Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka 65/1995
Platnost od 30.10.1995
Účinnost od 01.01.1996
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 14.08.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 14.08.2019 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Návrh má za cíl zvýšit účast u voleb do Senátu Parlamentu České republiky a jejich celkové zjednodušení. 

Poslední změna: 19.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a některé další zákona

Zákon umožňuje korespondenční hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbách prezidenta.

Poslední změna: 15.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Návrh zákona má za cíl upravit problémy, které vznikají při časté změně volebních obvodů při volbách do Senátu.

Poslední změna: 03.06.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Tato technická vyhláška upravuje novou podobu vzorů pro úřední listiny používané při volbách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 39/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Novela se zaměřuje především na podmínky činnosti okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 38/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019

Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 217)

Cílem návrhu zákona je zavést možnost hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve volbách prezidentských a ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí korespondenčně.

Návrh neprošel 13.11.2018 (Vráceno předkladateli k dopracování)

Návrh senátního návrhu zákona kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh má za cíl nahradit dvoukolový systém voleb do Sentáu jednokolovým systémem alternativního hlasování.  

Návrh neprošel 18.10.2018 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Jedná se o změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž účelem je plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.08.2018 pod číslem 185/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

Novela zákona mění volební obvody pro volby do Senátu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.05.2018 pod číslem 72/2018 Sb. s účinností od 19.05.2018

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

Mění organizaci průběhu 2. kola senátních voleb.

Návrh neprošel 13.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Cílem návrhu je zajistit vyšší účast voličů ve druhém kole voleb do Senátu, a to doručením hlasovacích lístků voličům do jejich poštovních schránek a zvýšením časového odstupu druhého kola voleb od kola prvního.

Poslední změna: 22.02.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Vyhláška zapracovává navýšení odměn předsedům a zapisovatelům všech okrskových volebních komisí o 500 Kč.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2017 pod číslem 475/2017 Sb. s účinností od 29.12.2017

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republik, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zavedení možnosti korespondenčního hlasování ve volbách do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta republiky.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

Návrhy předkládaných novel zákonů mají do právního řádu České republiky detailně promítnout neslučitelnost výkonu funkce poslance nebo senátora a výkonu funkce člena vlády.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou Ústavy týkající se úpravy pravomocí prezidenta republiky

Návrh zákona byl vypracován v návaznosti na novelu Ústavy a obsahuje novely těch zákonů, které je třeba upravit v souvislosti se změnami navrhovanými v novele Ústavy.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh vyhlášky o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

Vyhláška stanovuje vzor formuláře pro zprávu o financování volební kampaně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.04.2017 pod číslem 113/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Technická novela. Napravuje nedostatky, které byly shledány judikaturou nebo praxí. Přizpůsobuje zákony elektronizaci veřejné správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.03.2017 pod číslem 90/2017 Sb. s účinností od 13.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony

Úprava financování volebních kampaní včetně výdajových limitů na volební kampaně. Navrhuje se, aby ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, tj. Poslanecké sněmovny a Senátu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu byla pravidla volební kampaně a jejího financování upravena v zásadě jednotně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 322/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a ostatní volební zákony

Novela mění vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu. A dále se ruší některá obsolentní ustanovení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.04.2016 pod číslem 114/2016 Sb. s účinností od 13.04.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, a zákon č. 424/1991 Sb.

Předmětem návrhu je zavedení minimálního procedurálního zastoupení (kvót) žen (i mužů) na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev.

Poslední změna: 01.07.2015 (Projednáno vládou, schváleno)