Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb.

Částka 42/1995
Platnost od 08.08.1995
Účinnost od 01.09.1995
Zrušeno k 01.07.2005 (224/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodářství

ze dne 14. července 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb.

Ministerstvo hospodářství podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb., se mění takto:

Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb. včetně nadpisu zní:

"Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb.

Finanční stravovací normativ na nákup potravin

Finanční stravovací normativ v Kč/na den a strávníka/v rozpětí

snídaně5,60- 8,50
přesnídávka3,60- 6,20
oběd12,30 - 19,50
svačina2,60- 3,20
večere10,70 - 17,60
celodenní34,80 - 55,00“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1995.


Ministr:

Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Přesunout nahoru