Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správních poplatků

Částka 17/1995
Platnost od 18.05.1995
Účinnost od 18.05.1995
Zrušeno k 16.01.2005 (634/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 26. dubna 1995

o osvobození od správních poplatků

Ministerstvo financí podle § 12 zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 273/1994 Sb., stanoví:


§ 1

Nadace1) a občanská sdružení2) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek se osvobozují od správních poplatků stanovených za úkony uvedené v položkách 3, 4, 5 a 10 sazebníku správních poplatků zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 20b odst. 3 občanského zákoníku.

2) § 2 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru