Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 275/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 30.11.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

275

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 6. listopadu 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., a podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se částka "1500 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč".

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se částka "1800 Kčs" nahrazuje částkou "3000 Kč".

3. § 3 odst. 5 zní:

"(5) Přeruší-li stipendisté studium ze závažných lékařsky doložených zdravotních důvodů, poskytuje se stipendium též po dobu pracovní neschopnosti, pokud stipendisté zůstávají na území České republiky, a to nejdéle po dobu tří měsíců od začátku pracovní neschopnosti.".

4. V § 5 se vypouštějí odstavce 1 a 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. II

Stipendium ve výši podle této vyhlášky se poskytne stipendistům již za kalendářní měsíc, v němž byla tato vyhláška vyhlášena ve Sbírce zákonů.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Pilip v. r.

Přesunout nahoru