Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 262/1995 Sb.Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 68/1995
Platnost od 15.11.1995
Účinnost od 15.11.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

262

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. srpna 1995

o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 1

Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) v hlavním městě Praze

1. Klementinum,

2. Staroměstské náměstí,

3. Pomník sv. Václava,

4. Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně,

5. Starý židovský hřbitov,

6. Staronová synagoga,

7. Zbraslavský klášter,

8. Müllerova vila,

9. Hradiště Šárka;

b) ve Středočeském kraji

1. Památník Lidice,

2. Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně,

3. Městské opevnění v Kouřimi,

4. Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře,

5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi,

6. Kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi,

7. Kostel Panny Marie s klášterem – Svatá Hora;

c) v Jihočeském kraji

1. Klášter ve Vyšším Brodě,

2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově,

3. Klášter Zlatá Koruna,

4. Kostel sv. Víta v Českém Krumlově,

5. Klášter v Třeboni,

6. Zámek Jindřichův Hradec,

7. Hrad Strakonice;

d) v Plzeňském kraji

1. Zámek Horšovský Týn,

2. Kostel sv. Bartoloměje v Plzni,

3. Klášter Plasy,

4. Klášter Kladruby,

5. Hradiště Hradišťský kopec,

6. Slovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína – Cebivi;

e) v Karlovarském kraji Hrad Bečov nad Teplou;

f) v Ústeckém kraji

1. Klášter františkánů v Kadani,

2. Kostel sv. Mikuláše v Lounech,

3. Klášter v Oseku;

g) v Libereckém kraji Zámek Sychrov;

h) v Královéhradeckém kraji

1. Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích,

2. Muzeum v Hradci Králové,

3. Klášter v Broumově,

4. Pevnostní systém Dobrošov,

5. Zámek Opočno,

6. Hospital Kuks;

i) v kraji Vysočina

1. Zámek Telč,

2. Hrad Pernštejn,

3. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře;

j) v Jihomoravském kraji

1. Kostel sv. Jakuba Většího v Brně,

2. Vila Tugendhat,

3. Zámek Lednice,

4. Zámek Valtice,

5. Vodní mlýn ve Slupi;

k) v Olomouckém kraji

1. Soubor barokních kašen a sloupů v Olomouci,

2. Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava,

3. Kostel sv. Mořice v Olomouci,

4. Klášterní Hradisko,

5. Zámek Velké Losiny;

l) v Moravskoslezském kraji

1. Kaple sv. Kříže v Opavě,

2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě,

3. Důl Michal v Ostravě;

m) ve Zlínském kraji

1. Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou,

2. Valašské muzeum v přírodě,

3. Pustevny.

§ 1a

(1) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle § 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(2) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle § 1 do 2 vyhotovení kopií katastrálních map do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení; 1 vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kulturních památek a 1 vyhotovení neprodleně zašle krajskému úřadu, v jehož správním obvodu se národní kulturní památka podle § 1 nachází.

(3) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 2.


ČÁST DRUHÁ

ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 2

1. Zrušuje se prohlášení kulturních památek budovy "U kaštanu" v Praze-Břevnově, Lidového domu v Praze a Duchcovského viaduktu, areálu Lidice a areálu bývalého Přemyslovského hradu - Olomouc za národní kulturní památky.1)

2. Zrušuje se prohlášení kulturních památek památníku slovanského bratrství v Mnichu, spolkového dělnického domu "Peklo" v Plzni, pomníku obětem Svárovské stávky ve Velkých Hamrech, pomníku Rumburské vzpoury "Nepokořený", památníku Josefa Hybeše v Dašicích a památníku obětem Frývaldovské stávky v Lipové za národní kulturní památky.2)

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 55/1989 SB., O PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 3

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 55/1989 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády České republiky č. 112/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova "památník padlým partyzánům v Leškovicích", "rodný dům Ludvíka Svobody" a slova "a Památník Ostravské operace v Hrabyni".

2. V příloze se vypouštějí název, umístění a bližší vymezení památek: památník padlým partyzánům v Leškovicích, rodný dům Ludvíka Svobody a Památník Ostravské operace v Hrabyni.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 336/2002 Sb. Čl. II

Do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení není dotčeno prohlášení kulturních památek za národní kulturní památky, provedené nařízením vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr kultury:
Tigrid v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 262/1995 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v hlavním městě Praze

1.

Název: Klementinum

Popis: Areál bývalého jezuitského kláštera tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Staré Město

Pozemky, parcelní čísla: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,1109 (část)

Budovy, čísla popisná: 190,1040,

2.

Název: Staroměstské náměstí

Popis: plocha náměstí tvořená pozemkem vymezeným prostorovými identifikačními znaky a pomníkem Mistra Jana Husa na tomto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Staré Město

Pozemek, parcelní číslo: 1090,

3.

Název: Pomník sv. Václava

Popis: pomník na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Nové Město

Pozemky, parcelní čísla: 2306/10,2306/1 (část),

4.

Název: Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně

Popis: budova kostela svěží na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Malá Strana

Pozemky, parcelní čísla: 1, 7, 993 (část)

Budova, číslo popisné: 556,

5.

Název: Starý židovský hřbitov

Popis: židovský hřbitov s náhrobky a budovou pohřebního bratrstva na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Josefov

Pozemky, parcelní čísla: 48, 49, 50,

6.

Název: Staronová synagoga

Popis: budova synagogy na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 1

Katastrální území: Josefov

Pozemek, parcelní číslo: 1,

7.

Název: Zbraslavský klášter

Popis: areál bývalého cisterciáckého kláštera tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 5

Katastrální území: Zbraslav

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 17/2, 24, 27, 28

Budovy, čísla popisná: 1, 2,472,

8.

Název: Müllerova vila

Popis: areál vily tvořený budovou a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 6

Katastrální území: Střešovice

Pozemky, parcelní čísla: 865, 866

Budova, číslo popisné: 642,

9.

Název: Hradiště Šárka

Popis: areál hradiště tvořený pozůstatky staveb a jiných nemovitých objektů na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Obec: hlavní město Praha

Městská část: Praha 6

Katastrální území: Vokovice

Pozemky, parcelní čísla: 707/1 (část), 707/4, 707/5, 721/1, 721/2, 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738/1, 738/3, 740, 742, 746, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 766, 1379/1 (část), 1379/2, 1380, 1381

Katastrální území: Liboc

Pozemky, parcelní čísla: 1094, 1095/3 (část), 1097, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/3, 1100/1, 1100/2, 1100/4, 1100/5, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1115/5, 1115/6, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1116/6, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125/1 (část), 1125/3, 1125/4 (část), 1125/5, 1126, 1127, 1131/1, 1132/2, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1134/2, 1137, 1144, 1145/1, 1146, 1147/1, 1151, 1333/2 (část), 1340/1, 1340/2;

b) ve Středočeském kraji

1.

Název: Památník Lidice

Popis: areál památníku tvořený nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kladno

Obec: Lidice

Katastrální území: Lidice

Pozemky, parcelní čísla: 420/4, 420/14, 420/23, 420/24, 420/25, 420/27, 420/28, 480/5, 481/1, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 481/10, 482/1, 482/3, 482/4, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/11, 484/11, 484/12, 484/13, 484/14, 484/15, 484/16, 484/17, 484/18, 486/1, 486/2, 498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11, 499, 500, 501, 502, 503, 412/1, 420/7 (část), 420/8, 420/10 (část), 420/11 (část), 420/12, 421/2, 412/2, 420/7, 420/9, 420/10 (část), 420/11, 420/13, 420/15, 420/16, 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21,420/22, 420/26, 437/1, 437/2, 511,

2.

Název: Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

Popis: areál kostela tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kolín

Obec: Kolín

Katastrální území: Kolín

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 103, 106, 107, 108, 109

pozemkové parcely: 11, 2805/6 (část)

Budovy, čísla popisná: 24 (část obce Kolín I),

3.

Název: Městské opevnění v Kouřimi

Popis: městské opevnění tvořené stavbami a jejich pozůstatky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kolín

Obec: Kouřim

Katastrální území: Kouřim

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1,6, 10 (část), 28 (část), 30 (část), 32 (část), 33 (část), 34 (část), 35 (část), 37 (část), 38 (část), 42 (část), 46 (část), 47 (část), 54 (část), 199, 200, 201, 202, 203, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 270, 271, 273/1, 275/1, 275/2, 276/2, 276/3, 276/4, 278, 289, 294, 297, 298, 299, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 339, 340/1, 340/4, 340/5, 341, 342, 353, 356/1, 356/2, 356/4, 356/5, 356/6, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360/2, 361, 363, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 373, 398, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 535, 546, 554, 556, 557, 558, 559 (část), 560, 562, 568, 569, 570, 571, 591, 596, 607, 611, 621, 646, 654 (část), 668/1, 668/2, 675/2, 680, 1079

pozemkové parcely: 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 10/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 34 (část), 37/1, 38 (část), 40, 44, 47 (část), 48 (část), 49, 52/2, 52/3, 55/1, 55/2, 55/4, 58/1, 58/2, 59 (část), 66/1, 66/2, 69, 70, 85/1, 85/2, 88/1, 88/2, 140/1, 141, 142, 143/2, 143/3, 144, 147, 148, 149, 178/1 (část), 178/2, 178/3 (část), 181, 183/1, 183/3, 184, 187/2, 188/5, 189, 191, 192, 202, 205/2, 1722/2, 2523/3 (část), 2523/4 (část), 2523/21 (část), 2523/23 (část), 2528, 2529/4, 2530 (část), 2531, 2532, 2534/1, 2534/2, 2534/3, 2536 (část), 2542/1 (část), 2646/2 (část), 2725/1, 2725/2, 2726, 2727, 2741, 2751,2752 (část),

4.

Název: Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře

Popis: areál kostela tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kutná Hora

Obec: Kutná Hora

Katastrální území: Kutná Hora

Pozemky, parcelní čísla: 220/1, 226, 227/1, 227/2,

5.

Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Popis: areál kostela tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Praha - východ

Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Katastrální území: Stará Boleslav

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 2553, 2554,2555, 2676/5 (část), 2677/1 (část)

Budovy, čísla popisná: 240, 468,

6.

Název: Kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Popis: dvojice kostelů a jiné nemovité objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Praha - východ

Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Katastrální území: Stará Boleslav

Pozemek, parcelní číslo: 1667,

7.

Název: Kostel Panny Marie s klášterem - Svatá Hora

Popis: areál poutního kostela a kláštera tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Příbram

Obec: Příbram

Katastrální území: Příbram

Pozemky, parcelní čísla: 1507, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1959/1 (část), 1960, 1961

Budova, číslo popisné: 591 (část obce Příbram II);

c) v Jihočeském kraji

1.

Název: Klášter ve Vyšším Brodě

Popis: areál cisterciáckého kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Český Krumlov

Obec: Vyšší Brod

Katastrální území: Vyšší Brod

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 132, 133, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2,167, 215

pozemkové parcely: 88/1, 1398/2, 1400/1, 1401/1, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1419/2,1775

Budovy, čísla popisná: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 159,

2.

Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově

Popis: areál poutního kostela tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Český Krumlov

Obec: Kájov

Katastrální území: Kladné

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1, 2, 3/1, 3/3

pozemkové parcely: 1415, 2095

Budova, číslo popisné: 1 (část obce Kájov),

3.

Název: Klášter Zlatá Koruna

Popis: areál cisterciáckého kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Český Krumlov

Obec: Zlatá Koruna

Katastrální území: Zlatá Koruna

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 4, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

pozemkové parcely: 41/1, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42, 48/1, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51, 52/1, 52/3,52/4, 52/5,91,278

Budovy, čísla popisná: 1, 39, 40, 41, 57,

4.

Název: Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Popis: areál kostela tvořený budovou a jinými nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Český Krumlov

Obec: Český Krumlov

Katastrální území: Český Krumlov

Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 208

Budova, číslo popisné: 160 (část obce Vnitřní Město),

5.

Název: Klášter v Třeboni

Popis: areál augustiniánského kláštera s kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Třeboň

Katastrální území: Třeboň

Pozemky, parcelní čísla: 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563, 564, 565, 566, 567

Budovy, čísla popisná: 125,137,141, 142, 143,173 (část obce Třeboň I),

6.

Název: Zámek Jindřichův Hradec

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Jindřichův Hradec

Katastrální území: Jindřichův Hradec

Pozemky, parcelní čísla: 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 1187, 1188, 1198, 1199/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1211/4, 1211/5, 1211/6, 1211/7, 1212/1, 1212/2, 1212/3

Budovy, čísla popisná: 1, 2 (část obce Jindřichův Hradec I),

7.

Název: Hrad Strakonice

Popis: areál hradu s kostelem sv. Prokopa tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Strakonice

Obec: Strakonice

Katastrální území: Nové Strakonice

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,2, 3/1, 4, 5, 6/1, 6/4

pozemkové parcely: 5/1, 6/1, 6/2, 7, 9, 469/1, 470

Budovy, čísla popisná: 1,3,50 (část obce Strakonice II);

d) v Plzeňském kraji

1.

Název: Zámek Horšovský Týn

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Domažlice

Obec: Horšovský Týn

Katastrální území: Horšovský Týn

Pozemky, parcelní čísla: 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 13, 42, 352/1, 352/2, 359/1, 360, 361, 362, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 2566, 2623 (část), 2624, 2625 (část), 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285

Budovy, čísla popisná: 1,22 (část obce Město), 42 (část obce Plzeňské Předměstí), 129 (část obce Malé Předměstí),

2.

Název: Kostel sv. Bartoloměje v Plzni

Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Plzeň-město

Obec: Plzeň

Katastrálni území: Plzeň

Pozemek, parcelní číslo: 1,

3.

Název: Klášter Plasy

Popis: areál cisterciáckého kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Plzeň - sever

Obec: Plasy

Katastrální území: Plasy

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 338, 705

pozemkové parcely: 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 13, 14, 15, 24/1, 24/3, 39/1, 39/2, 39/3 (část), 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 462/1, 462/2, 462/11, 462/14, 462/15, 462/16, 462/19, 462/20, 471/1 (část), 479/3 (část)

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3,4, 5, 6, 11,

4.

Název: Klášter Kladruby

Popis: areál benediktinského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny

Marie tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Tachov

Obec: Kladruby

Katastrální území: Pozorka u Kladrub

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 16, 18,59

pozemkové parcely: 143/1, 143/3, 160/2, 163/1, 165/1, 165/2, 165/3, 168/1, 231/1 (část), 244/1 (část), 244/2 (část), 258/1, 265, 270, 271,276

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3,22 (část obce Pozorka),

5.

Název: Hradiště - Hradišťský kopec

Popis: areál hradiště tvořený pozůstatky staveb a jiných nemovitých objektů na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Tachov

Obec: Konstantinovy Lázně

Katastrální území: Okrouhlé Hradiště

Pozemek, parcelní číslo: 173/1 (část),

6.

Název: Slovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína - Cebivi

Popis: areál hradiště a pohřebiště tvořený pozůstatky staveb a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Tachov

Obec: Bezemín - Cebiv

Katastrální území: Bezemín

Pozemky, parcelní čísla: 628 (část), 647, 648, 651/1 (část), 684

Okres: Plzeň - sever

Obec: Mydlo vary

Katastrální území: Mydlovary

Pozemky, parcelní čísla: 149, 218, 220 (část), 806, 810 (část);

e) v Karlovarském kraji

Název: Hrad Bečov nad Teplou

Popis:

Nemovité: areál hradu tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Movitá: románská ostatková skříň sv. Maura z mobiliárního fondu hradu Bečov nad Teplou, umístěná v areálu hradu Bečov nad Teplou

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Karlovy Vary

Obec: Bečov nad Teplou

Katastrální území: Bečov nad Teplou

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1, 2, 3, 4, 7, 9,10,11, 272

pozemkové parcely: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 136, 138, 3118, 3119/2, 3119/3

Budovy, čísla popisná: 9, 10,11,12,13, 203;

f) v Ústeckém kraji

1.

Název: Klášter františkánů v Kadani

Popis: areál františkánského kláštera s kostelem Čtrnácti svatých

Pomocníků tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Chomutov

Obec: Kadaň

Katastrální území: Kadaň

Pozemky, parcelní čísla: 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045

Budova, číslo popisné: 474,

2.

Název: Kostel sv. Mikuláše v Lounech

Popis: areál kostela tvořený budovou a pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Louny

Obec: Louny

Katastrální území: Louny

Pozemky, parcelní čísla: 1,4847,

3.

Název: Klášter v Oseku

Popis: areál cisterciáckého kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Teplice

Obec: Osek

Katastrální území: Osek u Duchcova

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28/1, 28Z2, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33/1, 33/2, 34, 37, 38,1132, 1133

pozemkové parcely: 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 54, 56, 79, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100/1, 100/2, 101/1,102,171,176, 863/4

Budovy, čísla popisná: 1,2,483, 484,485,486,487,489,490,491 (část obce Osek);

g) v Libereckém kraji

Název: Zámek Sychrov

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Liberec

Obec: Sychrov

Katastrální území: Radostín u Sychrova

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222

pozemkové parcely: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,1022,1024, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (část obce Sychrov)

Katastrální území: Paceřice

Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 482/1, 482/2, 643/1, 643/2;

h) v Královéhradeckém kraji

1.

Název: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Popis: budova kaple s věží na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hradec Králové

Obec: Smiřice

Katastrální území: Smiřice

Pozemek, parcelní číslo:

stavební parcela: 11,

2.

Název: Muzeum v Hradci Králové

Popis: budova muzea a pozemky, vymezené prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hradec Králové

Obec: Hradec Králové

Katastrální území: Hradec Králové

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcela: 621

pozemková parcela: 239/43

Budova, číslo popisné: 465 (část obce Střed Města),

3.

Název: Klášter v Broumově

Popis: areál benediktinského kláštera s kostelem sv. Vojtěcha tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Náchod

Obec: Broumov

Katastrální území: Broumov

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1/1,1/2, 2, 146, 276, 285, 286, 451, 452, 453, 1121,1122

pozemkové parcely: 49, 138/1, 138/4, 138/6, 140, 141/7, 713/2, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 727, 728, 730/2, 730/4, 739/1, 761

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 225, 226,

4.

Název: Pevnostní systém Dobrošov

Popis: areál pevnostního systému tvořený stavbami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Náchod

Obec: Náchod

Katastrální území: Dobrošov

Pozemky, parcelní čísla: 89/1, 89/2, 91/1 (část), 100/2, 109/7, 109/8, 135/7, 137, 152/1, 152/10, 153/1, 169/2, 169/3, 197/4 (část), 198/7, 198/8, 198/9, 198/12, 221/1 (část), 228/2 (část), 237/3, 242, 266/1, 281, 343/1 (část), 406, 411/1 (část), 411/3, 440/8 (část), 440/9 (část), 469/1 (část),

5.

Název: Zámek Opočno

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Obec: Opočno

Katastrální území: Opočno pod Orlickými horami

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 8, 9, 10, 11/1, 12 (část), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34 (část), 46 (část), 1469/2, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475/1, 1475/2, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1486/2, 1489/2, 1750, 1751, 1752, 1754

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 6, 37,142, 275, 377, 378, 379, 380,

6.

Název: Hospital Kuks

Popis: areál hospitalu a bývalého zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty a jejich pozůstatky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Trutnov

Obec: Kuks

Katastrální území: Kuks

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 57, 58, 59, 60, 62, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 141, 142, 153

pozemkové parcely: 399, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 454, 551, 574 (část), 580, 581, 583, 584 (část), 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 641, 646, 648/1, 649/1, 651, 658, 661, 673/1

Budovy, čísla popisná: 56, 57, 58, 59, 81;

i) v kraji Vysočina

1.

Název: Zámek Telč

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jihlava

Obec: Telč

Katastrální území: Telč

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1, 2, 160/2, 169

pozemkové parcely: 1/1,1/2, 1/3, 1/4, 4, 7492/2

Budovy, čísla popisná: 1,71 (část obce Vnitřní Město),

2.

Název: Hrad Pernštejn

Popis: areál hradu tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Žďár nad Sázavou

Obec: Nedvědice

Katastrální území: Pernštejn

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 34, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43/1,43/2,43/3, 43/4,43/5,43/6, 43/7

pozemkové parcely: 54, 56, 57/1, 57/3, 57/4, 57/5, 60, 61/1, 61/2, 62/2, 156/4, 259/2, 259/5, 259/6, 259/7

Budovy, čísla popisná: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,

3.

Název: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Popis: areál poutního kostela tvořený budovami a dalšími nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Žďár nad Sázavou

Obec: Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Zámek Žďár

Pozemky, parcelní čísla: 577, 578, 579;

j) v Jihomoravském kraji

1.

Název: Kostel sv. Jakuba Většího v Brně

Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Brno-město

Obec: Brno

Katastrální území: Město Brno

Pozemek, parcelní číslo: 45,

2.

Název: Vila Tugendhat

Popis: areál vily tvořený obytnou budovou a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezenými prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Brno-město

Obec: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Pozemky, parcelní čísla: 3365, 3366

Budova, číslo popisné: 237 (část obce Sever),

3.

Název: Zámek Lednice

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Břeclav

Obec: Lednice

Katastrální území: Lednice na Moravě

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 51, 791/1, 792, 1355, 1384, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856/1, 1856/2, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926,1927, 1928, 1929,1975, 2064 (část), 2073/1

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 66, 68, 72, 433, 434 (část obce Lednice),

4.

Název: Zámek Valtice

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Břeclav

Obec: Valtice

Katastrální území: Valtice

Pozemky, parcelní čísla: 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,2607,3160,3161,3162

Budovy, čísla popisná: 1, 2,

5.

Název: Vodní mlýn ve Slupi

Popis: areál mlýna tvořený budovami, mlýnským náhonem a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Znojmo

Obec: Slup

Katastrální území: Slup

Pozemky, parcelní čísla: 543, 544, 545

Budova, číslo popisné: 31;

k) v Olomouckém kraji

1.

Název: Soubor barokních kašen a sloupů v Olomouci

Popis: soubor šesti barokních kašen a dvou barokních sloupů na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Olomouc - město

Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 116/2 (část), 116/14 (část), 116/37 (část), 116/46 (část),

2.

Název: Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Popis: areál bývalého přemyslovského hradu tvořený budovami a jinými nemovitými objekty a jejich pozůstatky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Olomouc - město

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152 153 154/1, 1017

pozemkové parcely: 17, 23/2, 24/1, 87/3, 87/4, 87/27, 116/54 (část), 116/55, 116/56 (část)

Budovy, čísla popisná: 810, 811, 812, 813, 814,

3.

Název: Kostel sv. Mořice v Olomouci

Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Olomouc - město

Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 321,

4.

Název: Klášterní Hradisko

Popis: areál bývalého premonstrátského kláštera tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Klášterní Hradisko

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 2, 3/1, 3/2, 5, 9, 10/1, 10/2, 87, 90, 357, 358, 359,129 (část)

pozemkové parcely: 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/2, 19/1 (část), 19/2 (část), 19/4 (část), 22/2 (část), 22/3 (část), 24/1, 24/3, 25/2, 25/4, 31/3 (část), 31/10 (část), 31/15, 31/16, 31/21 (část), 31/22 (část), 31/25 (část), 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 39, 40, 41/1, 58/3 (část), 70/1, 70/2, 70/3, 71, 73, 74, 78/3, 79, 80/1, 86/2, 86/3, 86/5

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 6,

5.

Název: Zámek Velké Losiny

Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Šumperk

Obec: Velké Losiny

Katastrální území: Velké Losiny

Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 23,24, 25,26, 52 (část), 62, 63, 2727 (část)

Budovy, čísla popisná: 265, 268;

l) v Moravskoslezském kraji

1.

Název: Kaple sv. Kříže v Opavě

Popis: areál kaple tvořený budovou a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Opava

Obec: Opava

Katastrální území: Kateřinky u Opavy

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcela: 69

pozemkové parcely: 300/1, 300/3,

2.

Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Popis: budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Opava

Obec: Opava

Katastrální území: Opava-město

Pozemky, parcelní čísla: 274, 593 (část),

3.

Název: Důl Michal v Ostravě

Popis: areál kamenouhelného hlubinného dolu tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením, které jsou kulturními památkami, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Ostrava-město

Obec: Ostrava

Katastrální území: Michálkovice

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 86, 88, 89, 238, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 448, 824, 825, 826
pozemkové parcely: 17/18, 19

Budovy, čísla popisná: 413, 714;

m) ve Zlínském kraji

1.

Název: Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou

Popis: areál zámku a zahrad tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kroměříž

Obec: Kroměříž

Katastrální území: Kroměříž

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 267, 268, 269, 270, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 385, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 2569, 7074, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7525, 7526, 7527, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550

pozemkové parcely: 9, 285Z2, 286/1, 286Z3, 286Z6, 290Z3, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 3289/1, 3290/1

Budovy, čísla popisná: 1, 2,1192,1344, 1476,1477, 1478, 1501,

2.

Název: Valašské muzeum v přírodě

Popis: areál tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Vsetín

Obec: Rožnov pod Radhoštěm

Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 368/1, 368/3, 985, 986, 987, 988, 1040, 1073, 1615, 1616, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1899, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2149, 2736, 2737, 2738, 3513, 3514, 3515/1, 4218, 4294, 4295, 4296, 4297, 4299, 4340, 4350, 4368, 4369, 4370

pozemkové parcely: 1474/1, 1474/4, 1474/6, 1474/7, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1503/4, 1503/5, 1503/6, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1509/2, 1509/3, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1514/1, 1514/2, 1519/1, 1519/2, 1559/3, 1560/2, 1579, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1588, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1592/2, 1592/3, 1592/4, 1592/5, 1592/6, 1592/7, 1595, 1596, 1597, 1600, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1602/4, 1617/1, 1618/1, 1618/2, 1622, 1623, 1628/1, 1628/2, 1631, 1632, 1633, 1634, 1638/1, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1641, 1647/1, 1647/2, 1647/4, 1647/5, 1647/6, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1652, 1653, 1654/1, 1654/2, 1655, 1657, 1659, 1663, 1666, 1672, 1673, 1678, 1679, 3616/1, 3616/2 (část), 3616/4, 3620/1, 3620/2, 3622/1, 3622/2, 3690/1 (část), 3720

Katastrální území: Tylovice

Pozemky, parcelní čísla: 1171/2, 1172, 1173/2, 1174/1, 1174/2, 1174/4, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1197/1 (část), 1197/2, 1197/4, 1198/1 (část), 1199, 1200, 1201, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210/4, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261/1, 1261/2, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1265/3, 1265/10, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323/1,1323/2, 1342,1343, 1344, 1345,

3.

Název: Pustevny

Popis: areál tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Vsetín

Obec: Prostřední Bečva

Katastrální území: Prostřední Bečva

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 342/1, 342/2, 440, 446, 450,1448

pozemkové parcely: 2997/4, 2997/16 (část), 2997/28, 2997/29

Budovy, čísla popisná: 221, 226.

Poznámky pod čarou

1) Provedené usnesením vlády ČSR ze dne 30. března 1962 č. 251.

2) Provedené usnesením vlády ČSR ze dne 24. února 1978 č. 70.

Přesunout nahoru