Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 317/1995 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

Částka 84/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 29.12.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

317

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 1995

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

Vláda nařizuje podle § 447 odst. 3 občanského zákoníku:


§ 1

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (dále jen "náhrada za ztrátu na výdělku") náležející podle občanskoprávních předpisů se upravuje tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle dřívějších předpisů1) zvyšuje na žádost poškozeného takto:

a) o 12,5 % za druhé pololetí 1993,

b) o 3 % za první pololetí 1994,

c) o 16 % za druhé pololetí 1994,

d) o 3 % za první pololetí 1995,

e) o 14,5 % za druhé pololetí 1995.

(2) Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku v průběhu některého z pololetí uvedených v odstavci 1, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku se za toto pololetí nezvyšuje.

§ 2

Pro náhradu za ztrátu na výdělku, i po úpravě provedené podle § 1, platí čl. V zákona č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony.

§ 3

Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle tohoto nařízení náleží od 1. ledna 1996.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády ČSFR č. 128/1992 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.
Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.

Přesunout nahoru