Přejít na PLUS

Odkaz na nařízení vlády č. 195/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-195
Čísloč. 195/1995 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-195">
Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-195]Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-195]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-195 Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 195/1995 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 195/1995 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-195


Zpět na předpis