Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c5/1995 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 216/1994 Sb., v zákonu č. 258/1994 Sb., v zákonu č. 259/1994 Sb., v zákonu č. 273/1994 Sb. a v zákonu ČNR (úplném znění) č. 2/1995 Sb.

Částka 5/1995
Platnost od 22.02.1995
Účinnost od 22.02.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

V § 45 v úvodní větě má místo „a zákona č. 216/ /1994 Sb,“ správně být „,zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 152/1994 Sb,“;

2. v zákonu č. 258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bodu 57 v § 38a odst. 2 druhé větě má místo „podle § 15 odst. 1“ správně být „podle § 15a odst. 1“;

3. v zákonu č. 259/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bodu 10 v § 4 odst. 1 písm. x) má místo „podle zvláštního zákona,38b)“ správně být „podle zvláštního zákona,19a) .

V čl. I bodu 87 v § 24 odst. 2 písm. ch) v druhé větě má místo „podle § 39f tohoto zákona“ správně být „podle § 38f tohoto zákona“.

V čl. I bodu 87 v § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 má místo „(s výjimkou uvedenou v bodě 5)“ správně být „(s výjimkou uvedenou v bodě 4)“.

V čl. I bodu 137 v příloze k zákonu ČNR č. 586/1992 Sb, ODPISOVÁ SKUPINA 2, v položce (2-45) má kód odpisové skupiny a název znít:

„31.10.32 Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla do 2,5 MW elektrického výkonu“;

4. v zákonu č. 273/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

V čl. I bodu 15 - ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SAZEBNÍKU - v bodu 45 má místo „V položce 109 písm. c)“ správně být „V položce 109 písm. e)“;

5. v zákonu České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplném znění) č. 2/1995 Sb.

V § 5 odst. 2 má místo „doplňuje financování vývoje technologií z vlastních zdrojů,“ správně být „doplňuje financování vývoje z vlastních zdrojů,“.

Redakce

Přesunout nahoru