Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb.

Částka 50/1995
Platnost od 31.08.1995
Účinnost od 31.08.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 14. srpna 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb., se mění takto:

Samostatná příloha vyhlášky se nahrazuje novou samostatnou přílohou1) obsahující závazné limitní ukazatele pro výrobu a složení krmných směsí a premixů.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha bude uveřejněna jako samostatná příloha Sbírky zákonů, která bude vydána jako zvláštní publikace a.s. SEVT Praha.

Přesunout nahoru