Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 193/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů

Částka 52/1995
Platnost od 22.09.1995
Účinnost od 22.09.1995
Zrušeno k 24.07.2001 (251/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 7. srpna 1995,

kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 45 odst. 6 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob a výši náhrad za omezení práv vlastníků lesních pozemků a lesních porostů podle § 19 odst. 5 zákona a § 26 odst. 7 zákona.

§ 2

Způsob náhrad

(1) Jednorázová náhrada v Kč se poskytuje vlastníku pozemku a lesního porostu za

a) předčasné smýcení lesního porostu na pruhu lesního pozemku v šíři 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů venkovního vedení elektřiny a v šíři 2 m na každou stranu od osy vysokotlakého a velmi vysokotlakého plynovodu (dále jen "volný pruh"),

b) neumožnění plnit produkční funkci ve volném pruhu.

(2) Periodická náhrada za průběžné udržování volného pruhu se poskytuje vlastníku pozemku jednou za dva roky ve výši 1,50 Kč/m2 podle skutečně provedené údržby.

(3) Náhrada se neposkytne, pokud udržování volného pruhu nebude provedeno tak, aby byl průjezdný.

§ 3

Výše náhrad

(1) Náhrada v Kč za předčasné smýcení lesního porostu N1 podle § 2 odst. 1 písm. a) se rovná ceně mýtní nezralosti vypočtené jako součin ceny lesního porostu Ha 1) a procenta jeho mýtní nezralosti Mn uvedeného pro jednotlivé skupiny lesních dřevin2) v příloze č. 1 této vyhlášky a celkové plochy p volného pruhu podél elektrického vedení nebo nad plynovodem v m2 a vypočte se podle následujícího vzorce:

V této náhradě je zahrnuto i odklizení kmenů a větví z volného pruhu.

(2) Výše roční náhrady v Kč za odnětí plnění dřevoprodukční funkce volného pruhu N2 se rovná součinu upravené potenciální renty z lesa r uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky a celkové plochy p volného pruhu v m2 a vypočte se podle následujícího vzorce:

(3) Celková výše náhrady v Kč za období životnosti venkovního vedení elektřiny nebo plynovodu (dále jen "životnost zařízení") podle § 2 odst. 1 písm. b) se stanoví jako součin počtu let životnosti zařízení Lz a roční náhrady za odnětí plnění produkční funkce volného pruhu N2 zvýšené o 10 % a vypočte se podle následujícího vzorce:

Zvýšení o 10 % kryje nepříznivý produkční dopad volného pruhu na okraj porostů sousedících s tímto pruhem.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 29 až 32 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

2) Příloha č. 21 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/1995 Sb.

PROCENTA MÝTNÍ NEZRALOSTI Mn

Skupina dřevin: SMRK

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 29100100100100100100100100100
30 - 39788185899395979899
40 - 49566066717781869196
50 - 59323845505862687482
60 - 69101624293741485464
70 - 79006101722283343
80 - 89000025111523
90 - 99000000007
100 a více000000000

Skupina dřevin: JEDLE

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 29100100100100100100100100100
30 - 39889093959798989999
40 - 49667176808689939697
50 - 59424956616973808590
60 - 69192634404955636978
70 - 790715213037455264
80 - 8900061320283448
90 - 99000017131932
100 - 1090000002515
110 a více000000000

Skupina dřevin: BOROVICE

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 29100100100100100100100100100
30 - 39676972747576818590
40 - 49545660626364697479
50 - 59404347495051566367
60 - 69263033353637435055
70 - 79131720222324303742
80 - 8926991012172529
90 - 99000003713l7
100 a více000000000

Skupina dřevin: MODŘÍN

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 29100100100100100100100100100
30 - 39727578818385909398
40 - 49576064677072798590
50 - 59414549525457657381
60 - 69263035373942495969
70 - 79121721222527334354
80 - 8915791114192837
90 - 9900111471419
100 - 109000000048
110 a více000000000

Skupina dřevin: DOUGLASKA

Bonitní stupeň
Věk12345
do 29100100100100100
30 - 394452606674
40 - 491725344152
50 - 5902121930
60 - 69000010
70 a více00000

Skupina dřevin: BUK

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 39100100100100100100100100100
40 - 49667177818386888993
50 - 59404757646874787986
60 - 69212840495462676878
70 - 7971427354250565868
80 - 890415243038454758
90 - 99006131927333646
100 - 10900041017222434
110 - 119000016111321
120 - 129000000016
130 a více000000000

Skupina dřevin: DUB

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 39100100100100100100100100100
40 - 49405061707988959799
50 - 5941630445772879396
60 - 69009243958768587
70 - 79000102545657279
80 - 8900001534546368
90 - 990000725445661
100 - 1090000116334755
110 - 119000009243143
120 - 129000003152530
130 - 13900000061114
140 a více000000000

Skupina dřevin: JASAN

Bonitní stupeň
Věk123
do 29100100100
30 - 39708187
40 - 49476577
50 - 59234562
60 - 6932446
70 - 790530
80 - 890016
90-99005
100 a více000

Skupina dřevin: OLŠE

Bonitní stupeň
Věk12345
do 19100100100100100
20 - 296774808588
30 - 395360636669
40 - 493543485252
50 - 591625313737
60 - 69210152224
70 - 79046911
80 a více00000

Skupina dřevin: OSIKA

Bonitní stupeň
Věk123
do 19100100100
20 - 29929393
30 - 39697073
40 - 49475053
50 - 59263135
60 - 69101418
70 - 79457
80 a více000

Skupina dřevin: AKÁT

Bonitní stupeň
Věk123456789
do 19100100100100100100100100100
20 - 29394449545760718086
30 - 39162537444751586975
40 - 4931020283439465664
50 - 59019162228334250
60 - 6900371321242933
70 - 79000358111213
80 a více000000000

Skupina dřevin: TOPOL

Bonitní stupeň
Věk12345
do 9100100100100100
10 -193542567789
20 a více00000

Skupina dřevin: BŘÍZA

Bonitní stupeň
Věk123
do 19100100100
20 - 29939495
30 - 39717478
40 - 49414248
50 - 59141719
60 a více000

Vysvětlivky

Údaje o zastoupení skupin dřevin v lesním porostu o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu, ověří se a případně upraví podle skutečného stavu lesního porostu (§ 22 odst. 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích; § 2 a 3 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a o státní správě lesního hospodářství).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/1995 Sb.

Upravená potenciální renta z lesa

KódRenta
SLTKč/m2
9Z0.01
9R0.01
9K0.01
8Z0.01
8Y0.01
8V0.01
8T0.01
8S0.11
8R0.04
8Q0.02
8P0.03
8N0.04
8M0.01
8K0.04
8G0.07
8F0.04
8A0.04
7Z0.01
7Y0.02
7V0.09
7T0.04
7S0.05
7R0.04
7Q0.02
7P0.07
7O0.09
7N0.04
7M0.02
7K0.04
7G0.07
7F0.06
7B0.06
6Z0.01
6Y0.02
6V0.11
6T0.04
6S0.08
6R0.08
6Q0.04
6P0.07
6O0.1
6N0.05
6M0.02
6L0.04
6K0.05
6I0.07
6H0.1
6G0.09
6F0.1
6D0.1
6B0.1
6A0.07
5Z0.02
5Y0.04
5W0.07
5V0.11
5U0.1
5T0.04
5S0.08
5R0.02
5Q0.04
5P0.06
5O0.1
5N0.04
5M0.02
5K0.06
5J0.07
5I0.07
5H0.09
5G0.09
5F0.1
5D0.12
5C0.06
5B0.1
5A0.07
4Z0.02
4Y0.02
4X0.01
4W0.07
4V0.13
4S0.07
4R0.08
4Q0.03
4P0.07
4O0.1
4N0.04
4M0.02
4K0.05
4I0.06
4H0.11
4G0.11
4F0.08
4D0.1
4C0.05
4B0.11
4A0.07
3Z0.02
3Y0.01
3X0.01
3W0.08
3V0.13
3U0.12
3S0.07
3R0.05
3Q0.03
3P0.04
3O0.09
3N0.04
3M0.01
3L0.08
3K0.03
3J0.03
3I0.05
3H0.1
3G0.08
3F0.08
3D0.1
3C0.03
3B0.1
3A0.05
2Z0.01
2X0.01
2W0.03
2V0.07
2T0.03
2S0.04
2Q0.02
2O0.06
2N0.02
2M0.02
2L0.08
2K0.02
2I0.02
2H0.07
2D0.06
2C0.01
2B0.06
2A0.03
1Z0.02
1X0.01
1V0.07
1U0.08
1T0.04
1S0.03
1Q0.02
1P0.07
1O0.02
1N0.01
1M0.03
1L0.08
1K0.01
1J0.01
1I0.02
1H0.02
1G0.05
1D0.07
1C0.01
1B0.02
lA0.01
0Z0.02
0X0.01
0T0.08
0R0.04
0O0.05
0N0.03
0M0.02
0K0.02
0G0.07
0C0.02

Vysvětlivka:

Soubor lesních typů SLT je aplikovaná jednotka typologického systému České republiky sdružující lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách. Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu vlastníků lesa.

Přesunout nahoru