Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 210/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

Částka 57/1995
Platnost od 29.09.1995
Účinnost od 29.09.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

210

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 30. srpna 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, se mění takto:

1. V § 1 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "4000 Kč".

2. V § 2 odst. 1 se částka "2500 Kčs" nahrazuje částkou "5000 Kč".

3. V § 2 odst. 2 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč".

4. V § 3 se slovo "Kčs" nahrazuje slovem "Kč".

5. V § 4 odst. 1 se částka "500 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kč".

6. Poznámka č. 6) zní:

"6) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru