Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 250/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

Částka 66/1995
Platnost od 02.11.1995
Účinnost od 02.11.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 22. září 1995

o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Území historických jader měst Benešov nad Černou (okr. Český Krumlov), Brandýs nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí), Brumov (okr. Zlín), Česká Třebová (okr. Ústí nad Orlicí), Doubravník (okr. Žďár nad Sázavou), Fryšták (okr. Zlín), Hodkovice nad Mohelkou (okr. Liberec), Hořice na Šumavě (okr. Český Krumlov), Chabařovice (okr. Ústí nad Labem), Kyjov (okr. Hodonín), Mníšek pod Brdy (okr. Praha-západ), Napajedla (okr. Zlín), Poběžovice (okr. Domažlice), Telč-Staré Město (okr. Jihlava), Třešť (okr. Jihlava), Valašské Klobouky (okr. Zlín), Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Vizovice (okr. Zlín), Vlachovo Březí (okr. Prachatice), Vyšší Brod (okr. Český Krumlov), Žamberk (okr. Ústí nad Orlicí) a dělnická kolonie v Brumově (okr. Zlín) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").

§ 2

Hranice území zón jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou graficky vyznačeny v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče v Praze, Památkového ústavu středních Čech, Památkového ústavu v Brně, Památkového ústavu v Českých Budějovicích, Památkového ústavu v Pardubicích, Památkového ústavu v Plzni, Památkového ústavu v Ústí nad Labem a u okresních úřadů a obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

§ 3

Příslušný orgán územního plánování zajistí vyznačení území památkové zóny v příslušné územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech pro její pořízení, popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Tigrid v. r.


Příloha k vyhlášce č. 250/1995 Sb.

BENEŠOV NAD ČERNOU, okr. Český Krumlov

Hranice památkové zóny v Benešově nad Černou začíná na severu u rozcestí cest p. č. 1834/1 a 1834/2, pokračuje podél p. č. 956/1, 275, 958/2, 1958/3, přechází silnici p. č. 1840/1, obíhá p. č. 961/1, 961/3, na východě přechází komunikaci p. č. 1839/1, pokračuje podél p. č. 225, obíhá p. č. 227, přetíná komunikaci p. č. 1840/1, vede podél p. č. 976/1, 981/1, obíhá p. č. 242/1, pokračuje opět podél p. č. 981/1, 1013/2, obíhá p. č. 1017, 1025, 1031/2, 1032, na jihu přechází silnici p. č. 1030/2, obíhá p. č. 330/3, pokračuje podél p. č. 1034, 51/3, 51/2, 1029/1, přechází potok p. č. 1907/1, 1040, 1036/2, 1035/2, komunikaci p. č. 1861/1, vede podél ní k p. č. 1057/1, pokračuje podél p. č. 1861/2, 996/4, 63/1, 1058, 221, 1089/1, 1090/4, dále obíhá p. č. 1110, vede podél potoka p. č. 1907/1, přechází jej k p. č. 1117, na západě obíhá p. č. 1117, 1119/2, přechází komunikaci p. č. 1868, obíhá p. č. 1322/3, 1322/4, vrací se k cestě p. č. 1868, vede podél ní, přechází komunikaci p. č. 1871/2, na severu pokračuje podél p. č. 1991, obíhá p. č. 1779/3, vede podél p. č. 937, 442, 163, 152, obíhá p. č. 1782, 1783, 1808/2, 1809/2, přechází komunikaci p. č. 1904//1 a pokračuje podél p. č. 1833/7 a 1833/3 k výchozímu bodu.

BRANDÝS NAD ORLICÍ, okr. Ústí nad Orlicí

Hranice památkové zóny v Brandýse nad Orlicí začíná na severním rohu p. č. 133/1, obíhá jej, pokračuje k jihu Kostelní ulicí p. č. 1340/1 k p. č. 1242/15, podél p. č. 1242/15, 1242/16, 1242/18, pokračuje k východu podél p. č. 205/4, 205/7, 205/5 až ke styku s cestou p. č. 1343, vede podél této cesty na severovýchodní roh p. č. 1244, odtud pokračuje k východu podél p. č. 1244, 219/2, 219/1, 226/1, 227, 229/1, 229/2, 235/1, 235/3, 303/5, 303/4, obíhá p. č. 303/10, na východě vede podél p. č. 303/1, překračuje vodoteč p. č. 1390/5 a cestu p. č. 1335, pokračuje podél p. č. 302/4, obíhá p. č. 302/2, vede podél p. č. 297, 295/3, přechází na cestu p. č. 1329, po které vede směrem z centra na nároží p. č. 287, které obíhá až k cestě p. č. 1328, po té až na roh p. č. 284/1, podél její východní hranice, obíhá p. č. 237, na jihu vede k ulici Komenského, po Komenského ulici p. č. 1320/1 a 1304/23 jde k západu až k p. č. 1/3, obíhá jej a pokračuje podél p. č. 7/3, 7/1, 9/1, dochází k železniční trati p. č. 715/1, toto p. č. sleduje směrem k severozápadu, obchází budovy nádraží p. č. 276, 275 a 242, zde se lomí k severu, na západě pokračuje podél p. č. 715/2 a Nádražní ulicí p. č. 1387/1, dochází na Žerotínovu ulici p. č. 1304/23, tou pokračuje k ulici p. č. 1394/6, kterou překračuje do Křetínské ulice p. č. 1216/1, pokračuje po ní k severu až na nároží ulice Českých bratří p. č. 146/1, na severu pokračuje ulicí Českých bratří k východu, dále podél p. č. 156/2, 1233/1, 1233/2, obíhá p. č. 191/4 a podél p. č. 191/1 až k severnímu nároží p. č. 133/1, kde se hranice uzavírá.

BRUMOV, okr. Zlín

Centrum města:

Hranice památkové zóny v Brumově začíná na severu hradním pahorkem p. č. 2226, pokračuje východním směrem po severní hranici p. č. 1545, 1542, 1549, 1548, 1552, dále po toku Brumovky k jihu, lomí se na východ po hranicích p. č. 547, 540, dále ulicí Josefa Polácha, ulicí Drahy, po hranici p. č. 747, 743, 742, 732/4, 732/2, lomí se na východ po hranici p. č. 710, 709, 707, dále na jih po p. č. 708, 706, 705, 703, 702, přes ulici Kopec p. č. 674, po východní hranici p. č. 667, dále po vodoteči p. č. 1852, lomí se k jihu po hranici p. č. 618, 614, 612, 610, 608/2, přes komunikaci p. č. 1853 po hranicích p. č. 579, 67/1, 68, 72, lomí se k jihu po hranicích p. č. 57, 56, 49, 47, 44, 41, 38, přetíná komunikaci p. č. 49, sleduje východní hranici p. č. 123, 126, 128, 131, lomí se k západu po komunikaci p. č. 137, lomí se k jihu po ulici 1. května, lomí se k západu po p. č. 347/3, 359 a dále směřuje na sever po hranici p. č. 367, 370, 378, 377, 379, 384, 388, 392, 396, 400, 403, 406, 408, 409, 410, 419, 422, 424, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, pokračuje na západ po ulici Školní, proti toku Brumovky, lomí se na západ, přetíná ulici Pivovarskou, po hranici p. č. 1712, dále sleduje oblouk p. č. 1705 a po trati p. č. 1676 pokračuje na sever po břehu rybníku p. č. 1657, 1649, 1631, 1632, stoupá na hradní pahorek po p. č. 1595, 2220, 2219, 2218, 2216, 2217, 2228 až k p. č. 2226, kde se hranice uzavírá.

Dělnická kolonie:

Hranice začíná na severu p. č. 1151, lomí se k jihu po hranici p. č. 1149, 1147, 1145, 1143, 1141, kolmo přes vodoteč p. č. 1763, dále po p. č. 846, 847, přetíná ulici Josefa Polácha, pokračuje po hranici p. č. 830, 827, dále po komunikaci p. č. 826, po ulici Josefa Polácha, p. č. 1804, odbočuje na sever po hranici p. č. 873, 874, pokračuje proti toku Brumovky p. č. 1763, lomí se na sever po komunikaci p. č. 1139 až k rohu p. č. 1151, kde se hranice uzavírá.

ČESKÁ TŘEBOVÁ, okr. Ústí nad Orlicí

Hranice památkové zóny v České Třebové začíná na Mírovém nábřeží p. č. 430, vede jihovýchodním směrem, vede ulicí Kobylí důl, přechází komunikaci a pokračuje do Riegrovy ulice, na jihu a západě vede Riegrovou ulicí p. č. 3373/4, 3373/1, 3380/1, přetíná ulici dr. Beneše p. č. 3431/3 a jde k jihovýchodu Podbranskou ulicí p. č. 3376/1, 3370/4, 3377/5, 3379/1 a končí na Mírovém nábřeží, kde se hranice uzavírá.

DOUBRAVNÍK, okr. Žďár nad Sázavou

Hranice památkové zóny v Doubravníku začíná na severu u řeky Svratky p. č. 1658/1, pokračuje na východ po hranicích p. č. 232, 1658/2, 183, část p. č. 184, 182/3, dále po železnici p. č. 180/2, 179/2, 179/3, 179/4, 169/2, 169/1, po levém břehu řeky Svratky p. č. 1658/1, po železnici p. č. 287/6, 288, 115, 157, 289/2, přes řeku Svratku po pravém břehu proti toku řeky, dále po hranicích p. č. 160, 157, 156, 155, 1779/1, 137/1, 137/3, 135/2, 131, 118/2, 128, 127, 125, 126, přes komunikaci na p. č. 107/3, 106, 103, 102, 99/1, 97, 94, 93, 90/2, 90/1, 89, 87, 85, 84, 82, 81, 77, 76//2, přes silnici p. č. 1661 na p. č. 34/1, 46, 45/1, 45, 41, 38/2, 36/3, 36/1, 32/1, 31/1, podél silnice k Nedvědici p. č. 1620/2, přes silnici p. č. 1788, na p. č. 2, 29, 1446//2, 185/3, 185/7, přes řeku Svratku p. č. 1658/1, kde se hranice uzavírá.

FRYŠTÁK, okr. Zlín

Hranice památkové zóny ve Fryštáku začíná na severu v ulici Kvapilově p. č. 205, z ní odbočuje po hranicích parcel p. č. 155, 156, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 114, 112, kolmo přechází ulici Komenského p. č. 67, pokračuje po hranicích p. č. 53, 54, 43, 32, 34, 36, kolmo přechází ulici p. č. 28 a vodoteč p. č. 412 a pokračuje po ulici p. č. 513, po hranicích p. č. 631, 633, 634, 635, 638, kolmo přechází ulici p. č. 649, pokračuje po hranicích p. č. 698, 704, 702, ulicí p. č. 743, po hranicích p. č. 754, 759, 762, po ulici p. č. 777, přechází ulici p. č. 1004, po levém břehu vodoteče p. č. 628, z něj odbočuje po hranicích p. č. 28, 31, 38, 45, 46, po vodoteči p. č. 21, z ní odbočuje po hranicích p. č. 439, 440, 444, 459, 457, 460, 462, 464, 466, 468, 498/2, 1, 7, 475, 541, 540, 538, 539, 537, 535, 531, 528, 520, 519/2, 448, 449/2, 449/1, 451, 457, 476, 478, 480, kolmo přes ulici p. č. 1006 a po hranicích p. č. 247, 248, 244, 243, na ulici Kvapilovu p. č. 205, kde se hranice uzavírá.

HODKOVICE NAD MOHELKOU, okr. Liberec

Hranice památkové zóny v Hodkovicích nad Mohelkou začíná na severu u p. č. 236, na východě pokračuje podél p. č. 237, 280, 281, 282, 241, 283, 284, 285, 287, 289, 291/1, 291/2, 292, 294, 260, 261, 262, pokračuje podél cesty p. č. 2258 k Sportovní ulici p. č. 2257//2, kterou přetíná, přechází ulici Mlýnskou, obíhá p. č. 296, přechází komunikaci p. č. 2251, dále vede podél p. č. 147, 2382, přetíná Mlýnský potok p. č. 2381/2 a pokračuje po jeho levém břehu ke křižovatce ulic Riegrova a Pražská, na jihu přetíná Pražskou ulici p. č. 2247/1, pokračuje podél cesty p. č. 2275, kterou opouští za křižovatkou cest, a pokračuje podél cesty p. č. 2278, 2279 a podél České ulice p. č. 2245 k p. č. 24, pokračuje podél cesty p. č. 2281, přechází komunikaci p. č. 2283, pokračuje podél ní k p. č. 849, sleduje její jižní stranu, vede podél cesty p. č. 2299, přetíná ji k p. č. 1345/1 a podél hřbitovní zdi směřuje k západu. Přetíná cestu p. č. 1168/2 a Sokolskou ulici p. č. 2243, podél které vede k cestě p. č. 2315, dále pokračuje podél p. č. 236, 233, 238/1, 237, 240/4, 240/2, 241, 245/1, 246 k Zahradní ulici p. č. 2242, a 2260, vede podél ní k p. č. 1140/2, pokračuje podél p. č. 468, 1138/2 ke Komenského ulici p. č. 2317, kterou přetíná, a podél této ulice směřuje ke komunikaci p. č. 2318, tu a ulici Libereckou p. č. 2241 přetíná a pokračuje k výchozímu bodu u p. č. 236.

HOŘICE NA ŠUMAVĚ, okr. Český Krumlov

Hranice památkové zóny v Hořicích na Šumavě začíná na silnici na Český Krumlov p. č. 1204/2, dál vede podél p. č. 192/1, 66/1, 67, 64/1, překračuje silnici p. č. 1725/2, dále podél p. č. 937/4, 937/3, po cestě p. č. 937/9, 1210, na jihu vede podél p. č. 83/2, 83/1, 84 až k cestě, po které se stáčí k jihu, obíhá p. č. 1423, vede podél p. č. 115, 118, 119, 122, 123/2, 134, 133/2, 131, které obíhá, na západě pokračuje po cestě p. č. 1196/3, podél p. č. 128/1, přechází silnici na Horní Planou, vede kolem hřbitova p. č. 1, pokračuje podél p. č. 2, po cestě p. č. 1819, odbočuje přímo k severu po cestě p. č. 1201/2, na severu obíhá p. č. 7, vede podél p. č. 22/2, 23/2, 548/5, přechází cestu u transformátoru a po vnější straně cesty p. č. 1203 pokračuje k východu, na rozcestí se otáčí k jihu a vede po vnější straně cesty p. č. 1206/5, prochází uličkou p. č. 1206/3 k výchozímu bodu na silnici k Českému Krumlovu p. č. 1204/2.

CHABAŘOVICE, okr. Ústí nad Labem

Hranice památkové zóny v Chabařovicích začíná na severu v Kovářské ulici u p. č. 921, vede podél Kovářské ulice p. č. 929, přechází ulici Smetanovu p. č. 1141/1 a pokračuje podél Křížové ulice p. č. 974/1 k p. č. 968, které obíhá, pokračuje dále podél p. č. 969, 970, 971, obíhá p. č. 972 a pokračuje dále podél Křížové ulice p. č. 974/1 k ulici Marie Kršňákové p. č. 1061, přechází Ždírnický potok p. č. 73, pokračuje podél ulice Marie Kršňákové p. č. 114, vede podél ní k p. č. 114/3, kde ulici u p. č. 60/1 přechází, vede podél p. č. 60/1 až k chodníku pro pěší u Telnického potoka p. č. 113, překračuje cestu p. č. 114/1 a pokračuje podél Telnického potoka p. č. 73 a Ždirnického potoka rovněž p. č. 73, na východě přechází p. č. 1566/1 a komunikaci Ústecká p. č. 1696 k p. č. 225, vede podél této parcely a pokračuje podél p. č. 224, 223, obíhá p. č. 221, přes slučku přetíná p. č. 216, na jihu pokračuje podél p. č. 267, 269, 270, 274, 275, 298, obíhá p. č. 419 k p. č. 418, dále pokračuje podél p. č. 418, 421, 422, 425, 426, 429, 431, 437, 438, 448, přechází komunikaci p. č. 485, vodoteč p. č. 454, vede podél p. č. 455, přechází p. č. 486, pokračuje podél p. č. 487, 489, přetíná ulici V Aleji p. č. 494, obíhá p. č. 683/1 a dále podél p. č. 692, 615, 616, 619, přechází komunikaci p. č. 620, vede podél ní zpět k p. č. 624, pokračuje podél p. č. 624, přetíná p. č. 625, podél p. č. 628, přetíná p. č. 631/1, 632, vede podél p. č. 636, 637 a 640 k p. č. 643, které přetíná, pokračuje podél p. č. 642, 646, 647, 651, 655, obíhá p. č. 659, pokračuje podél p. č. 660, 661, obíhá p. č. 666, přetíná p. č. 667, pokračuje podél p. č. 677, 676, přechází Nádražní ulici p. č. 721, na západě obíhá p. č. 702, přechází komunikaci p. č. 1669, přetíná p. č. 705, 707, 711, obíhá p. č. 713, pokračuje dále podél p. č. 715, 718, 723/2, přetíná p. č. 725, vede podél p. č. 726, 732, 735, 736, 738, 752, pokračuje podél Teplické ulice p. č. 1262/2, přechází ji k p. č. 942, kterou přetíná, obíhá jej a vede dál podél p. č. 941, 935 a 931/2 k výchozímu bodu v Kovářské ulici u p. č. 921.

KYJOV, okr. Hodonín

Hranice památkové zóny v Kyjově začíná na severu na ulici Dobrovského p. č. 3094, kolmo přechází ulici Komenského p. č. 2510 a pokračuje po ulici Dobrovského p. č. 2510/11 a p. č. 4065, kde odbočuje po hranici p. č. 494 a 2509/8 na ulici Palackého p. č. 2493//5, odbočuje po ulici Jurovského p. č. 2510/10 a po ulici Jungmanově p. č. 2510/17, kolmo přechází ulici p. č. 2510/15 a pokračuje po ulici Jungmanově p. č. 2510/16, kde odbočuje po levém břehu Kyjovky p. č. 2507/8 až na ulici Dobrovského p. č. 3095, kde se hranice uzavírá.

MNÍŠEK POD BRDY (centrum města vč. areálu poutního místa Skalka), okr. Praha-západ

Hranice památkové zóny v Mníšku pod Brdy začíná na severu a vede kolem objektu Rekolekčního domu p. č. 1627, směřuje na jih podél výklenkových kapliček, po hranicích p. č. 1626, 1624, 1625, 1622 a po hranici p. č. 1618 klesá obloukem za rybníčkem p. č. 1619 k lesní chatě p. č. 2846, kterou přetíná, a míří přímo na západní roh p. č. 1606 přes p. č. 1609, 1607 a 1604, dále ke komunikaci p. č. 1716 a poté klesá jižním směrem po západní hranici p. č. 1718, 1736, 1737, 1735, 1738, 1748/2, 1749, 1766, přetíná ulici 9. května a klesá dále až k ulici Lhotecké, tu přetíná a pokračuje po komunikaci p. č. 1268 a 2911 k louce Pivovárka, dále směřuje na jihovýchod po její hranici se zahradami p. č. 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50, 54, 60, 62, 64, 66, 68, dále okolo objektu na p. č. 76 až na křižovatku Pražské a Komenského ulice, poté na jih po komunikaci p. č. 2891 (Komenského ul.) a před zdravotním střediskem se lomí k západu po severní hranici p. č. 215/1, dále obchází p. č. 222/2, 210, severní hranici p. č. 212, 214 a 225, pokračuje směrem jihozápadním po hranici p. č. 248, 249, 246, 247, 234 a 236, po komunikaci p. č. 800 (Rymáňská) na křižovatku s Nádražní ulicí p. č. 776, dále směřuje na jih Nádražní ulicí, lomí se po jižní hranici p. č. 774/1 a pokračuje dále západním směrem po hranicích p. č. 765, 760/2, 758, 755, 751 a komunikací p. č. 748 pokračuje do ulice Nové p. č. 737, kterou vede na křižovatku s ulicí Dobříšskou, odtud vedle objektu na p. č. 442, dále po hranici p. č. 443/1, 430, 417, 418 k lesnímu pozemku p. č. 997, který přetíná, a vede přes hráz mezi Prostředním a Dolejším rybníkem p. č. 1040, okolo pozemku p. č. 1021, přetíná p. č. 1022 a pokračuje po západní hranici p. č. 1025, lomí se na východ a vede okolo p. č. 1023, 1028, 1044, 1050 a 1075 a pokračuje po komunikaci p. č. 1011 ulicí Za Rybníky k p. č. 1261/1 (rybníček), který obchází po severní hranici, dále po hranici p. č. 1264/1, 1265/1 až k p. č. 1267/2, za kterým se lomí na sever okolo p. č. 1267/1, přechází ulici Lhoteckou a vede vzhůru vlevo vedle lipové aleje p. č. 2917, 1511 a 2917 až k severnímu okraji p. č. 1601, dále protíná les p. č. 1602, vstupuje do p. č. 1604 a na úrovni objektu p. č. 1605 se lomí a stoupá severozápadním směrem ke skaleckému kříži, ten obchází a pokračuje na sever po hranicích p. č. 1613, 1614 a 1626 až k objektu Rekolekčního domu p. č. 1627, kde se hranice uzavírá.

NAPAJEDLA, okr. Zlín

Hranice památkové zóny v Napajedlech začíná v severovýchodní části katastru u hřbitova p. č. 362. Přes les Kalvárie p. č. 1732/1 pokračuje jižním směrem k p. č. 6424/1, 2034/1 a 2063. Na její jižní hranici se lomí k západu až k p. č. 2074/1 a 806/1, kde na jejich hranici pokračuje jižním směrem, a po ulici Lány p. č. 6481/1 pokračuje až na křižovatku s ulicí 1. máje p. č. 2153/76, po které přechází na ulici 2. května p. č. 6406/1. Na křižovatce s ulicí Podluží p. č. 6480 se lomí směrem západním a po p. č. 7524/2 pokračuje až na ulici Pod Zahrádkami p. č. 6403 a ulicí Moravní p. č. 2160/1 přichází na levý břeh řeky Moravy p. č. 6447. Po levém břehu proti proudu Moravy přichází k sídlišti Nábřeží p. č. 117/1 a po p. č. 461/11 směrem severním se na pozemku p. č. 148/1 dostává na hlavní ulici Palackého p. č. 6439/5, kde se na křižovatce s ulicí Jiráskovou p. č. 6426/1 obrací na východ, a po polní cestě p. č. 6426/2 přichází opět ke hřbitovu, kde je výchozí bod.

POBĚŽOVICE, okr. Domažlice

Hranice památkové zóny v Poběžovicích začíná na severní straně Nádražní ulice p. č. 889, vede podél její jižní strany, na východní straně vede podél východní strany téže parcely, na jižní straně pokračuje podél severní strany Masarykovy ulice p. č. 888, p. č. 77/1, kde se láme jižním směrem, obíhá p. č. 77/1, pokračuje podél p. č. 74, 73, 72/2, kolmo přechází p. č. 900, pokračuje podél p. č. 69, 68, 66/1, 65, 64, 63, 61, 59 a 57, obíhá p. č. 52, přechází silnici p. č. 901, pokračuje podél p. č. 266, 263, 262, 261, 921, 260/2, 260/1, 256, 255, obíhá p. č. 254, na západní straně hranice vede podél p. č. 252, 919, pokračuje podél p. č. 289, 298, 296, kolmo přechází silnici p. č. 904, vede podél p. č. 476, 478, přechází přes p. č. 934/1, obíhá p. č. 934/2 a stáčí se k severu, na severní straně vede podél p. č. 936/7, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 936/6 a p. č. 501/1, dále vede podél východní strany silnice p. č. 901, obíhá p. č. 8 k výchozímu bodu v Nádražní ulici p. č. 889.

TELČ-STARÉ MĚSTO, okr. Jihlava

Hranice památkové zóny v Telči-Starém Městě začíná v severní části obce na hranici p. č. 417/6, které obíhá, dále pokračuje podél p. č. 422/6, obíhá p. č. 422/5, kolmo přechází cestu p. č. 416/10, pokračuje podél p. č. 423/4, obíhá p. č. 417/8, 422/1, kolmo přechází cestu Na Dlážkách p. č. 7381, jižně po ní a potom odbočuje po břehu Staroměstského rybníka, tj. po hranicích p. č. 426, 427, 435/1, 575, 440, 442, 443, 450/1, 452/1, 452/4, 452/5, 452/6, 452/3, 452/7, 452/2, 453/5 a 452/8 na jižní konec, přechází ulici po hranici p. č. 7386 a p. č. 7431/2 a dále pokračuje po hranicích p. č. 594, 454, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, kolmo přes ulici p. č. 7629, po hranicích p. č. 462/2, 462/5, 1454, 1455, 462/4, 463/6, 463/5, 1511, 463/1, 467, 469/2, 473/1, 471, 7389/2, 479, 482/1, 486/2, 7390/1, 489/2, 492/1, 496/1, 552, 551, 500/1, 504/1, 548, 545, kolmo přechází ulici p. č. 511/2, pokračuje dále po hranicích p. č. 544, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, kolmo přes ulici p. č. 7385/1, 7385/2 a po hranicích p. č. 529, 535/1, 528, kolmo přes ulici p. č. 7383, po hranici p. č. 417/7 k výchozímu bodu p. č. 417/6, kde se hranice uzavírá.

TŘEŠŤ, okr. Jihlava

Hranice památkové zóny v Třešti začíná na severu na křižovatce silnice p. č. 4569 s ulicí p. č. 2689, dále jde po ulici p. č. 2689, po hranici zámeckého parku p. č. 2697 a 2721, kde odbočuje po hranici p. č. 2851 na ulici p. č. 2882, dále po hranici hřbitova p. č. 3103 a po hranici p. č. 3093, 3092, 3076, 3061, 3058, 3055, 3053, 3050, 3049, na ulici p. č. 2924, dále po ulici p. č. 2990, z ní odbočuje po hranicích p. č. 646, 650, 652, 651, kolmo překračuje silnici p. č. 4571 a vede po hranici p. č. 676, 677 a 678/1 na ulici p. č. 686, po ní kolmo přechází ulici p. č. 4587 a vede dále ulicemi p. č. 42, 24 a ulicí p. č. 4577, ze které odbočuje po hranicích p. č. 387, 383, 382/2, 382/1, 381, 379, proti toku Třešťského potoka p. č. 4602, pak odbočuje kolmo přes p. č. 2644 na hranici p. č. 2615 a 2611, kde přechází na křižovatku silnice p. č. 4569, kde se hranice uzavírá.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY, okr. Zlín

Hranice památkové zóny ve Valašských Kloboukách začíná na severu na p. č. 181/2, pokračuje východním směrem po hranicích p. č. 4426, 2479/8, 2146/2, 483, 194, 195, 196, 197/1, 198, 200, 201, 202/2, 203/1, 203/2, 4490/1, po vodoteči p. č. 4380/1, z ní odbočuje po hranicích p. č. 267/3, 4338, 279/1, 279/2, 280, 281/1, 282/2, 385, 384, 289/2, 292, 300, 315, 316/1, 320, 325, 328/1, 373, 372, 374, 367/5, 367/6, 892, 272, 4392/1, 393/7, 393/4, po hranicích p. č. 393/8, 393/9, 460, 445/1, 480/1, 480, 494/3, po ulici p. č. 4406/1, po silnici p. č. 4321/2, po hranicích p. č. 805, 804, 3436/3, 3436/2, 776/2, po ulici p. č. 4409, 538/2, po hranicích p. č. 539, 534/12, 541, 545, 546/1, 695/2, 740, 692/2, 551, 725/3, 554/1, 556/1, 557, 558, 560/1, 562, 567/1, 572/1, 573/1, 576/1, 579/1, 582/1, 587, 590/1, 591/1, 593/1, 594/1, 596/1, 596/2, 600/1, 604, po hranicích p. č. 605/1, 609, 662/1, 670/1, 659, přes silnici p. č. 4362/2, po hranicích p. č. 3/1, 640/1, 637, 636, po silnici p. č. 4400/1, po hranicích p. č. 26, 628, 626, 627, 625, 624, po ulici p. č. 4354, 1521/1, zpět po ulici p. č. 4354, 4353/2, 65, 71, 580, 1531/4, 1531/3, 1531/2, 578/2, 578/1, 577, 574, 573, 572, 571, 570, 175/3, 175/6, 175/4, dále po hranici p. č. 181/2, kde se hranice uzavírá.

VESELÍ NAD MORAVOU, okr. Hodonín

Hranice památkové zóny ve Veselí nad Moravou začíná na severu na mostě přes plavební kanál, pokračuje východním směrem po ulici Benátky p. č. 1025/2, odbočuje na pravý břeh řeky Moravy po hranici p. č. 165/3, na konci p. č. 122 kolmo přechází řeku Moravu p. č. 1038/1 a pokračuje po levém břehu řeky po hranici p. č. 1312 (navigační stezka), z ní odbočuje po hranici zámeckého parku p. č. 3655/5, 3655/3, po hranicích p. č. 4465 a 1005/2, kde kolmo přechází řeku Moravu p. č. 1038/1 a p. č. 975/4, a pokračuje po hranici p. č. 4863/35 přímo přes plavební kanál řeky Moravy p. č. 71/3 a vede proti toku po jeho pravém břehu až k mostu na ulici Benátky, kde se hranice uzavírá.

VIZOVICE, okr. Zlín

Hranice památkové zóny ve Vizovicích začíná na severu na p. č. 2384/8, pak pokračuje jižním směrem po cestě p. č. 5249/2, kolmo překračuje silnici p. č. 5261 a vede po hranicích p. č. 2456/3, 74/8, 74/1, 1211, 1210, 1265, 74/4, 74/3, 74/2, 72/3, 72/4, 93/1, 98/2, 98/1, 99, 80, 84, pokračuje proti toku Lutoninky p. č. 5318/1, odbočuje po cestě p. č. 5291/2, po cestě p. č. 2634/1, odbočuje po hranicích p. č. 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1856, 2635/3, 1564, po silnici p. č. 5291, po silnici p. č. 5292, dále po hranicích p. č. 126, 5422/1, 129, 130, 256, 255/2, 252, 251/1, 266/1, 235/1, po ulici p. č. 5350, odbočuje po hranicích p. č. 328, 335/2, 337, 342, 344, 346, 351, 353/1, 341, 356, 347, po vodoteči Bratřejůvky p. č. 5329, odbočuje po hranicích p. č. 400, 1375, 402/2, po silnici p. č. 5109, odbočuje po hranicích p. č. 3737/5, 3738/1, 3738/2, 3746/3, 3753/6, 3746/5, 3739, 3737/2, 4053/4, 931/1, 931/2, 933, 960, 4054/1, 4055/1, po náhonu - vodoteči p. č. 5334/10, podél p. č. 5334/9, 5334/8, 5334/7, 5334/15, z ní odbočuje po hranicích p. č. 987, 1077, 4069/2, 4070, 4076/1, 4075, 4078, kolmo přechází ulici p. č. 5123/3, pokračuje po hranici p. č. 4498/1, přechází kolmo vodoteč p. č. 5345/1 a p. č. 4440/17 a 4508/1, pokračuje po hranicích p. č. 4508/1, 4440/2, 4440/1, 4505/12, 4501/11, 4505/10, 4505/9, 4505/8, 4505/7, 4505/5, 4505/4, 4505/3, 483/4, 483/3, kolem p. č. 1470, přes p. č. 4517/4, podél p. č. 511, 4517/8, 516/2, pokračuje po ulicích p. č. 5154 a 5178/1, odbočuje po hranicích p. č. 590/1, 542/3 a 5177 na pravý břeh vodoteče Dřevnice p. č. 5318/1, z ní odbočuje po vodoteči p. č. 5314, po hranicích p. č. 542/2, 13/3, 14/2, 15/2, 17/2, 21, 549/5, 549/4, 549/3, 549/2, 549/1, 552/1, po ulici Nádražní p. č. 5185/2, pak odbočuje po hranicích p. č. 846, 1253, 597/2, 597/4, 912/1, 1133, 1134, 863, 864, 784/4, 787/5, 787/4, 787/7, po ulici p. č. 5192, po hranicích p. č. 1089/7, 1089/5, 1070, 1091, 1493, 1106/3, 1050, 1007, 1113/1, 1086, 26, 29//2, 31, 34, 32/1, 1199, 34/1, 34/6, 34/5 a na ulici Zahradní p. č. 541/1 až na p. č. 2384/8, kde se hranice uzavírá.

VLACHOVO BŘEZÍ, okr. Prachatice

Hranice památkové zóny ve Vlachově Březí začíná na severu, kde protíná silnici směrem na Dolní a Horní Nakvasovice, Zálezly, Lčovice a Čkyni p. č. 1221/3, dále pokračuje podél kaplí Křížové cesty p. č. 852/1, dále severovýchodně podél p. č. 851/17, přetíná polní cestu p. č. 1224/1, po vnější straně kopíruje hranici p. č. 851/13, přetíná cestu p. č. 860/1 a navazuje na západní hranu p. č. 872/1, kterou dále kopíruje také na severu, napojuje se na severní hranu p. č. 872/2, 862, 863 a dále se prudce stáčí podél p. č. 863 k jihozápadu, lomí se k jihu na hranici s cípem p. č. 862 a pokračuje podél p. č. 19/3, 19/1, 17/1, lomí se k východu podél p. č. 867/5, 25, 11/2, 11/1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3/1, lomí se k severu a pokračuje opět východně, kde přetíná komunikaci p. č. 1237/1 ve směru Volyně, pokračuje podél p. č. 153/27, 813, 153/28, 309/1, 154, kterou obtáčí po východní a jižní straně, a pokračuje severozápadně podél p. č. 1197/1, lomí se k jihozápadu podél p. č. 305/1, 149/2, 148/1, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, lomí se k jihu podél p. č. 215, 275/2, 50, 130/1, kde přetíná polní cestu, a pokračuje podél p. č. 264, 52, 129, 261, 128/2, 127/4, 251/3, 126/3, 126/2, 243/1, 358, 124/2, kde se lomí, a pokračuje opět podél p. č. 124/2, 241/1, přetíná silnici od Prachatic p. č. 331 a pokračuje podél p. č. 369, 461/4, přetíná polní cestu p. č. 1241, dále p. č. 462, 464/1, dále p. č. 470, přechází potok p. č. 1240/1, vede podél p. č. 472, lomí se k severozápadu podél cesty p. č. 1207/1, lomí se podél hranic p. č. 88/1, 85/1, 85/2, 162, přetíná cestu a pokračuje podél p. č. 510/3, lomí se podél p. č. 516, navazuje na p. č. 523/1 a dále pokračuje p. č. 523/4, 526, obtáčí jihozápadní cíp památkové zóny podél p. č. 581 a 582, 580, 583/1, 1259, 587/2, přetíná cestu směrem na Radhostice p. č. 1212, pokračuje podél p. č. 652/12, 652/10, 652/13, 652/2, 662/24, 662/25, 662/43, dále podél p. č. 652/9, 655/4, 40/2, 40/1, 39, 81, 38/2, dále p. č. 661/14, 661/40, 661/14, 31/1, 659/1, 30, 29, 27, 315, 26/2, dále pokračuje podél silnice na Nakvasovice p. č. 1221/3 a p. č. 660/1 a napojuje se na výchozí bod.

VYŠŠÍ BROD, okr. Český Krumlov

Hranice památkové zóny ve Vyšším Brodě začíná na severu na levém břehu řeky Vltavy u p. č. 809/1, které obíhá včetně p. č. 78, přechází komunikaci p. č. 1810/2, na východě pokračuje dál podél p. č. 782/11, 782/12, 782/13, 782/14, 782/15, 782/2, 778/1, 764/3, podél levého břehu řeky Vltavy p. č. 1746/4, přechází řeku k p. č. 184/1, pokračuje dál podél p. č. 192/2, 193/2, 194, 197/2, 197/1, 209, 212, přechází komunikaci p. č. 1726/2, dále podél p. č. 215, 216, 217, 219, 221, 228/2, 232, 236, 240, 251, 256, obíhá p. č. 272/1, pokračuje podél p. č. 329/4, 329/3, 337/3, 340/2, 379, 342/3, obíhá p. č. 342/5, vrací se zpět podél cesty p. č. 337/4, pokračuje podél p. č. 381, dále podél potoka p. č. 437/2 až ke komunikaci p. č. 1699/5, na jihu vede podél ní k silnici p. č. 1706/10, překračuje ji, obíhá p. č. 952/2, 952/1 včetně p. č. 225, pokračuje podél komunikace p. č. 1715/1, vede podél p. č. 1117, 406, 1118, na západě překračuje komunikaci p. č. 1715/1, vede podél ní zpět k p. č. 1722/2, obíhá p. č. 362, 20/6, opět vede podél cesty p. č. 1717/2, pokračuje podél cesty p. č. 1723/2, ulice Míru p. č. 1725 a p. č. 78/2 k Lesní ulici p. č. 1724/1, pokračuje podél ní k p. č. 80/7, které obíhá, vede podél komunikace p. č. 65/5, přechází ji a pokračuje podél p. č. 65/1, přechází komunikaci p. č. 66/10 k p. č. 65/8, které obíhá, dále vede kolem p. č. 62, překračuje Českou ulici p. č. 1721/1, vede podél p. č. 1224/5, 1224/6, 1224/7, 1224/10, 1224/8, které obíhá, překračuje potok Menší Vltavice p. č. 1747, vede podél p. č. 1398/1, přechází vodoteč p. č. 1748, obíhá p. č. 1397/1, překračuje cestu p. č. 1730, pokračuje podél ní a dále podél p. č. 1390, 1428/3, 1428/1, 1428/2, které obíhá, na severu překračuje komunikaci p. č. 1736/1, obíhá p. č. 1432/2, přechází silnici p. č. 1738/1, pokračuje podél komunikace p. č. 1738/2, po této komunikaci přechází řeku Vltavu p. č. 1422/2 a dosahuje výchozího bodu u p. č. 809/1.

ŽAMBERK, okr. Ústí nad Orlicí

Hranice památkové zóny v Žamberku začíná na severovýchodě města na Havlíčkově nábřeží p. č. 3736, pokračuje k jihu po východní straně p. č. 3738, napojuje se na Tyršovu ulici p. č. 3739, kterou vede k Zámecké ulici (bývalá Rudé armády) p. č. 3737, 3750/1, překračuje ji a zámeckou zahradu p. č. 1941/1, na jihu obíhá zámek p. č. 1946/1, 1946/4 a 1946/3, od nároží zámku pokračuje jihozápadním směrem po hranicích p. č. 1951/1, 1951/3, 302/2, obíhá p. č. 302/1, pokračuje podél p. č. 229, obíhá p. č. 3687/2, překračuje chodník p. č. 3687/4 na Nádražní ulici (bývalá Gottwaldova) p. č. 3687/1, zde se lomí k severu až ná nároží s Komenského ulicí, přes chodník p. č. 3687/5 vstupuje do Komenského ulice p. č. 3701 a sleduje ji směrem na křižovatku se spojovací ulicí p. č. 3702, po které pokračuje na křižovatku s Klostermannovou ulicí p. č. 3703, na západě tuto parcelu šikmo překračuje na nároží bývalého hřbitova p. č. 903, který obíhá včetně p. č. 902 až na ulici Československé armády p. č. 3705, tuto parcelu šikmo překračuje směrem k ústí spojovací uličky p. č. 932, kterou sleduje k severu, pokračuje k severu po navazujících uličkách p. č. 928 a p. č. 3717 na roh p. č. 993, odtud pokračuje podél p. č. 993 a 994, obíhá p. č. 1004, na severu překračuje Havlíčkovo nábřeží p. č. 3715/1 do Divoké Orlice p. č. 3882, pokračuje proti proudu řeky k výchozímu bodu na p. č. 3736, kde se hranice uzavírá.

Přesunout nahoru