Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 316/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady

Částka 84/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 31.12.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

316

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 1995,

kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady

Vláda nařizuje podle § 19 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 321/1992 Sb. a zákona č. 254/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, se mění takto:

V § 1 na konci věty se slova "do 31. prosince 1995" nahrazují slovy "do 31. prosince 1996; jestliže je státní podnik k tomuto datu v likvidaci, plní okresní úřad funkci jeho zakladatele do dne výmazu státního podniku z obchodního rejstříku".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1995.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ruml v. r.

Přesunout nahoru