Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 302/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů

Částka 81/1995
Platnost od 27.12.1995
Účinnost od 27.12.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

302

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1995,

kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb. a zákona č. 42/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1, 2 a 3 se slova "ze Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" nahrazují slovy "z území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů,".

2. V § 1 odst. 4 a v § 3 odst. 3 se slova "do Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" nahrazují slovy "na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů".

3. V § 2 odst. 1 se slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" nahrazují slovy "na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů" a slova "ze Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" se nahrazují slovy "z území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů".

4. V § 3 odst. 1 se slova "do Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" nahrazují slovy "na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů" a slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" se nahrazují slovy "na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů".

5. V § 4a se slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)" nahrazují slovy "na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů".

6. V § 6a se odstavec 1 vypouští a zároveň se ruší označení odstavce 2.

7. V § 7 odst. 1 se slova "v § 2 odst. 2, § 4a, § 4b odst. 1, § 6, § 6a odst. 2 a § 6b" nahrazují slovy "v § 2 odst. 2, § 4a, 6a a 6b".

8. V § 7 odst. 3 písm. a) se slova "§ 6a odst. 2" nahrazují slovy "§ 6a", v § 7 odst. 3 písm. b) se vypouštějí slova "teritoriálních vod podle § 4b odst. 1, k průvozu podle § 6 nebo ke vstupu do" a v § 7 odst. 3 písm. c) se vypouštějí slova "u tohoto ministerstva se podává rovněž žádost o souhlas podle § 2a".

9. § 2a, 4, 4b, 4d, 5 a 6 se vypouštějí.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru