozději do 30. 6. 1997)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor vlády a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura vybraných výdajových položek, struktura vybraných příjmových položek, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané rozpočtové organizace patřící do sektoru vlády.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 16. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ROPO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor vlády a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané příspěvkové organizace s výjimkou malých příspěvkových organizací a vybrané rozpočtové organizace, které provozují hospodářskou činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 16. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních ukazatelů společenských a ostatních nevýdělečných organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SONO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor soukromých neziskových institucí sloužících převážně domácnostem a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, dále vybrané organizace, které vedou jednoduché účetnictví apod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 16. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o podnikatelské aktivitě fyzických osob k hodnocení ekonomického vývoje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Příjmy z podnikání, výdaje, zaměstnanci a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní podnikatelé nezapsaní do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ 01 až 45, 50 až 55, 60 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90, 92, 93).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstmanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají nadace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, soukromé a církevní školy, církevní zdravot. zařízení a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a obecní úřady a jejich podřízené organizace (s výjimkou škol a školských zařízení placených z prostředků MŠMT ČR) s výjimkou samospráv na území hl. m. Prahy a statutárních měst a jejich podřízených organizací, a to bez ohledu na počet pracovníků. Údaje za obecní úřady do 3000 obyvatel budou získávány buď ze zpracování jejich mzdové agendy v PVT Praha, nebo odhadem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje zaměstnanosti v ČR a oblastech, základní podklad pro kvantifikaci regionálních zdrojů pracovních sil.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vykazující jednotky podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku, kterým byla vymezena zpravodajská povinnost k ročnímu odvětvovému výkazu P 5-01, Pen P 5-01, Poj P 5-01, Zdp P 5-01 v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ). Dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které předkládají buď výkaz Práce (MF) 2-04, nebo Práce 2-04 a mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla, bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o stávce (výluce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 5-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů charakterizujících řešení sporu (vyjádření nesouhlasu zaměstnanci) o sociálních, ekonomických, příp. jiných požadavcích zpravidla mezi zaměstnanci a zaměstnavateli dočasným zastavením práce formou stávky (ze strany zaměstnanců) nebo výluky (ze strany zaměstnavatele). Výsledky šetření se využívají k poskytování údajů mezinárodním i dalším organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Datum zahájení a ukončení stávky (výluky), důvod stávky (výluky), počet zaměstnanců, počet nepracujících v době stávky (výluky), objem nevyplacených mezd z důvodů stávky (výluky), výsledek stávky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku, ve kterých v daném měsíci byla stávka (výluka) uskutečněna.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná (v případě realizace stávky, event. výluky)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účet kapitálu v národním účetnictví za vládní sektor.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, příp. právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, a to bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtu a předpokládané hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a předpokládaná hodnota staveb povolených k zahájení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbě a financování výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty zapsané do podnikového rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Evidenční list vybrané investiční akce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 5-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o jmenovitých významných investičních akcích, na které bylo vydáno stavební povolení, resp. kolaudační rozhodnutí, o zdrojích jejich financování a získaných kapacitách jako podklad pro posouzení investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané údaje o stavbě, identifikační údaje stavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty zapsané do podnikového rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o zahájených, dokončených a rozestavěných bytech, o obytné a užitkové ploše dokončených bytů jako podklad k hodnocení výsledků bytové výstavby pro vnitřní ekonomiku i mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem a stadia rozestavěnosti bytů, velikostní struktura, obytné a užitkové plochy dokončených bytů, nástaveb a přístaveb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Investoři zabezpečující bytovou výstavbu a stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení stavby pro bydlení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o nově postavených bytových a rodinných domech jako podkladu k hodnocení stavu a vývojových tendencí bytové výstavby ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbě, o bytovém či rodinném domu a o bytových a nebytových prostorách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav, popř. i přímí investoři u výstavby domů s více než třemi byty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14 kalendářních dnů po nabytí právoplatnosti kolaudačního rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o investicích a investičním majetku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání definitivních informací o hmotných a nehmotných investicích, jejich třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic a o vybraných údajích o hmotném investičním majetku. Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření a k pokrytí požadavků národního účetnictví za vládní sektor.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, příp. právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, a to bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření hmotných investic u leasingových společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Leasing 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku, pronajatého formou finančního leasingu, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta; objem hmotného investičního majetku předaného do vlastnictví uživatelů; hodnota pronajatého hmotného investičního majetku k 31. 12. 1996.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 6521, a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní ekonomickou činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 14. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií v organizacích zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů v Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu, průmyslu, stavebnictví a dopravy (kódy OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 60 až 62, 631, 632, 634) zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o spotřebě paliv a elektřiny v organizacích s ostatní činností pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba základních druhů paliv a elektrické energie.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s ostatní činností (všechny subjekty, které nemají povinnost předložit výkaz EP 5-01), tj. velkoobchod, maloobchod, pohostinství a ubytování, spoje, peněžnictví, pojišťovnictví, výzkum a vývoj, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, rozhlas, televize, služby, rekreační, kulturní a sportovní činnosti, zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv v organizacích, které dobývají, vyrábějí nebo obchodují (provádějí distribuci) s palivy, pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 101, 102, 111, 112, 231, 232, 241, 271, 273, 402, 511, 515, 603) zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob, u obchodních organizací 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 21. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu) zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 21. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský, papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 101, 102, 111, 13 až 27, 402, 603, zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kódy OKEČ 401 a 403) s počtem zaměstnanců 6 a více osob a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.) s počtem zaměstnanců 25 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem pracovníků pod 25 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby a prodej tuhých paliv u maloobchodních podnikatelských subjektů, rozdělení prodeje podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) maloobchodní prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 5248, 5263 aj.) s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů:

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje nemocnosti k zajištění zejména dávek nemocenského pojištění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty nemocensky pojištěných, počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti, počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechny ekonomické subjekty se 100 a více zaměstnanci, popř. jejich nižší organizační složky, resp. organizační seskupení, pokud administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nem. pojištění, a to bez ohledu na velikost jednotlivých subjektů zahrnutých do sumáře.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nem. pojištění; informační zdroj pro potřeby MPSV ČR, MZ ČR, ČÚBP a další rezorty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, počty nem. pojištěných.

2. Okruh zpravodajských jednotek:

Všechny ekonomické subjekty bez ohledu na velikost a druh vlastnictví, které si samy likvidují nem. pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ty ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 11. 7. 1996 a 10. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o produkci a způsobu odstranění zvláštních a nebezpečných odpadů a nákladech s tím spojených.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem produkovaných zvláštních a nebezpečných odpadů v členění dle Katalogu odpadů, způsob využití nebo zneškodnění odpadů a náklady vynaložené na jejich odstranění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s 25 a více zaměstnanci zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví produkující zvláštní a nebezpečné odpady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o struktuře činností vědeckovýzkumné základny, o financování výzkumu a vývoje včetně účelového financování a o licencích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura zaměstanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně účelového financování, nákup a prodej licencí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty a rozpočtové a příspěvkové organizace s počtem zaměstnanců 25 a více osob. U ekonomických subjektů s převažující činností průmyslovou, stavební, výzkum a vývoj, u rozpočtových a příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem a vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o základních ukazatelích výzkumu a vývoje malých firem (podnikatelů) pro doplnění celkového přehledu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci výzkumu a vývoje, výzkumníci, celkové vnitřní výdaje na výzkum a vývoj, neinvestiční výdaje, hmotné a nehmotné investice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností výzkum a vývoj a počtem zaměstanců do 24 osob včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz podniků povodí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 7a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je sledovat vývoj dodávek povrchové vody.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o dodávce povrchové vody a struktuře odběratelů v technických jednotkách a v Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky povodí s 25 a více zaměstnanci.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 7b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem statistického zjišťování je sledovat vývoj dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a příjmů za dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobě pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 8a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky povodí s 25 a více zaměstnanci a Pražské kanalizace a vodní toky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 8b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní soudy (obvodní, městské).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o stěhování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů), sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-02 a Ceny Prům 1b-02 volí organizace dle charakteru reprezentanta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. března a do 15. října současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIĎSŤOVÁNÍ:

Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1b-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku a charakteristika užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-02 a Ceny Prům 1a-02 volí organizace dle charakteru reprezentanta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. března a do 15. října současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet výběrového indexu nominálních cen dovozu a vývozu a sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě pro Českou republiku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období, u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh, objem dovozu či vývozu u sledovaných reprezentantů v tis. Kč za předchozí rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se zahraničně obchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí informací

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách vybraných výrobků a služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny N Zem 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen nákupu u vybraných výrobků a služeb vstupujících do zemědělství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, cena ve sledovaném čtvrtletí v Kč, nákup výrobků (služeb) v předchozím čtvrtletí v tis. Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se zemědělskou prvovýrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané zemědělské ekonomické subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Vod 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Spoj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů; výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace spojů: Česká pošta, s. p., SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., EuroTel Praha, s.r.o.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ž 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; objem dovozného za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Generální ředitelství ČD a jeho oblastní jednotky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop L 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem; výkony za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČSA, a. s., příp. další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ř 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravy za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Československá plavba labská, a.s., Děčín.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravného za vybrané reprezentanty; přepravné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

123. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psn 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen vybraných služeb a výpočtu průměrných cen některých vybraných služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných služeb (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Soubor vybraných jednotek podle pevného seznamu. Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

124. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pss 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen vybraných služeb a výpočtu průměrných cen některých vybraných služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných služeb (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Soubor vybraných jednotek podle pevného seznamu. Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v jiných obchodních službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

125. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psz 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen vybraných služeb a výpočtu průměrných cen některých vybraných služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných služeb (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Soubor vybraných jednotek podle pevného seznamu. Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

126. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pso 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen vybraných služeb a výpočtu průměrných cen některých vybraných služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných služeb (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Soubor vybraných jednotek podle pevného seznamu. Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

127. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Poj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události; pojistné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

128. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty, náklady za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČNB za operace s klienty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

129. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů; výnosy, náklady za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

130. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Leas 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty; úhrn leasingových navýšení za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

131. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a stavebních objektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období v Kč za měrnou jednotku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve stavebnictví (OKEČ 45, 46).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

132. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW//rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

133. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 6. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

134. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 11. 12. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

135. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6: do 20. 6. 1996 Zem V 7: do 15. 7. 1996 Zem V 8: do 15. 8. 1996 Zem V 9: do 16. 9. 1996 Zem V 10: do 15. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

136. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1996

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZ 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství (a vybraní chovatelé) s chovem hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 3. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

137. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Věková struktura hmotného investičního majetku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

HIM 1996

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních kvalitativních charakteristik technologické úrovně zásoby hmotného investičního majetku a vstupních dat pro potřeby přepočtů jeho hodnoty do srovnatelných cen.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotný investiční majetek tříděný podle vybraných skupin (ve vazbě na SKP) a roků pořízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s 25 a více zaměstnanci, s převažující činností v rámci kódů OKEČ: 10 až 14, 16, 20 až 23, 25, 30 až 35, 37, 41.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 5. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

139. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření úplných nákladů práce za rok 1996

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 1996

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce, a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vykazující jednotky podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku a dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které vyplňují buď výkaz Práce (MF) 2-04, nebo Práce 2-04.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování nad stanovený počet zaměstnanců v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ), ostatní subjekty s menším počtem zaměstanců v rámci příslušné odvětvové činnosti OKEČ výběrovým zjišťováním

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

140. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vstupní dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Reg OPU - 96

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jednorázové získání informací o souboru vybraných ekonomických subjektů, které se využijí pro aktualizaci údajů v registru organizací a pro kontrolu a doplnění zpracování měsíčních dotazníků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti, evidenčního počtu zaměstnanců a tržeb v průběhu roku 1995.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty vč. fyzických osob zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. ledna 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

141. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vstupní dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Reg VTS - 96

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jednorázové získání informací o souboru vybraných ekonomických subjektů, které se využijí pro aktualizaci údajů v registru organizací a pro kontrolu a doplnění zpracování měsíčních dotazníků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti, evidenčního počtu zaměstnanců a tržeb v průběhu roku 1995.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty vč. fyzických osob zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. ledna 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

142. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření mezd zaměstnanců za 2. čtvrtletí 1996 a za rok 1996

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Technický nosič, event. dotazník Mzdy P 1996

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni mezd zaměstanců v detailním členění podle povolání, kvalifikace, pohlaví za jednotlivé měsíce 2. čtvrtletí 1996 a za rok 1996.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a jejich struktura podle povolání, kvalifikace a pohlaví a úrovně jejich mezd, počty odpracovaných hodin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty podnikatelské a nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnaných osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, event. dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: mimořádné výběrové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 8. 1996 a do 10. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

143. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

D OZOČ - 04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6 týdnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

144. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, exportu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti průmyslu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

145. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti stavebnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

146. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Mob 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele prodeje (tržeb), zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty z oblasti obchodu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

147. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky vzniklé v roce 1995

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PANEL 1996

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro měření kvality statistického registru, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem). Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, rozvoj.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru v roce 1995 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a netržních subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: panelové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Zjišťování bude provedeno v období duben až červen 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

148. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Index světových cen průmyslových surovin a potravin znamenaných na světových burzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK, Metalimex.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

149. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané prodejny a provozovny služeb bez ohledu na vlastnictví a další vybrané ekonomické subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíčně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

150. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku v odvětví VELKOOBCHOD a zprostředkování obchodu za rok 1996

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Velko P-96

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k hodnocení podnikatelské aktivity ve sféře fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku s činností velkoobchod a zprostředkování obchodu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele o příjmech, výdajích a jejich struktuře, dále údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez rozlišení velikosti s převažující činností OKEČ 51 (velkoobchod a zprostředkování obchodu).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování objemu nákladní dopravy po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace zboží EU (NST/R).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností 612000 vnitrozemská vodní doprava zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

15. kalendářní den po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o silniční automobilové dopravě se smíšeným provozem nebo s provozem autobusové dopravy pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře výkonů a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách) zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. kalendářní den po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o železniční dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy zboží pro posouzení vývoje ekonomiky a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy ČR vůči mezinárodním orgánům EHK/OSN a CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě zboží podle komodit (klasifikace NST/R).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci mající hlavní činnost 601000 železniční doprava zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o silniční nákladní a osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží, zatížení pozemních komunikací ve veřejné silniční nákladní dopravě a nákladní dopravě na vlastní účet a o veřejné osobní dopravě pro výkon státní správy a pro potřeby statistik mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vložka A - údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle nomenklatury ES, jednotka kombinované dopravy, odpad nebo nebezpečné zboží); Vložka B - údaje o práci vozidla osobní dopravy, o přepravních proudech cestujících a druhu přepravy cestujících.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vložka A Vybrané ekonomické subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku provádějící jako hlavní činnost OKEČ 602400 Silniční nákladní doprava a vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou). Vložka B Dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách) zapsaní i nezapsaní do obchodního rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do jednoho měsíce po určeném termínu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 3-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží podle nomenklatury ES v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu, pro výkon státní správy a pro potřeby statistik mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě, určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN a CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 612000 (vnitrozemská vodní doprava) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o struktuře lodního parku ekonomických subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN a CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz zpracovává Státní plavební správa jako výtah z registru plavidel.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy mezinárodním vládním organizacím ICAO a IATA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 621000 letecká doprava pravidelná; 622000 letecká doprava nepravidelná; 632300 ostatní činnosti v letecké dopravě, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o kombinované dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MD) 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN a CEMT.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 601000 železniční doprava; 612000 vnitrozemská vodní doprava; 634000 ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu), přepravující jednotky kombinované dopravy, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy ČR

b) MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce (MF) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování počtu zaměstnanců a mezd v organizacích, na které se nevztahuje odvětvové výkaznictví. Slouží ke sledování vývoje počtu zaměstnanců a mezd především v ústředních orgánech, okresních úřadech a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují jen rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, (např. samosprávy na území hl. m. Prahy a statutárních měst a jim podřízené organizace) s výjimkou obecních úřadů a jejich podřízených organizací (vyplňují výkaz Práce 2-04), a to bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo financí ČR

c) MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o SOU neúplném - jen s praktickým vyučováním a o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PV (MH) V 27-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na učňovská zařízení v působnosti MH ČR a zároveň i podklady pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky studia a ročníků (oddíl má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště neúplná jen s praktickou přípravou a střediska praktického vyučování bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MH) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její struktury a prodejního umístění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Peněžní ukazatele objemu výroby (výroba zboží, hrubý obrat, tržby z prodeje), počet zaměstnanců, struktura výroby a prodeje.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 25 a více osob, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku označenou v seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MH) P 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 25 a více osob, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v seznamu Ministerstva hospodářství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Geo (MH) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob pro potřeby hodnocení vývoje a stavu zásob nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování jejich souhrnné evidence.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku, o jeho těžbě, zásobách a pohybu zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny těžební organizace a organizace evidující výhradní ložiska nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o hmotnosti leteckých závěrů mezinárodního styku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů nezbytných pro regulátora a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnost leteckých závěrů v kg podle druhu zásilek (LC/AO, CP, SAL, EMS).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získat základní údaje o poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů a pro využití v rámci regulačních potřeb. Zjišťování je také základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů peněžní služby vykonávaných poštou, přehled o počtech poštovních zařízení a technických prostředcích a zaměstnancích pošty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o balících přepravovaných ve styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených balíků v mezinárodním styku podle zemí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o ztracených zásilkách a vyplacených náhradách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro regulační potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty ztracených zásilek podle druhů zásilek a výše náhrad za ně vyplacených, v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o peněžní službě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 5-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání základních informací o peněžní službě pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výše částek příjmů a výplat pošty v rámci poskytování peněžních služeb uživatelům podle jednotlivých typů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o poštovním styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MH) 6-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TZ (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a stáří veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet mzm a mzn telefonních ústředen, rozsah místní a dálkové přenosové sítě, přenosová zařízení v místní a dálkové síti, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1996 a 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TS (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty telefonních stanic, počty veřejných telefonních automatů, počty pronajatých telefonních okruhů, počty faksimilních stanic, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty stanic radiotelefonních služeb, počty stanic pagingu, počty stanic družicové služby, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty stanic přenosu dat, počty stanic služby VIDEOTEX aj.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1996 a 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TP (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o telefonním provozu, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a veřejné datové služby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a. s., Česká pošta, s. p., Eurotel, s. r. o., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1996 a 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TJ (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jakost telefonních služeb, jakost telefonního provozu, poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních automatů, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat, jakost služby pronájmu okruhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a. s., Eurotel, s. r. o., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1996 a 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TH (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů

České republiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a. s., a provozovatelé místních sítí vlastnící pověření k poskytování telefonní služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1996 a 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TR (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí, počet radioreleových tras a pokrytí území a obyvatelstva rozhlasovým a televizním vysíláním.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování radiokomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1996 a 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz výnosů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výkonů podle účetní evidence zpravodajské jednotky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o nákladech a výnosech na činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence členěné podle činnosti, na kterou byly vynaloženy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o nákladech a výnosech poštovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FEP (MH) 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti pošty, pro regulační potřeby a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady podle účetní evidence vztažené k výkonům, na které byly vynaloženy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1996 a do 31. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT Telecom, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 1996 a 31. 5. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MH) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 1996 a 31. 5. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz k upřesnění základních údajů o počtech žáků a struktury oborů učňovských zařízení (COP, ISŠ, SOU, OU, U a SPV), jejichž zřizovatelem je MH ČR, a soukromých učňovských zařízení (ISŠ, SOU a U) pro stanovení výše příspěvků (dotací) na výuku žáků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

UZ (MH) R 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na učňovská zařízení v působnosti MH ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura studijních a učebních oborů podle ročníku, formy studia a počtu žáků ve výuce, a to v teoretickém vyučování a odborném výcviku ve vlastním učňovském zařízení a odborném výcviku v ostatních učňovských zařízeních.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Učňovská zařízení (COP, ISŠ, SOU, OU, U a SPV), jejichž zřizovatelem je MH ČR, a soukromá učňovská zařízení (ISŠ, SOU a U).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 3x za rok

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2., 10. 6., 16. 9. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo hospodářství ČR

d) MINISTERSTVO KULTURY ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Divadla zřizovaná MK ČR, MŠMT ČR, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hudebních souborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele charakterizují výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a podávají informace o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hudební soubory zřizované MK ČR, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o galerii (muzeu výtvarných umění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony galerie, její hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborné činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Galerie zřizované MK ČR, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí a měst a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o repertoáru divadla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady k jednání MK ČR, pro potřeby orgánů státní správy. Doplněk ročního výkazu o divadle.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech; počty představení jednotlivých her a jejich návštěvnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Divadla zřizovaná MK ČR, MŠMT ČR, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 8. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tématických skupin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé registrovaní na MK ČR, okresních úřadech, magistrátech hl. m. Prahy, města Plzně a města Ostravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 13. ledna 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o filmové tvorbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkaz zachycuje filmovou tvorbu, výrobu koprodukčních filmů a externí služby produkčních společností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Filmové a produkční společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 27. ledna 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtu resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna České republiky a státní vědecké knihovny zřizované MK ČR, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi. Zpracování sumáře za jednotlivé knihovny provádí okresní knihovny a SVK.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. března 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony muzea, jeho hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborná činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Muzea zřizovaná MK ČR, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí a měst a jinými subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna České republiky (na základě povinných výtisků z neperiodických publikací vydaných v ČR).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. dubna 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost, údaje o odborné činnosti památkových ústavů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče, okresních úřadů a jiných orgánů státní správy, obcí, památkové objekty ve vlastnictví nebo správě jiných subjektů. Zpracování sumáře za jednotlivé památkové objekty provádí památkové ústavy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. února 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury ČR

e) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zařízeních sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty. Využití i pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje zařízení sociální péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Jednotlivá zařízení sociální péče včetně nestátních subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 16. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce postiženým občanům.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených MPSV. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, ústavy sociální péče přímo řízené MPSV.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 2. 1997 - ústavy sociální péče řízené MPSV: do 20. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v organizacích bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto organizací a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČSSZ vč. OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, o službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Přehled o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociálních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidence a hmotná pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady a Magistrátní úřad hl. m. Prahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o ceně práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ISPV (MPSV) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání informací o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťování podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku) podle jednotlivých profesí, tarifních stupňů, odvětví, regionů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrný hodinový výdělek podle jednotlivých povolání a tarifních stupňů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Cíleně vybrané subjekty - právnické i fyzické osoby - ze všech oborů národního hospodářství (bez ohledu na počet zaměstnanců).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

Jedná se o záměrně výběrové anonymní zjišťování za právnické i fyzické osoby. Po vyplnění jednorázového vstupního formuláře, obsahujícího identifikační údaje organizační jednotky či firmy, se statistické zjišťování provádí prostřednictvím magnetického nosiče, popř. modemem.

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

f) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Hnědé uhlí a lignit, brikety)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování hnědým uhlím a lignitem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje a prodej hnědého uhlí a lignitu, rozdělení spotřeby podle oborů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Černé uhlí)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1b-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování černým uhlím pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje černého uhlí, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Koks)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1c-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování koksem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje koksu, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností průmyslovou a obchodní, realizující dodávky paliv, s počtem zaměstnanců 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES (MPO) P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční a exportní situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací ve čtvrtletí pro finanční a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele (aktiva, pasiva) a tržby z vlastní výroby a služeb na export.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností - v průmyslu (OKEČ 10 až 40) s počtem zaměstnanců 100 a více - ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 25 a více - v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více - v činnosti v oblasti nemovitostí, zpracování dat, vědě a výzkumu (OKEČ 70 až 74) s počtem zaměstnanců 25 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne po ukončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) EP 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv a elektřiny, spotřebitelské zásoby paliva dle druhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 25 a více ve stavebnictví a v průmyslu 100 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní (roční) výkaz bavlnářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Ba-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů bavlnářského oboru v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezipodnikovému a mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném čm, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin v m2 a tunách, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních bavlnářského oboru, počet zaměstnanců, mzdové prostředky v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

Pololetní (roční) výkaz vyplní zpravodajská jednotka pouze v těch částech, které odpovídají její činnosti.

Použitá metoda:

Vyčerpávající zjišťování za sledované období, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní a roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololetí31. 7. 1996
za rok31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní (roční) výkaz průmyslu lýkových vláken

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Lv-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezipodnikovému a mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba lněného vlákna a koudele v tunách, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném čm, výroba lnářských a jutařských tkanin režných a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru lýkových vláken, počet zaměstnanců, mzdové prostředky v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

Pololetní (roční) výkaz vyplní zpravodajská jednotka pouze v těch částech, které odpovídají její činnosti.

Použitá metoda:

Vyčerpávající zjišťování za sledované období, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní a roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololetí31. 7. 1996
za rok31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní (roční) výkaz vlnařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Vl-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezipodnikovému a mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném čm, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách, bělidlech, barevnách v tunách a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu, počet zaměstnanců, mzdové prostředky v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

Pololetní (roční) výkaz vyplní zpravodajská jednotka pouze v těch částech, které odpovídají její činnosti.

Použitá metoda:

Vyčerpávající zjišťování za sledované období, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní a roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololet31. 7. 1996
za rok31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní (roční) výkaz pletařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Pl-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezipodnikovému a mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba osnovních, zátažních a ostatních úpletů v tunách, úprava úpletů bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v párech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu, počet zaměstnanců, mzdové prostředky v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

Pololetní (roční) výkaz vyplní zpravodajská jednotka pouze v těch částech, které odpovídají její činnosti.

Použitá metoda:

Vyčerpávající zjišťování za sledované období, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní a roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololetí 31. 7. 1996
za rok31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní (roční) výkaz oděvního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Op-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezipodnikovému a mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), obnova výrobních strojů ve sledovaném období, počet zaměstnanců, mzdové prostředky v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v oděvním průmyslu ve sledovaném období, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

Pololetní (roční) výkaz vyplní zpravodajská jednotka pouze v těch částech, které odpovídají její činnosti.

Použitá metoda:

Vyčerpávající zjišťování za sledované období, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní a roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololetí31. 7. 1996
za rok31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní (roční) výkaz kožedělného průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Kž-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezipodnikovému a mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba v obuvnických a kožešnických koželužnách v tunách, m2, v Kč, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v Kč, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč, výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru, počet zaměstnanců, mzdové prostředky v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin a materiálů v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) zapsané do obchodního rejstříku a s počtem 100 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

Pololetní (roční) výkaz vyplní zpravodajská jednotka pouze v těch částech, které odpovídají její činnosti.

Použitá metoda:

Vyčerpávající zjišťování za sledované období, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní a roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololetí31. 7. 1996
za rok31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

g) MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o znaleckých posudcích podaných ústavy kvalifikovanými pro znaleckou činnost, které jsou zapsány v prvním oddílu seznamu ústavů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MS) 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získat informace o posudcích ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, pro potřeby řízení znalecké činnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet znaleckých posudků v členění podle jejich zadavatelů, z toho za vybrané znalecké obory; přehled o odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Právní subjekty zapsané v prvním oddílu seznamu ústavů, vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 6. následujícího roku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo spravedlnosti ČR

h) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽEATĚLOVÝCHOVY ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o školní družině samostatné - při mateřské škole - při víceletém gymnáziu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních základních, zvláštních a pomocných školách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1995/96 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě. Školní rok 1996/97 - třídy a žáci podle ročníků, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a učebního plánu, žáci podle roku školní docházky. Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o základní škole o speciálních - specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby, věkové složení nově přijatých, žáci podle roku školní docházky. Dodatek za školní rok 1995/96 - odchody žáků ze základní školy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1995/96 - žáci, kteří ukončili školní docházku, školy v přírodě, děti, jimž poskytlo přímou péči speciálně pedagogické centrum. Škoní rok 1996/97 - třídy a žáci základní a zvláštní školy podle ročníků, charakteristiky internátu, třídy a žáci pomocné školy, třídy a žáci mateřské školy, národnost žáků, evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a školní kluby, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, počty škol a žáků podle druhu postižení, věkové složení dětí a žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské, základní, zvláštní a pomocné školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Diagnostické a výchovné ústavy, ve kterých jsou zřízeny základní a speciální školy. Dětské domovy, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciální střední škole, o odborném učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, charakteristiky internátu, národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle druhu školy a ročníků, učebny používané školou, žáci podle studijních/učebních oborů a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), školy a žáci podle druhu postižení, děti, jimž poskytlo péči speciálně pedagogické centrum, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy a odborná učiliště bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Diagnostické a výchovné ústavy, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště nebo odborná učiliště.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia a předchozího působiště. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učliště, integrované střední školy, centra odborné přípravy) kromě středních škol speciálních, bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Netýká se pomaturitního a nástavbového studia a vyššího studia pro absolventy středních škol ani studia při zaměstnání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 7. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR (za střední zdravotnické školy)

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kurzy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední a odborné školy a konzervatoře bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR (za střední zdravotnické školy)

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o gymnáziu - střední odborné škole - vyšší odborné škole - konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední a vyšší odborné školy a konzervatoře bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR (za střední zdravotnické školy)

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kurzy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), zabezpečení učebních oborů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Integrované střední školy a centra odborné přípravy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 8d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Integrované střední školy a centra odborné přípravy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), národnost čs. studentů, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 11. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o absolventech vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy, druhu a délky studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy, preventivně výchovné péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1995/96 - rozmísťování chovanců, příchody a odchody z domova/ústavu, získaná kvalifikace chovanců. Školní rok 1996/97 - základní charakteristiky chovanců, děti předškolního věku podle stáří, děti ve věku povinné školní docházky, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení domova/ústavu (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež) a další podobná zařízení bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony, kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské menzy bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty strávníků, kapacitní charakteristiky, tržby, hospodářská činnost, počty pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny a jídelny domovů a internátů bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu kromě jídelen při střediscích praktického vyučování. Školy v působnosti MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 11. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR (za jídelny středních zdravotnických škol)

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o státní jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní jazykové školy bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o domově mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybavení domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Domovy mládeže bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu kromě domovů mládeže při střediscích praktického vyučování. Střední školy v působnosti MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR (za domovy středních zdravotnických škol)

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské koleje bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 12. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, studovny a čítárny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Knihovny vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o školní knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 22-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, pracovníci knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Knihovny základních a středních škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 1x za 3 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, děti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pedagogicko-psychologické poradny bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středním odborném učilišti (SOU), učilišti (U)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pracovní místa, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle délky a druhu studia a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, žáci podle formy, druhu a délky studia, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků (oddíl má pohyblivý počet řádků), integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů, nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu přípravy a věku, podle druhu přípravy a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště a učiliště bez ohledu na právní subjektivitu a zřizovatele, pokud zajišťují teoretickou přípravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o sportovní třídě na základní škole - gymnáziu, o sportovním gymnáziu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy a gymnázia se sportovními třídami, sportovní gymnázia bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdách v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (celkem, jednotlivé složky) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) včetně soukromých a církevních škol a škol zřízených jiným ústředním orgánem státní správy než MŠMT. Netýká se aparátu školských úřadů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení 1. - 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 20. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zaměstnancích a mzdách za přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1a-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a platové tarify podle platových tříd, zaměstnanci a mzdové prostředky (vč. složek) podle kategorií, zaměstnanci a mzdové prostředky (vč. složek) podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci se ZPS, ženy na MD a další MD.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny přímo řízené organizace resortu MŠMT (vč. fakult a součástí vysokých škol a vč. vlastního aparátu školských úřadů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 7. 1996 v pololetí, do 31. 1. 1997 v roce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) Iv 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení stavební investiční činnosti v resortu školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace a oblastní orgány resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady na investiční výstavbu, zdroje financování, získané kapacity.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v resortu školství (včetně obecních, soukromých a církevních škol), které připravují nebo realizují investiční výstavbu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 10. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR (za vyšší zdravotnické školy)

i) MINISTERSTVO VNITRA ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce (MV) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání statistických údajů pro plnění úkolů MV ČR, vyplývajících ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (§ 16 odst. 2). Jedná se o získání oficiálních statistických údajů za OkÚ v členění podle skupin zaměstnanců, které jsou limitovány a sledovány odděleně. Sumární údaje jsou využívány i pro potřeby MF ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a vyplacené mzdy zjišťované podle jednotlivých skupin zaměstnanců obsahově odpovídají obecné metodice statistiky z oblasti práce a mezd. Údaje se zjišťují nápočtově od začátku roku. Struktura vyplacených mezd bez OON (údaje odd. II.) odpovídá členění základních složek platu v zákoně č. 143/1992 Sb. Členění oddílu III. je zpracováno rovněž ve vazbě na citovaný zákon.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

J (MV ČR MS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení dalších zákonů obsahující skutkové podstaty přestupků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

obce do 10. 1. okresní úřady do 27. 1.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra ČR

j) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Podklady slouží pro monitoring Zdraví pro všechny pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů - fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, pacienti sledovaní pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna odborná ambulantní oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního), která se organizačně člení na tato oddělení (pracoviště):

interní, kardiologické, revmatologické, diabetologické, gastroenterologické, endokrinologické, klinické farmakologie, geriatrické, infekční, alergologické, TRN, nervové (neurologické), psychiatrické, sexuologické, nemocí z povolání, dětské (pediatrické), magnetoterapeutické, ženské (gynekologické, porodnické), chirurgické, neurochirurgické, plastické chirurgie, kardiochirurgické, traumatologické, anesteziologicko-resuscitační, ortopedické, urologické, ORL (ušní, nosní, krční), foniatrické, oční (oftalmologické), stomatologické, kožní (dermatovenerologické), klinické onkologie, radioterapeutické, dorostové, tělovýchovného lékařství, lékařské genetiky, RZP (rychlé zdravotnické pomoci), posudkové lékařství, ordinace praktického lékaře, nefrologické, klinické biochemie, klinické hematologie (pracoviště hematologické), radiodiagnostické, protetické, transfúzní služby, rehabilitační, nukleární medicíny, patologické, soudního lékařství, mikrobiologické (pokud není oddělením hygienické služby), dialyzační stanice, koronární jednotka, tkáňové stanice, léčby popálenin, funkční diagnostiky, klinické imunologie, lékárenské, léčivých rostlin, prostředků zdravotnické techniky, home care, AT ordinace (AT poradna), ostatní oddělení léčebné péče, ostatní oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek a ostatní oddělení.

Výkaz dále vyplňují vybraná zdravotnická zařízení, pokud poskytují ambulantní služby:

léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), léčebna TRN (i dětská), psychiatrická léčebna (i dětská), rehabilitační ústav (i dětský), radioterapeutický ústav, závodní středisko preventivní péče, závodní lékařská stanice, samostatná ordinace praktického lékaře (PL) pro dospělé, samostatná ordinace PL pro děti a dorost, samostatná ordinace PL - gynekologa, samostatná ordinace PL - stomatologa, dětské diagnostické centrum, samostatná zařízení nelékařská VŠ - psychologické, logopedické, rehabilitační, samostatné zařízení SŠ odb. prac. - rehabilitační, samostatná stomatologická laboratoř, transfúzní stanice, krevní sklad, centra různého zaměření, záchytná stanice.

Výkaz vyplňují také logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči:

lékařská služba první pomoci, dialyzační stanice, kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zdravotnická záchranná služba a doprava raněných a nemocných, zařízení lékárenské péče, zařízení domácí péče (home care), rehabilitační centra.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jako zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Pro zdravotní referáty okresních úřadů a Ministerstvo zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je:

a) MZ ČR - všechny rozpočtové organizace

b) okresní (obvodní) úřad - všechny rozpočtové organizace.

Dále výkaz vyplňují vybraná nestátní zdravotnická zařízení - všechny rozpočtové organizace.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny rozpočtové a příspěvkové organizace (státní i nestátní), které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zaměstnancích a složkách mezd podle zákona č. 1/1992 Sb. v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná zdravotnická zařízení (zřízená fyzickou či právnickou osobou), která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu a plnění závazků ČR vůči Světové zdravotnické organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení (státní i nestátní) samostatná, bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jako zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickouživotaschopnostzdravotnickýchzařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Pro zdravotní referáty okresních úřadů a Ministerstvo zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je:

a) MZ ČR - všechny příspěvkové organizace - státní podniky (např. státní léčebné lázně) a SEVAC, a. s.

b) okresní (obvodní) úřad - všechny příspěvkové organizace.

Dále výkaz vyplňují vybraná nestátní zdravotnická zařízení - všechny příspěvkové organizace - zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou:

sdružení zdravotnických zařízení nemocnice odborné léčebné ústavy lázeňské léčebny další zařízení ústavní péče polikliniky sdružená ambulantní zařízení zdravotnická střediska zařízení domácí ošetřovatelské péče samostatná zařízení vedená SŠ odborným pracovníkem střední zdavotnické školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní , obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. m. Prahy - právní subjekty (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské HS včetně HS hl. m. Prahy - právní subjekty (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních včetně využití lůžek pro sociální hospitalizaci. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a MZ ČR. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita, z úhrnného lůžkového fondu využito pro sociální důvody.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a jiná lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé lázeňské zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) včetně akciových společností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na ženském oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnické zařízení) nebo fyzické osoby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobním podnikem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených balení pro tuzemský trh (prodaných).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distribučními organizacemi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami - léčivými látkami a s hromadně vyráběnými léčivými přípravky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O ODV (MZ) 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace mající povolení MZ ČR k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu MZ ČR (rozdělování investičních prostředků).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i MZ ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení. Slouží též pro aktuální informovanost obyvatelstva o nabídce a rozsahu lékařské péče poskytované ve zdravotnických zařízeních.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech zdravotnických zařízeních - právních subjektech (státních i nestátních) z pohledu druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, počtu zaměstnanců podle základních kategorií (u lékařů a farmaceutů dosažený stupeň vzdělání, rozsah úvazků pro obory, v nichž poskytuje léčebnou či lékárenskou péči), dále rozsah péče poskytované zdravotnickým zařízením podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP. Údaje i o začleněných nebo detašovaných pracovištích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení - právní subjekt (státní i nestátní) bez ohledu na resort. Jakoukoliv změnu - v rozsahu činnosti, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení - je povinnost nahlásit.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

vstupní údaje - Hlášení vzniku ZZ

aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období aktualizace do 5 dnů po nastalé změně

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Rozbor příčin a trendu sebevražednosti. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsob provedení a další okolnosti sebevraždy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení (bez ohledu na resort), které zjistilo úmrtí osoby a je povinno vystavit tiskopis "List o prohlídce mrtvého".

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období průběžně - ihned po události

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení hospitalizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých, vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (státního i nestátního - bez ohledu na resort) za každého hospitalizovaného pacienta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - zpráva o rodičce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko-porodnickou péči. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodu, způsob ukončení těhotenství, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologicko-porodnická oddělení zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení zdravotnických zařízení - právních subjektů (státních i nestátních). Lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 28. dne svého života.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výskytu vrozených vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad u živě a mrtvě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu nebo dítěte do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecká, gynekologicko-porodnická, genetická, dětská, popř. další odborná oddělení zdravotnických zařízení (státních i nestátních).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - zpráva o nežádoucím účinku léku, zpráva o závadě léku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání podkladů o nežádoucích účincích léčiv a jejich vyhodnocování v souladu s normativy Evropského společenství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sleduje se datum nástupu nežádoucí reakce u pacienta po podání léku, podezřelý lék (číslo šarže), jiné léky současně podávané, nežádoucí reakce (příznaky).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každý lékař, bez rozlišení druhu zdravotnických zařízení, v nichž je poskytována zdravotní péče.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

průběžně

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR

k) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka - poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdrojů masa a jeho užití.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných nákupních cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o předpokládané potřebě masa na výrobu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zpřesnění údajů o předpokládané poptávce potřeby masa na výrobu pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní vyjádření předpokládaného objemu výroby masa a potřeby surovin na výrobu výrobků z masa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30 kalendářních dnů před sledovaným obdobím

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u 9 vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení 4 vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracovaní mléka (v mlékárenském průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Informace o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování změn ve vývoji nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti) a obchodní ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

k 13. a 27. dni v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz zdrojů, prodejů a užití obilovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 9-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a dále dle stavu jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.1 až 01.4, 15.6 až 15.9, 51.21.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (od 31. 7. do 30. 6. sklizňového roku)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o regionální nabídce jatečného skotu a jatečných prasat a o nabídce mléka

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

REG (MZe) 4-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování očekávaného vývoje situace v nabídce jatečných zvířat a mléka pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele nabídky jatečného skotu, jatečných prasat, nabídka mléka, neumístěná nabídka.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zemědělské organizace s živočišnou výrobou a soukromí rolníci s výměrou zemědělské půdy nad 5 ha. Odvětví (OKEČ): 01.2 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (s případným měsíčním aktuálním upřesněním)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 35 kalendářních dnů před začátkem příslušného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30. 11. 1996 a celkové výměře obhospodařované půdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční (ke 30. listopadu)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 12. 1996

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření na lesní půdě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování základních údajů o hospodaření na lesní půdě u vlastníků lesa do výměry 200 ha.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Půda určená k zalesnění v ha k 1. 1. a 31. 12. sled. roku, zalesnění jehličnatými a listnatými dřevinami, těžba dřeva, nahodilá těžba - zpracovaná a zbývá ke zpracování, obhospodařovaná plocha k 31. 12. běžného roku, prořezávky, probírky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni vlastníci lesní půdy, kteří mají méně než 200 ha lesní půdy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství. Údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice pro odvětví LH.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 2) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa

b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. - pouze za přímo řízené lesní závody.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o skladech a zásobách ovoce a zeleniny

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem OZ (MZe) 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavu skladovacích kapacit a zimních zásobách ovoce a zeleniny pro potřeby resortní informatiky a systémových opatření MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní údaje o kapacitě a vybavení skladů a o vývoji zásob jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pěstitelské a velkoobchodní ekonomické subjekty zabývající se dlohoudobým (zimním) skladováním ovoce a zeleniny k zásobení trhu, nikoliv k jejich zpracování (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3, 51.31.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční od

30. 11. do 31. 5. sklizňového roku

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1996 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1997

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti (okresní úřady, Ministerstvo zemědělství ČR) při řízení myslivosti a při schvalování plánů chovu a lovu zvěře v okresech a ČR. Povinnosti uvedených orgánů státní správy vyplývají z § 24 a § 25 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Statistickým zjišťováním je kontrolován vývoj početních stavů zvěře z důvodů jak ochrany jednotlivých druhů zvěře před vyhubením, tak naopak před jejich nekontrolovatelným nárůstem a nebezpečím následného vzniku škod v zemědělství a lesním hospodářství (§ 19 odst. 3 a § 29 odst. 1 citovaného zákona).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, klasifikace honitby, výsledky ročního hospodaření v honitbě, lov zvěře a zazvěřování v honitbách, početní stav zvěře v honitbách, stavy psů s loveckou upotřebitelností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) zpravodajské jednotky vykazující:

- uživatelé honiteb

b) zpravodajské jednotky sumarizující:

- okresní úřady - VLS - MZe ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů od zpravodajské jednotky vykazující zpravodajské jednotce sumarizující:

do 15. 4. 1997

Lhůta k poskytnutí údajů od zpravodajské jednotky sumarizující orgánu provádějícímu statistické zjišťování a zpracování (MZe ČR):

do 15. 5. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství ČR

l) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o placení úhrad za vypouštění znečištěných odpadních vod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jedná se o předpisy úplat a jejich doplatky a odvody do SFŽP vč. přirážek a penále.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky Povodí, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. 7. 1996 do 31. 1. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí ČR

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat znečištění vodních toků vybranými látkami. Sleduje se jak počet zdrojů znečištění, tak množství látek obsažených ve vodních tocích, včetně náhrad za znečištění celkem, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jedná se o počet zdrojů znečištění a jeho množství a předepsané náhrady v tis. Kč za tyto sledované látky:

BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní, NL - nerozpustné látky, MO - minerální oleje, RAS - rozpuštěné anorganické soli, Ac - zjevná acidita a AL - zjevná alkalita.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky Povodí, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1. 1997

Pokud dojde v ukazatelích BSK 5 a NL ke změnám hodnot roční bilance (v důsledku doúčtování), zašlou podniky Povodí, a. s., do 30. 4. následujícího roku upravený výkaz.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí ČR

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1996 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1997

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP ČR) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb na území NP (vykazující). Správy NP, MŽP ČR (sumarizující).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Uživatelé honiteb na správy NP do 15. 4. 1997 správy NP na MŽP ČR do 30. 4. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí ČR

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem za rok 1996

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MŽP) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Správy NP (vykazující). MŽP ČR (sumarizující).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

správy NP na MŽP ČR do 28. 3. 1997

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí ČR

m) SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o stavu a pohybu zásob mobilizačních rezerv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Program 222 (SSHR) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o stavu a pohybu zásob mobilizačních rezerv (dále též "MR") a čerpání prostředků z rozpočtového výdajového účtu MR, za účelem vedení souhrnné účetní evidence a pro potřeby ekonomických rozborů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje vedené na podrozvahových účtech a v operativní evidenci zásob MR.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty hospodářské mobilizace, resp. ochraňovatelské organizace vytvářející zásoby MR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Správa státních hmotných rezerv

Přesunout nahoru