Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974

Částka 10/1995
Platnost od 27.03.1995
Účinnost od 18.11.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 1974 byla v Londýně sjednána a jménem Československé socialistické republiky podepsána Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a dne 17. února 1978 byl tamtéž přijat Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974.

Listina o schválení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, Československou socialistickou republikou byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře úmluvy, dne 18. srpna 1980.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace dne 2. června 1983.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku X odst. (a) dnem 25. května 1980 a pro Československou socialistickou republiku podle téhož článku odst. (b) vstoupila v platnost dnem 18. listopadu 1980.

Protokol 1978 vstoupil v platnost na základě svého článku V odst. 1 dnem 1. května 1981 a pro Československou socialistickou republiku podle téhož článku odst. 2 vstoupil v platnost dnem 2. září 1983.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, nahradila s účinností od 25. května 1980 mezi jejími smluvními stranami Mezinárodní úmluvu o bezpečnosti lidského života na moři, 1960, která vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 5. října 1967, a tato úmluva z roku 1960 nahradila s účinností od 26. května 1965 mezi jejími smluvními stranami Mezinárodní úmluvu o bezpečnosti lidského života na moři, 1948, která vstoupila pro Československou republiku v platnost dnem 25. června 1957.

Dne 19. října 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Mezinárodní námořní organizace, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, ze dne 1. listopadu 1974, a Protokolem 1978 ze dne 18. února 1978, ve znění jejich pozdějších změn a doplňků.

Do textu úmluv a Protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy.

Přesunout nahoru