Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 312/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Částka 83/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

312

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 19. prosince 1995,

kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Paušální částka nákladů trestního řízení podle § 152 odst. 1 písm. d) trestního řádu činí:

a) ve věcech, v nichž došlo k vydání trestního příkazu, který nabyl právní moci, 2 000 Kč,

b) v ostatních věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před okresním soudem, 4 000 Kč,

c) ve věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před krajským soudem, 6 000 Kč.

§ 2

Byl-li obžalovaný v řízení vedeném v prvním stupni krajským soudem pravomocně uznán vinným trestným činem, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu, paušální částka nákladů trestního řízení se vyměří podle § 1 písm. b).

§ 3

Jestliže byl v trestním řízení podán znalecký posudek, zvyšuje se paušální částka nákladů trestního řízení stanovená podle § 1

a) byli-li přibráni k podání znaleckého posudku nejméně dva znalci, o částku 7 000 Kč,

b) v ostatních případech o částku 3 800 Kč.

§ 3a

(1) Paušální částka nákladů podle § 153 odst. 1 trestního řádu

a) v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení se určí podle § 1,

b) v řízení o zcela bezvýsledně podaném dovolání činí 10 000 Kč.

(2) Paušální částka nákladů trestního řízení určená podle odstavce 1 se zvýší podle § 3, pokud v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení nebo dovolání byl přibrán znalec.

§ 4

Náklady trestního řízení ve věcech pravomocně skončených přede dnem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.


§ 5

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1980 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru