Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 311/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 83/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 29.12.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

311

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. prosince 1995

o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:


§ 1

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 31. ledna 1995 mezi Odborovým svazem KOVO a Svazem průmyslu a dopravy ČR zastupujícím členy Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky,1) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. června 1995,2) je závazná ode dne účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele uvedeného v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.

§ 2

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 16. prosince 1993 mezi Nezávislým odborovým svazem pracovníků veřejné silniční dopravy Čech a Moravy a Svazem zaměstnavatelů v dopravě ČR,3) ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. května 1994,4) dodatku č. 2 ze dne 31. května 1994,5) dodatku č. 3 ze dne 22. prosince 1994,6) dodatku č. 4 ze dne 15. února 1995,7) dodatku č. 5 ze dne 13. června 19958) a dodatku č. 6 ze dne 24. srpna 1995,9) je závazná pro zaměstnavatele uvedeného v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 311/1995 Sb.

KPS, spol. s r. o.Husova 375676 02Moravské Budějovice

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 311/1995 Sb.

ČSAD, a. s.Čáslavská 28284 20Kutná Hora

Poznámky pod čarou

1) Oznámeno v částce 21/1995 Sb.

2) Oznámeno v částce 44/1995 Sb.

3) Oznámeno v částce 4/1994 Sb.

4) Oznámeno v částce 53/1994 Sb.

5) Oznámeno v částce 53/1994 Sb.

6) Oznámeno v částce 5/1995 Sb.

7) Oznámeno v částce 14/1995 Sb.

8) Oznámeno v částce 44/1995 Sb.

9) Oznámeno v částce 63/1995 Sb.

Přesunout nahoru