Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 77/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Částka 17/1995
Platnost od 18.05.1995
Účinnost od 18.05.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

77

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, se mění a doplňuje takto:

1. Dosavadní text § 3 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Včas uplatněný nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky, pokud o něm nebylo rozhodnuto nebo pokud jednorázová peněžní částka nebyla vyplacena, přechází v případě úmrtí osoby uvedené v odstavci 1 na její dědice.".

2. V § 5 odst. 2 se slova "do šesti měsíců" nahrazují slovy "do devíti měsíců".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

v z. Kočárník v. r.

Přesunout nahoru