Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 318/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách

Částka 84/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.09.1998 (183/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

318

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 22. prosince 1995,

kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a § 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:


§ 1

Studium na středních školách

Za studium na středních školách se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:

a) do 31. srpna 1998 studium v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou organizovaných ve státních jazykových školách, soukromých jazykových školách a právnickými osobami, které působí v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky,

b) studium v jednoletých a dvouletých kursech s denní výukou organizovaných ve státním těsnopisném ústavu, uvedených v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky,

c) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zvláštního zákona,1) která trvá nejméně jeden rok, nejvýše však po dobu dvou let,

d) studium ve vyšších odborných školách,2)

e) studium v kursech s denní výukou pro získání základního vzdělání organizovaných v základních školách nebo středních školách.3)

§ 2

Studium na vysokých školách

Za studium na vysokých školách se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:

a) obsahově ucelená část vysokoškolského studia uskutečňovaná podle zvláštního předpisu,4)

b) postgraduální studium uskutečňované podle zvláštního předpisu,5)

c) studium v pobočkách zahraničních vysokých škol působících v České republice, které jsou uvedeny v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, spolu s obory tohoto studia.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 4 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

2) § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

3) § 60 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

4) § 21 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

5) § 22 zákona č. 172/1990 Sb.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 318/1995 Sb.

Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou organizované ve státních jazykových školách, soukromých jazykových školách a právnickými osobami, které působí v oblasti jazykového vzdělávání:

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou pro absolventy středních škol s úplným středním vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, který organizuje:

1.Státní jazyková škola v Praze 1, Národní 20
2.Státní jazyková škola v Praze 8-Ďáblicích, Burešova 1130
3.Státní jazyková škola v Českých Budějovicích, ul. J. Š. Baara 2
4.Státní jazyková škola v Plzni, Jungmannova ul. 1-3
5.Státní jazyková škola v Klatovech III, Husovo nám. 50
6.Státní jazyková škola v Liberci, tř. 1. máje 18
7.Státní jazyková škola v Brně-Husovicích, Vranovská 65
8.Státní jazyková škola ve Zlíně, Mostní ul. 5139
9.Státní jazyková škola v Ostravě, Jízdárenská 4
10.Státní jazyková škola v Olomouci, tř. J. z Poděbrad 13
11.Státní jazyková škola ve Znojmě, Bezručova 19
12.Státní jazyková škola ve Frýdku-Místku, Palackého 123
13.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Berouně, U stadionu 486
14.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Hodoníně, Velkomoravská 13
15.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Hradci Králové, tř. Čs. armády 274
16.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Jindřichově Hradci, Husova 156/11
17.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Mladé Boleslavi, tř. T. G. Masaryka 14
18.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Karlových Varech, Bezručova 17
19.Státní jazyková škola při Střední průmyslové škole v Kolíně IV, Heverova 191
20.Státní jazyková škola při Střední průmyslové škole s vyšším studiem v Kutné Hoře, Masarykova 197
21.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Pardubicích, Štefánikova 325
22.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Písku, Karlova 111
23.Státní jazyková škola při Střední hotelové škole v Poděbradech, Komenského nám. 156/111
24.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Přerově, Bartošova 24
25.Státní jazyková škola při Základní škole s rozšířeným vyučováním jazyků v Sušici, Lerchova 1112
26.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Šumperku, Hlavní tř. 31
27.Státní jazyková škola při Obchodní akademii v Ú stí nad Labem, Pařížská 15
28.Státní jazyková škola při Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého 49
29.Státní jazyková škola při Gymnáziu ve Vsetíně, Tyršova ul. 1069
30.Státní jazyková škola při SOU obchodním v Táboře, Lužická 2572
31.Akademie J. A. Komenského, Praha 1, Tržiště 20
32.Ú stav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Praha 1, Jindřišská 29
33.Prague Language Centre, Praha 1, Navrátilova 5
34.The Language House - mezinárodní škola evropských jazyků, Praha 2, Škrétova 8
35.Lingua Pro - jazyková škola, Praha 2, Vinohradská 28
36.London School - jazyková škola, Praha 2, Francouzská 30
37.Obchodní institut - Vinohradská jazyková škola, Praha 2, Vinohradská 63
38.OK Centrum - jazyková škola, Praha 2, Pod Slovany 12
39.Berlitz - jazyková škola, Praha 2, Ječná 12
40.Schola Comeniana, spol. s r. o., Praha 3, Viklefova 20
41.IGL Praha s. r. o., Praha 3, Habrová 12
42.Language Link LIMITED s. r. o., Praha 3, Laubova 6
43.Elvis - jazyková škola, Praha 4, Gregorova 2090
44.POLYGLOT jazyková škola, Praha 4, Mečislavova 8
45.Akcent - jazyková škola - družstvo, Praha 4, Bítovská 3
46.The Caledonian School, Praha 5, Vltavská 24
47.Agentura EDUCO, Praha 7, Veletržní 24
48.MAVO s. r. o., vzdělávací zařízení, Praha 8, 1. pluku 17
49.Lingua, jazyková škola, Praha 9, Hloubětínská 26
50.The Bell School - jazyková škola, Praha 10, Nedvězská 29
51.Centrum Bohemia, Praha 10, Nad vodovodem 20
52.Lingua, soukromá jazyková škola, Jablonec n. Nisou, Jánská 6
53.TRADING CENTRE s. r. o., jazyková škola, Litomyšl, Tyršova 237
54.ETC a Nobile s. r. o. - jazyková škola, Trutnov, Vítězná 156/1
55.Educo - středisko jazykového a odborného vzdělávání, České Budějovice, Pekárenská 55
56.English Centre, Hradec Králové, Wonkova 385
57.Soukromá jazyková škola Hradec Králové, s. r. o., Hradec Králové, SNP 170
58.Klub Polabiny - vzdělávací středisko, s. r. o., Par- dubice, Mozartova 456
59.1. soukromá škola jazyků, Chrudim, Slovenského národního povstání 812
60.Evropa - jazyková škola, Plzeň, Tylova 15
61.Germa - jazyková škola a agentura, Ú stí nad Labem, Pařížská 2
62.Agentura VIKA - jazyková škola, Brno, Masarykova 31
63.Anglo - Germ Services - jazyková škola, Brno, Rašínova 2
64.The Boland School - jazyková škola, Brno, Palac- kého 148
65.Easy English - jazyková škola, Brno, Botanická 13
66.BRNO English Centre s. r. o., Brno, VUT Kraví hora 13
67.Grapa - sdružení pro vzdělávání, Brno, Nádražní 2a
68.Institut jazykového vzdělávání Majda Agency, Brno, Heinrichova 41
69.Jazyková laboratoř L. Markesové, Brno, Grohova 54
70.Jazyková škola Austerlitz, Brno, Pavlovská 16
71.Jazyková škola Denise Carelse, Brno, Štefánikova 74
72.Jazyková škola Kovalský - Studio der, die, das, Brno, Cejl 93
73.KP centrum kultury a vzdělávání, Brno, Palackého 70
74.Kulturní a informační centrum města Brna, Brno, Radnická 4
75.H. E. Lingua Centrum jazyková škola, Brno, Anenská 10
76.MKM jazyková škola, Brno, Česká 1
77.Slon - jazyková škola, Brno, Ú dolní 11
78.Universum - jazyková škola, Brno, Kořenského 23a
79.Agentura Jílek - jazyková škola, Brno, Štefánikova 2
80.Jazyková škola CORFIX, Brno, Třída kapitána Jaroše 3
81.Internacional Education Center, s. r. o. - jazyková škola, Jihlava, Rantířovská 9
82.Amadeus - jazyková agentura, Olomouc, Schweitzerova 50
83.Lingua Centrum - jazyková škola, Olomouc, Křižíkova 5
84.Interlingua Redsquares - jazyková škola, Přerov, Skaláka 1
85.Lingua - jazyková škola, Zlín, Svatopluka Čecha 22
86.Junior College Laros, Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10
87.Till English Academy, Slezská Ostrava, Čs. armády 10/1318
88.Podnikový institut, Prostějov, Olomoucká 25
89.Didactica - Institut, Nový Jičín, Havlíčkova 19
90.Vzdělávací centrum „Klíč“, Opava, Krnovská 69

Příloha č. 2 vyhlášky č. 318/1995 Sb.

Jednoleté a dvouleté kursy s denní výukou organizované ve státním těsnopisném ústavu:

I. Jednoletý kurs s denní výukou pro absolventy

středních škol s úplným středním vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným vzděláním, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kursu, který organizuje:

1. Státní těsnopisný ústav v Praze 8, Karlínské nám. 8

II. Dvouletý kurs s denní výukou pro absolventy základních škol, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kursu, který organizuje:

1. Státní těsnopisný ústav v Praze 8, Karlínské nám. 8

Příloha č. 4 vyhlášky č. 318/1995 Sb.

Pobočky zahraničních vysokých škol působící v České republice

1.U. S. Business School in Prague obor: ekonomie a řízení
2.Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta obor: podnikový management
3.Newport University, Ostrava obor: obchodní administrativa
4.Mezinárodní Baptistický teologický seminář, Praha obor: teologie
Přesunout nahoru