Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 232/1995 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně

Částka 63/1995
Platnost od 13.10.1995
Účinnost od 01.11.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 5. října 1995,

kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


Čl. I

Vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně, se mění takto:

V § 3 odst. 2 se tečka na konci poslední věty nahrazuje středníkem a věta se doplňuje textem, který zní: "u desetikorun vydaných do oběhu po 1. listopadu 1995 jsou u spodního okraje mince pod číslicí "1".".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1995.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Přesunout nahoru