Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 293/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 76/1995
Platnost od 15.12.1995
Účinnost od 15.12.1995
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

293

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 27. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti podle § 33 odst. 5 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb., vyhlášky č. 1/1994 Sb. a vyhlášky č. 235/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4b písm. a) se za slova "okresních soudů" vkládají tato slova: "v Jeseníku,".

2. V § 4b písm. g) se za slova "okresních soudů" vkládají tato slova: "v Jeseníku,".

3. V § 4b písm. h) se za slova "soudci okresních soudů" vkládají tato slova: "v Jeseníku,"; za slova "o nesouhlasu okresních soudů" se vkládají tato slova: "v Jeseníku,".

4. Za § 6b se vkládají nové § 6c a 6d, které včetně nadpisu znějí:

"Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově

§ 6c

V obvodu Okresního soudu v Bruntále se zřizuje jeho pobočka se sídlem v Krnově.

§ 6d

Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově

a) koná, s výjimkou věcí vazebních, řízení o trestných činech, v nichž zvláštní zákon stanoví věcnou příslušnost okresních soudů, pokud byl trestný čin spáchán nebo je z jiných důvodů dána místní příslušnost podle zvláštního předpisu2) v obcích Arnultovice, Bartultovice, Bohušov, Brantice, Bučávka, Býkov, Čaková, Dívčí Hrad, Dolní Povelice, Dubnice, Hejnov, Hlinka, Heřmanovice, Holčovice, Horní Povelice, Hošťálkovy, Hrozová, Hynčice, Janov, Jelení, Jindřichov, Karlov, Krásné Loučky, Krasov, Krnov, Koberno, Lichnov, Linhartovy, Liptáň, Matějovice, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Pitárné, Radim, Rudíkovy, Rusím, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Sosnová, Spálené, Třemešná, Úvalno, Vraclávek, Vysoká a Zátor,

b) rozhoduje v občanském soudním řízení, s výjimkou věcí s mezinárodním prvkem, ve věcech, v nichž bydlištěm nebo sídlem účastníka, jímž se podle zvláštního předpisu1) řídí místní příslušnost, jsou obce uvedené pod písmenem a).".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru