Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 228/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování

Částka 62/1995
Platnost od 13.10.1995
Účinnost od 13.10.1995
Zrušeno k 01.01.2000 (368/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

228

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 28. září 1995,

kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 34a zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb.:


§ 1

(1) Peněžní částka k úhradě nezbytných nákladů na jeden den pobytu cizince na území České republiky se stanoví ve výši 1 000 Kč.

(2) Pro cizince mladšího 12 let věku se peněžní částka podle odstavce 1 stanoví ve výši 500 Kč.

§ 2

Peněžní částky uvedené v § 1 mohou být cizincem předloženy v české měně nebo v cizí volně směnitelné měně.


§ 3

Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra č. 121/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování, ve znění vyhlášky č. 199/1995 Sb.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb.

Přesunout nahoru