Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973

Částka 14/1995
Platnost od 28.04.1995
Účinnost od 02.10.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. února 1978 byl v Londýně přijat Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, sjednané v Londýně dne 2. listopadu 1973.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí, 1973, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře Protokolu, dne 2. července 1984.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku V odst. 1 dnem 2. října 1983 a pro Československou socialistickou republiku podle téhož článku odst. 2 dnem 2. října 1984. Podle článku I odst. 1 písm. (b) Protokolu 1978 se Československá socialistická republika zavázala provádět ustanovení Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, 1973, včetně jejích příloh I, II, III, IV a V, ve znění změn a doplňků, uvedených v Protokolu 1978.

Příloha I vstoupila v platnost dnem 2. října 1983. Pro Československou socialistickou republiku se stala závaznou dnem, kdy se Československá socialistická republika stala smluvní stranou uvedeného Protokolu 1978, tj. dnem 2. října 1984.

Příloha II vstoupila v platnost dnem 6. dubna 1987.

Příloha III vstoupila v platnost dnem 1. července 1992.

Příloha IV dosud nevstoupila v platnost.

Příloha V vstoupila v platnost dnem 31. prosince 1988.

Dne 19. října 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Mezinárodní námořní organizace, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Protokolem 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, ze dne 17. února 1978.

Do textu Protokolu a Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy.

Přesunout nahoru