Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c69/1995 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb.

Částka 69/1995
Platnost od 17.11.1995
Účinnost od 17.11.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bodu 6 v § 10a má místo „O odvoláních“ správně být „O dovoláních“;

2. ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory

§ 4 má správně znít:

㤠4

Zrušují se

1. § 9 vyhlášky Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb. a vyhlášky č. 95/1968 Sb.,

2. § 57 až 60 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek nemocenského pojištění, ve znění vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.,

3. část druhá vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a vyhlášky č. 30/1993 Sb.,

4. ve větě pod § 7 slova „a § 71 odst. 2“, ve větě nad § 24 slova „a § 71 odst. 2“, § 31 a 32, ve větě pod § 37 slova „a § 71 odst. 5“, § 37 odst. 5, v § 120 odst. 4 slovo „(výchovné)“ a v § 120 odst. 5 slovo „(výchovné)“ vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb., vyhlášky č. 177/1993 Sb. a vyhlášky č. 309/1993 Sb.“;

3. ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 122/1995 Sb., kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně

V § 3 má místo „35 g/m3“ správně být „35 g/m2“.

Redakce

Přesunout nahoru