Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 308/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

Částka 83/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

308

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 1995,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:


Čl. I

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, se mění takto:

1. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Výše minimálních mzdových tarifů při stanovené týdenní pracovní době 42 1/2 hodiny činí pro 1. tarifní stupeň 13,60 Kč za hodinu nebo 2500 Kč za měsíc, pro 2. tarifní stupeň 16,80 Kč za hodinu nebo 3100 Kč za měsíc a pro 3. tarifní stupeň 23,30 Kč za hodinu nebo 4300 Kč za měsíc.".

2. V § 4 větě první se částka "2,80" nahrazuje částkou "3,20".

3. V § 5 se částka "2,80" nahrazuje částkou "3,20".

4. Příloha č. 1 zní:

"Charakteristiky tarifních stupňů

1. tarifní stupeň

Výkon pomocných prací podle přesných postupů a pokynů s běžnou fyzickou a malou smyslovou zátěží a bez vazeb na další činnosti, například manipulace s jednotlivými předměty menší hmotnosti a velikosti.

2. tarifní stupeň

Výkon rutinních různorodých odborných prací s případnou vysokou hmotnou odpovědností za zdraví a bezpečnost druhých osob nebo smyslovou zátěží s pevně stanovenými přesnými a četnými návaznostmi na další procesy a děje. Řízení, organizace nebo operativní zajišťování chodu dílčích úseků provozních procesů nebo složitých zařízení s malými možnostmi volby postupu, spojené zpravidla s vysokou smyslovou zátěží a odpovědností za zdraví a životy dalších osob. Samostatný výkon individuálních řemeslných prací.

3. tarifní stupeň

Výkon systémových prací spojených s komplexním zajišťováním nejsložitějších úseků a agend, složitých koncepčních a metodických prací a tvůrčích činností, spojených zpravidla s odpovědností za neodstranitelné škody, s vysokou duševní námahou vyplývající z potřeby práce na značném stupni zobecnění s širokými vazbami nad rámec oboru činnosti, prováděné zpravidla předem blíže nespecifikovaným způsobem. Řízení, organizace a koordinace velmi složitých procesů a systémů, včetně volby a optimalizace postupů a způsobů řešení, spojené zpravidla s všestranně velmi obtížnými podmínkami.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru