Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 309/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb.

Částka 83/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2004 (467/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

309

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 11. prosince 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb.

Ministerstvo financí podle § 40f zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 325/1993 Sb. a ve znění § 40h zákona č. 148/1995 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Tabáková nálepka má rozměr 22 x 45 mm. Lícová strana je potištěna ofsetovými prvky. Celoplošný dvoubarevný rastr v barvách žluté a šedomodré je tvořen dvěma typy jednoduchých obrazců. Rastr je přerušen v plochách s ochrannou mikrotextovou plochou s nápisy "ČESKÁ REPUBLIKA" v barvě šedomodré a dvěma dvoubarevnými rozetami v barvách šedomodré a starorůžové. Středy rozet jsou vyplněny žlutou částí celoplošného rastru. Souběžně s delšími stranami tabákové nálepky jsou dvakrát vytištěny texty "ČESKÁ REPUBLIKA" v barvě tmavě modré. V pravém úhlu k těmto nápisům souběžně s kratšími stranami tabákové nálepky je dvakrát vytištěno označení typu tabákové nálepky, tj. např. text "KC.20" (pro krátké cigarety délky do 70 mm) nebo "DC.20" (pro dlouhé cigarety délky nad 70 mm) s tím, že číslovka označuje počet kusů cigaret. Tmavě modré texty jsou čitelné vždy při orientaci tabákové nálepky "na výšku" v její levé spodní části. Ústřední motiv tabákové nálepky tvoří hlubotisková rozeta v barvě zelené. Tabáková nálepka může být na rubové straně naseknuta tak, aby došlo k jejímu zeslabení.".

2. V § 2 se slova "celní orgán" nahrazují slovem "úřad".

3. V § 3 se na konci připojuje tato věta: "V objednávce je nutno uvádět počet tabákových nálepek odpovídající celým archům.".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

(1) Tabákové nálepky jsou úřadem distribuovány výrobci nebo dovozci cigaret v arších formátu B-2, tj. 500 mm x 700 mm. Na jednom archu je vytištěno 315 ks tabákových nálepek. Distribuce se provádí dle požadavku odběratele na vratných zálohovaných paletách úřadu nebo na paletách dodaných výrobcem nebo dovozcem cigaret.

(2) Záloha na vratnou paletu je účtována úřadem ve výši její pořizovací ceny.

(3) Částku, která byla uhrazena jako záloha na vratnou paletu, proplatí úřad výrobci nebo dovozci cigaret ve shodné výši při vrácení této palety. Převzato a proplaceno bude pouze takové množství palet, které bylo od úřadu za zálohu odebráno.".

5. V § 4 písm. b) se slova "celního orgánu" nahrazují slovem "úřadu".

6. V § 6 se v úvodní větě slova "celní orgán" nahrazují slovem "úřad" a v písmenu d) slova "celního orgánu" slovem "úřadu".

7. V § 7 odst. 1 se slova "celnímu orgánu" nahrazují slovem "úřadu", slova "celním orgánem" slovem "úřadem" a slova "celního orgánu" slovem "úřadu".

8. V § 7 odst. 2 se slova "v § 40d odst. 1" nahrazují slovy "v § 40f odst. 1".

9. V příloze č. 1 se slova "§ 40b odst. 1" nahrazují slovy "§ 40d odst. 1".

10. Příloha č. 2 se nahrazuje přílohou č. 2 nového znění.

11. Příloha č. 3 se nahrazuje přílohou č. 3 nového znění.

12. V příloze č. 4 se slova "celní orgán" nahrazují slovem "úřad".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Přesunout nahoru