Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 263/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972

Částka 68/1995
Platnost od 15.11.1995
Účinnost od 15.07.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

263

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. října 1972 byla v Londýně přijata Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní organizace, depozitáře Úmluvy, dne 7. dubna 1977.

Při přístupu k Úmluvě bylo učiněno prohlášení, "že ustanovení článku II odst. 2 Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (LONDÝN 1972) některým státům neumožňuje stát se stranami této úmluvy. Je proto toho názoru, že by tato úmluva měla být otevřena všem zainteresovaným zemím v souladu se zásadou rovné svrchovanosti států.

Československá socialistická republika rovněž považuje za nezbytné prohlásit, že ustanovení článku III této úmluvy, týkající se rozšíření její platnosti na území, za jejichž mezinárodní vztahy je strana této úmluvy odpovědná, je v rozporu s Deklarací Valného shromáždění Spojených národů o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům (Rezoluce 1514 (XV) ze 14. prosince 1960), která vyhlašuje nezbytnost urychleného a bezpodmínečného ukončení kolonialismu ve všech jeho podobách a projevech."

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem 15. července 1977 a tímto dnem podle ustanovení téhož článku odst. 2 vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Pravidla tvořící přílohu Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972, nahradila s účinností od 15. července 1977 mezi jejími smluvními stranami Mezinárodní Pravidla pro zabránění srážkám na moři, 1960, která vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 1. září 1965.

Dne 19. října 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Mezinárodní námořní organizace, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za vázanou Úmluvou o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, ze dne 20. října 1972, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně prohlášení s účinností od 1. ledna 1993. Prohlášení k článku II odst. 2 a článku III Česká republika odvolala svým oznámením generálnímu tajemníkovi Mezinárodní námořní organizace dne 6. července 1995.

Do textu Úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy.

Přesunout nahoru