Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 276/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996

Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 30.11.1995
Zrušeno k 28.04.2000 (110/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

276

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 26. října 1995,

kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země:


§ 1

Celkové roční nejvyšší přípustné množství látek,1) včetně látek obsažených ve výrobcích, které mohou být v roce 1996 vyrobeny nebo dovezeny, se stanoví ve výši 950 tun pro látky uvedené v části C přílohy zákona č. 86/1995 Sb. a pro látky uvedené v části D přílohy tohoto zákona ve výši 30 tun.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Benda CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.

Přesunout nahoru