Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Částka 20/1995
Platnost od 05.06.1995
Účinnost od 01.08.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
17 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 90/1995 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování

Zákon navazuje na zákon o lobbování. 

Poslední změna: 18.06.2021 (2. čtení přerušeno nebo odročeno)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Tento zákon navazuje na návrh novely Ústavy České republiky zavádějící tzv. klouzavý mandát poslance.

Poslední změna: 18.06.2021 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Novela spočívá v doplnění a rozšíření úpravy zavedení disciplinárního řízení proti poslanci, konkrétně pak v případech, kdy se poslanec svým nepřístojným chováním v jednacím sálu Poslanecké sněmovny nebo v Senátu dopustí přestupku, resp. kdy poslanec tímto svých zaviněným jednáním naplnil skutkovou podstatu nějakého přestupku.

Poslední změna: 06.04.2021 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Novela upravuje procedurální pravidla reagující na potřeby činnosti Poslanecké sněmovny. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.04.2020 pod číslem 167/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Novela podmiňuje schválení státního rozpočtu ukončením projednávání návrhu státního závěrečného účtu za předchozí rok.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním, a zákon č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Zákon stanovuje povinnost Ministerstvu vnitra, aby umožnilo využít portál veřejné správy k sestavení petice a souvisejících úkonů.

Poslední změna: 03.06.2019 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Novela upravuje procedurální pravidla reagující na potřeby činnosti Poslanecké sněmovny.

Návrh neprošel 26.04.2019 (Vráceno předkladateli k dopracování)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zákon č. 90/1995 Sb.

Zákon posiluje roli veřejnosti při kontrole vysílání veřejné služby a zároveň nezávislost tohoto vysílání.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Cílem návrhu zákona je zakotvit v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jako další povinnou náležitost důvodové zprávy k návrhu zákona zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy na rodinu a rodičovství.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Zakotvení povinnosti členů vlády účastnit se projednávání ústních i písemných interpelací.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslankyně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Zakotvení toho, že projednání pořadu schůze Poslanecké sněmovny bude probíhat podle stanoveného časového harmonogramu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou Ústavy týkající se úpravy pravomocí prezidenta republiky

Návrh zákona byl vypracován v návaznosti na novelu Ústavy a obsahuje novely těch zákonů, které je třeba upravit v souvislosti se změnami navrhovanými v novele Ústavy.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

Návrhy předkládaných novel zákonů mají do právního řádu České republiky detailně promítnout neslučitelnost výkonu funkce poslance nebo senátora a výkonu funkce člena vlády.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)

Odstranění dlouhodobého deficitu Ústavou předpokládané zákonné úpravy zásad jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 300/2017 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016