Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 251/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

Částka 66/1995
Platnost od 02.11.1995
Účinnost od 02.11.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 22. září 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

1. Vymezení hranic území památkové zóny Jablonné v Podještědí provedené v příloze vyhlášky č. 476/1992 Sb. se mění takto:

"JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Hranice památkové zóny v Jablonném v Podještědí začíná na severozápadě v Okružní ulici p. č. 1294, 1300/1 a pokračuje východním směrem, dále sleduje část ulice Zdislavy z Lemberka p. č. 1262/2, v úrovni ulice Máchovy se lomí a pokračuje po její vnější straně p. č. 1268, přetíná vodoteč p. č. 267/2, sleduje komunikaci p. č. 1465 ulice Mlýnské, v úrovni řadových garáží se lomí a pokračuje podél p. č. 261, 260/3, 260/1, přetíná p. č. 260/2 a Panensky potok p. č. 1468, sleduje jej k jihu, na rohu p. č. 1049/4 přechází potok p. č. 1363, vede přes p. č. 614, 215/1, 214/3 a dále podél p. č. 495, 213/1, 356, 357, 216/6, přes p. č. 216/2, 216/3, 359/2, obíhá p. č. 360, přechází ulici Lidickou p. č. 1286, pokračuje podél p. č. 373, obíhá p. č. 545, vede podél p. č. 269, 270, 384/1, 384/2, kde přetíná komunikaci p. č. 1287, podél které vede k Lidické ulici, na rozhraní ulic Lidická a Cvikovská se lomí k západu, kde sleduje vnější stranu komunikace p. č. 1289 k zámku Nový Falkenburk, dále přetíná vodoteč p. č. 1370/1, sleduje vnější stranu komunikace p. č. 1337 a 1072, přetíná vodoteč p. č. 1071, pokračuje kolem zámku Nový Falkenburk podél p. č. 1067, 1034, 1074, 121, 122, sleduje vnější stranu komunikace p. č. 1063, přetíná komunikaci p. č. 1074, vede po vnější straně komunikace p. č. 1074 a 1335/1, které hraničí s hrází Mlýnského rybníka, dále sleduje vnější stranu p. č. 1293 ulice Cvikovské a vrací se k počátečnímu bodu na p. č. 1294 v ulici Okružní, kde se hranice památkové zóny uzavírá.".

2. Vymezení hranic území památkové zóny Šumperk provedené v příloze vyhlášky č. 476/1992 Sb. se mění takto:

"ŠUMPERK
Hranice památkové zóny v Šumperku začíná na jihu u p. č. 2227 a dále pokračuje na západě po pravobřežní linii Bratrušovského potoka p. č. 2159, na severu zahrnuje p. č. 2248 (ul. Langrova), pokračuje podél p. č. 288, 289, 290, 293, 297, 209, 305, 310/1, 310/2, 2035/3 (tř. gen. Svobody), zahrnuje p. č. 411, zahrnuje p. č. 357/2, přechází třídu gen. Svobody, pokračuje podél p. č. 195, 313, 312, 314, 308, 307, 306, 301, 187/1, 186, 179/5, 179/4, 177, obíhá p. č. 176 (Jiráskovy sady), p. č. 108, přechází p. č. 2034/2 (ul. Kozinova), na východě obíhá p. č. 213, vrací se podél Kozinovy ulice p. č. 2034/1 a pokračuje podél p. č. 226, 221, 220, 219, 218, 2217/2, 216, 215, vede podél p. č. 2152/1 (ul. Puškinova), vrací se k Hlavní třídě podél p. č. 204 a 205, pokračuje podél Hlavní třídy p. č. 2033, překračuje ji, obíhá p. č. 2318, dále vede podél p. č. 183/1, 148/2, 3938, 181, přes p. č. 2265 (ul. Komenského), dále obíhá p. č. 176/1, vede podél p. č. 175, 3421, 174/1, 174/2, 172, 171, 2223 (ul. Krátká), přes p. č. 2255 (ul. M. R. Štefánika) přechází na p. č. 160/3, 2322, 158, dále pokračuje po vnější linii p. č. 2224 (ul. Slovanská), zahrnuje p. č. 155/1, 154/1 a p. č. 570 včetně, kde se uzavírá.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Tigrid v. r.

Přesunout nahoru