Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 214/1995 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů

Částka 57/1995
Platnost od 29.09.1995
Účinnost od 11.10.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 24. srpna 1995

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

(1) K 50. výročí založení Organizace spojených národů se vydávají pamětní stříbrné dvousetkoruny (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je povolená odchylka nahoru i dolů v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolená odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvousetkoruny je velký státní znak České republiky umístěný blíže k levému hornímu okraji mince. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při pravém okraji mince. Pod státním znakem vlevo je ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, je umístěna pod státním znakem vpravo.

(2) Na rubu dvousetkoruny vychází hlavní motiv ze znaku Organizace spojených národů. Kruhová mapa světa, která pokrývá převážnou část mincovního pole, je stylizována do podoby obrazovky radiolokátoru se směrovou anténou. V levé horní části obrazovky radiolokátoru jsou mezi překříženými vavřínovými snítkami nad sebou umístěny letopočty "1945" a "1995". Letopočty jsou odděleny vodorovnou linkou. Při spodním a pravém okraji mince je neuzavřený opis "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ". Autorem návrhu dvousetkoruny je František Skrbek. Iniciála jeho příjmení "S" je umístěna ve spodní části mince mezi svislou osou radiolokátoru a vyobrazením afrického kontinentu.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. října 1995.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Přesunout nahoru