Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 307/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.

Částka 82/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 23.09.1999 (205/1999 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

307

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. prosince 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.

Ministerstvo financí podle § 26 odst. 1 zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 22 odst. 2 písm. a) a b) zní:

a) jednostopé motorové vozidlo a motorová tříkolka s celkovou hmotností do 400 kg se zdvihovým objemem válců

1.do 50 cm3 včetně120,-
2.nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně264,-
3.nad 350 cm3408,-

b) osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modifikací odvozených od osobního automobilu, motorová tříkolka s celkovou hmotností nad 400 kg

1.se zdvihovým objemem válců do 1000 cm3 včetně nebo na elektrický pohon552,-
2.se zdvihovým objemem válců nad 1000 cm3 do 1350 cm3 včetně804,-
3.se zdvihovým objemem válců nad 1350 cm3 do 1850 cm3 včetně1356,-
4.se zdvihovým objemem válců nad 1850 cm3 do 2500 cm3 včetně2352,-
5.se zdvihovým objemem válců nad 2500 cm33516,-“.

2. V ustanovení § 22 odst. 2 písm. m) se slovo „poloviny“ nahrazuje slovy „jedné třetiny“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud bylo pojistné za rok 1996 zaplaceno přede dnem 1. ledna 1996 v částce nižší, má ten, kdo je povinen platit pojistné, povinnost je doplatit do konce února 1996 do výše stanovené touto vyhláškou. Pokud ten, který je povinen pojistné platit, zaplatil částku vyšší, než je výše pojistného na rok 1996, je pojišťovna povinna mu na jeho žádost přeplatek vrátit.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru