Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Částka 14/1995
Platnost od 28.04.1995
Účinnost od 01.05.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. dubna 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 3 písm. d) zákona České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, se mění a doplňuje takto:

Dosavadní příloha k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, se nahrazuje novou přílohou, jejíž znění je uvedeno v příloze této vyhlášky.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1995.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 67/1995 Sb.

SAZEBNÍK PUNCOVNÍCH POPLATKŮ

PoložkaPředmět poplatku
I. ZKOUŠENÍ RYZOSTI ZBOŽÍ
a) tuzemského či cizího za 1 g slitiny
01stříbro (Ag)0,50
02zlato (Au)6,-
03platina (Pt)10,-
b) starého či opraveného za 1 g slitiny
04stříbro1,-
05zlato40,-
06platina60,-

Poznámky:

a) Poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady v předepsaném stavu nebo ryzosti,

b) u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku stanoví na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním úřadem,

c) přetřídí-li Puncovní úřad na žádost předkladatele položku tuzemského či cizího zboží na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši.

PoložkaPředmět poplatku
II. ÚŘEDNÍ OZNAČENÍ ZBOŽÍ PUNCOVNÍ ZNAČKOU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
a) za každý kus zboží
07stříbrného0,20
08zlatého nebo platinového5,-
b) za každou značku
09při opravě puncovní značky nebo doznačení či stornu značky2,-
PoložkaPředmět poplatku
III. KVALITATIVNÍ ZJIŠTĚNÍ KOVU NA ZKUŠEBNÍM KAMENI
10Ag, Au, Pt, obecný kov - za jedno vyzkoušení10,-
PoložkaPředmět poplatku
IV. PŘIBLIŽNÉ URČENÍ RYZOSTI SLITIN DRAHÝCH KOVŮ NA ZKUŠEBNÍM KAMENI (za každý kus zboží)
11stříbro20,-
12zlato 30,-
13platina50,-
PoložkaPředmět poplatku
V. CHEMICKÉ STANOVENÍ RYZOSTI DRAHÝCH KOVŮ V MINCÍCH, DENTÁLNÍCH A REGISTROVANÝCH KLENOTNICKÝCH SLITINÁCH
14Ag titračně nebo kupelací30,-
17Au kupelací50,-
19Ag a Au kupelací80,-
20Au ve slitinách s obsahem niklu80,-
21Pt a platinové kovy - za každý kov150,-

Poznámky:

a) Poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované trojnásobné,

b) poplatky za opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je výsledek zkoušek nepříznivý.

PoložkaPředmět poplatku
VI. OSTATNÍ ANALÝZY DRAHÝCH KOVŮ
a) v kovových materiálech
22stanovení stříbra60,-
23stanovení zlata kupelací150,-
18stanovení Au mokrou cestou300,-
24stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov600,-
b) ve stěrech
25stanovení stříbra250,-
26stanovení zlata350,-
27stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov700,-
28stanovení platiny v katalyzátoru na nosiči3000,-
47stanovení stříbra v katalyzátoru na nosiči500,-
c) v roztocích a chemikáliích
48stanovení Ag200,-
49stanovení Au400,-
50stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov600,-
d) stanovení kovů metodou ICP-OES
51jeden kov500,-
52za každý další kov200,-

Poznámka:

Poznámky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI.

PoložkaPředmět poplatku
VII. STANOVENÍ RYZOSTI A HMOTNOSTI DRAHÝCH KOVŮ VČETNĚ STAVENÍ DO SLITKU
31Ag do 100 g80,-
32Ag nad 100 g do 1000 g160,-
33za každých dalších započatých 1000 g Ag220,-
35Au do 50 g170,-
36Au nad 50 g do 500 g250,-
37za každých dalších započatých 500 g Au400,-
38Pt do 25 g630,-

Poznámka:

Podle charakteru nebo množství materiálu může být zakázka rozložena do více položek, z nichž každá bude účtována zvlášť.

PoložkaPředmět poplatku
VIII. POPLATKY ZA OVĚŘENÍ ZKUŠEBNÍCH POMŮCEK
39ověření kvality zkušebního kamene - za jeden kus70,-
40zkušební kyselina na Ag a Pt - za 50 ml12,-
41kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato 250/1000 a 333/1000 - za 50 ml4,-
42veškeré druhy lučavky královské - za 50 ml8,-
PoložkaPředmět poplatku
IX. OSTATNÍ POPLATKY
43převod slitku do afinerie20,-
44vyřízení požadavku na úkony poštou, mimo poštovného10,-
45vyhledání předmětu při ztrátě potvrzení10,-
46vydání náhradního dokladu o provedeném úkonu10,-
Přesunout nahoru