Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c45/1995 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., v nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněném v částce 29/1995 Sb.

Částka 45/1995
Platnost od 15.08.1995
Účinnost od 15.08.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.

V čl. I má úvodní věta správně znít: „Nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:“;

2. v nařízení vlády č. 143/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Čl. I bod 7 má správně znít:

7. V § 4 odst. 3 v úvodní větě se slova „dva roky“ nahrazují slovy „čtyři roky“.

V čl. I bodu 13 má poznámka č. 11) správně znít:

11) § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.“.

3. v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně, uveřejněném v částce 29/1995 Sb.

V bodu 3 má místo „a Svazem průmyslu a dopravy České republiky, zastupujícím členy Odborového svazu hutnictví železa“ správně být „a Svazem průmyslu a dopravy České republiky, zastupujícím členy Odvětvového svazu hutnictví železa“.

Redakce

Přesunout nahoru