Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě

Částka 19/1995
Platnost od 31.05.1995
Účinnost od 15.06.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
14 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 89/1995 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Cílem vyhlášky je provedení zákona o státní statistické službě.

Poslední změna: 14.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Zákon vytváří právní, organizační, technický a logistický rámec nezbytný pro úspěšný průběh přípravy a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, tj. pro sběr údajů, jejich zpracování a pro distribuci výsledků uživatelům.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.08.2020 v částce č. 134 pod číslem 332/2020 Sb. s účinností od 21.08.2020
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona č. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona o státní statistické službě

Navrhovanou vyhláškou má dojít k provedení zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 tím, že upraví vzor sčítacího formuláře v listinné podobě, způsob zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře pro povinnou osobu a specifikaci způsobu prokazování oprávnění ke zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře a vzor průkazu sčítacího komisaře.

Návrh neprošel 17.06.2020 (Projednávání ukončeno)
Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2020

Vyhláška upravuje program statistických zjišťování na rok 2020.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2019 pod číslem 293/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Statistická zjišťování obsažená ve vyhlášce jsou určena k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.11.2018 pod číslem 250/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Na základě vydané vyhlášky Český statistický úřad bude realizovat v kalendářním roce 2018 potřebný sběr statistických dat.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.11.2017 pod číslem 373/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2017

Vyhláškou se stanoví program statistických zjišťování na rok 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.11.2016 pod číslem 355/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2016

Ve vyhlášce jsou zahrnuta statistická zjišťování určená k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2015 pod číslem 302/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016