Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 8/1995
Platnost od 14.03.1995
Účinnost od 01.04.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
15 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 40/1995 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Poslední změna: 02.04.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Novela reaguje na nutnost implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích. Dále dochází k navazujícím změnám v zákoně o správních poplatcích a zákoně o regulaci reklamy.

Poslední změna: 31.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy

Cílem návrhu zákona je omezení reklamy na spotřebitelské úvěry a sponzorování, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na spotřebitelské úvěry.

Poslední změna: 26.06.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Novela zakazuje reklamy propagujících bankovní a nebankovní úvěry (peněžité zápůjčky) jako výhodný a snadný způsob získání finančních prostředků.

Poslední změna: 22.06.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Novela rozšiřuje území, v němž je omezeno šíření reklamy na provozování pohřební služby, na provozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace.

Návrh neprošel 30.05.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a další související zákony

Hlavním cílem návrhu je prostřednictvím regulace trhu s nelegálními přípravky na ochranu rostlin zvýšit ochranu životního prostředí a potravinového řetězce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 299/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Novela zajišťuje adaptaci nařízení EU. Dále řeší hrozbu akutní nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.03.2017 pod číslem 66/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Novela přizpůsovuje zákon o vinohradnictví a vinařství na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 26/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a další související zákony

Novela transponuje směrnici EU. Nad rámec transpozice směrnice byla v zákoně o potravinách identifikována ustanovení týkající se potravin, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.06.2016 pod číslem 180/2016 Sb. s účinností od 07.09.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Navrhovaná novelizace zákona reflektuje nutnost na vytvoření legislativní úpravy prozatím právně neupravené problematiky, a to šíření reklamy zejména v provozovnách a na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce.

Návrh neprošel 03.06.2016 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Novela měla stanovit podmínky pro propagaci politických subjektů nebo politických hnutí v rámci formátu venkovní reklamy.

Návrh neprošel 03.03.2016 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 256/2001 Sb

Odstranění závad při implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady, adaptace zákona o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady, odstranění nepřesností a neprovázaností stávající právní úpravy vyplývající z potřeb aplikační praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 202/2015 Sb. s účinností od 17.08.2015
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Cílem návrhu novely zákona je upravit oblast reklamy na humánní léčivé přípravky tak, aby výskyt nezákonné reklamy na humánní léčivé přípravky byl co nejúčinněji a nejdůsledněji minimalizován, resp. aby byl odstraněn nežádoucí prostor pro obcházení zákona. Návrh zákona též nově upravuje reklamu na činnosti v pohřebnictví.

Návrh neprošel 01.04.2015 (Vráceno předkladateli k dopracování)