Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Částka 10/1995
Platnost od 27.03.1995
Účinnost od 01.04.1995
Zrušeno k 01.04.2012 (372/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 21. února 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18b a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 v poslední větě se slova „č. 1, která je součástí této vyhlášky“ nahrazují slovy „v příloze k vyhlášce č. 49/1993 Sb.".

2. Příloha č. 1 se vypouští.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.


Ministr:
MUDr. Rubáš v. r.

Přesunout nahoru