Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění

Částka 41/1995
Platnost od 04.08.1995
Účinnost od 01.01.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
46 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 155/1995 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, a některé další související zákony

Novela upravuje institut příspěvku v době částečné nezaměstnanosti reflektující zkušenosti s předchozí úpravou během pandemie koronaviru.  

Poslední změna: 14.04.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Je předkládán návrh k realizaci důchodové reformy k naplnění cílů obsažených v Programovém prohlášení vlády v oblasti důchodového pojištění, který obsahuje změnu architektury důchodového systému spočívající v transformaci starobního důchodu na tzv. nultý a první pilíř, tj. na solidární a zásluhovou část starobního důchodu.

Poslední změna: 13.01.2021 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Je předkládán návrh zákona, který obsahuje úpravu zvýšení procentní výměry starobního důchodu za výchovu dětí, a to v částce 500 Kč za 1 vychované dítě. U jednotlivého pojištěnce lze takto zvýšit procentní výměru starobního důchodu nejvýše za 3 vychované děti. Zvyšovat se budou důchody přiznané před účinností zákona i důchody nově přiznávané za účinnosti zákona.

Poslední změna: 13.01.2021 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, a některé další zákony

Návrh zákona řeší problematiku dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro osoby vykonávající práce v náročných profesích.

Poslední změna: 13.01.2021 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela má za cíl učinit paušál k dani z příjmu více atraktivní tím, že zavede její spojení s platbami na veřejné pojistné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.12.2020 v částce č. 221 pod číslem 540/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

Zákon poskytuje všem důchodcům jednotnou pevnou částku 5000 Kč.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2020 v částce č. 193 pod číslem 469/2020 Sb. s účinností od 01.12.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. 

Poslední změna: 16.11.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu...

Nařízením vlády se vyhlašují základní parametry pro výpočet důchodů v roce 2021 a zvyšují se důchody a příplatky důchodů v roce 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.09.2020 v částce č. 154 pod číslem 381/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
25.09.2020 v částce č. 154 pod číslem 382/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění

Cílem novely je zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 500,- Kč měsíčně za každé vychované dítě pro osobu v roli nejvíce pečující o dítě.

Poslední změna: 21.09.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Novela zákona parametricky upravuje důchodový systém způsobem, který zvýhodní „rodinné vztahy“ pojištěnců.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela upravuje trestný čin poškození finančních zájmů Evropské Unie podle § 260 trestního zákoníku a povádí adaptační úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.11.2019 pod číslem 315/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh nařízení vlády o parametrech důchodového pojištění pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Návrh nařízení vlády upravuje výše sociálních dávek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.10.2019 v částce č. 114 pod číslem 260/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
14.10.2019 v částce č. 114 pod číslem 261/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění

Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá ve zvýšení základní výměry důchodu z 10 % průměrné mzdy na 10,6 % průměrné mzdy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.09.2019 pod číslem 244/2019 Sb. s účinností od 30.09.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, a zákon o Úřadu práce České republiky

Cílem zákona je umožnit starším osobám žít v přiměřeně důstojných podmínkách, a to stanovením výše minimálního starobního důchodu.

Poslední změna: 01.07.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Novela formou diferenciace sazeb pojistného na sociální zabezpečení posiluje princip zásluhovosti pracujících rodičů.

Poslední změna: 06.05.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela poskytuje partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejnou důstojnost a ochranu rodinného života jako je poskytována manželům a jejich dětem a zajišťuje jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.

Poslední změna: 26.03.2019 (1. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu

Nařízením vlády se vyhlašují základní parametry pro výpočet důchodů v roce 2019 a zvyšují se důchody a příplatky důchodů v roce 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2018 pod číslem 212/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
27.09.2018 pod číslem 213/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Novela zvyšuje základní výměru důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a zvýšení důchodu o 1 000 Kč měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let (toto opatření se týká i důchodců, kteří tohoto věku dosáhli před rokem 2019).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2018 pod číslem 191/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, ...

Nařízením vlády se stanovují příslušné hodnoty potřebné pro výpočet důchodů přiznávaných v roce 2018 a výše zvýšení vyplácených důchodů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.10.2017 pod číslem 343/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
19.10.2017 pod číslem 344/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony (tisk č. 392)

Novela posiluje v sociálním zabezpečení prvek solidarity zrušením institutu maximálního vyměřovacího základu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Jedná se o změny převážně legislativně technického charakteru.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.

V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 310/2017 Sb. s účinností od 01.06.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony.

Zjednodušení placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění osobami samostatně výdělečně činnými a provedení dílčí úpravy podle poznatků z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 259/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 203/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona o zahraniční službě

Zakotvení specifik organizace a výkonu zahraniční služby, úprava konzulární služby a konzulární ochrany.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 150/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony

Účelem předloženého návrhu zákona je zavedení tzv. prorodinných opatření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 148/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Novela řeší odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 99/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015

Podle zákona o důchodovém pojištění vláda stanoví nařízením výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, výši redukčních hranic, výši základní výměry důchodu a zvýšení vyplácených důchodů; předkládané nařízení vlády obsahuje tyto údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění v roce 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.10.2016 pod číslem 325/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je upravit pravidla pro zvyšování důchodů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.07.2016 pod číslem 212/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Novela rozšiřuje okruh osob pracujících v hornictví, které mají snížený důchodový věk.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.07.2016 pod číslem 213/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

Novela energetického zákona, která posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.06.2016 pod číslem 190/2016 Sb. s účinností od 17.06.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Návrh zákona mj.: zavádí nový systém hodnocení kvality vysokých škol, upravuje nová pravidla akreditace studijních programů, systematicky upravuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.05.2016 pod číslem 137/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o výši všeobecného vyměř. základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměř. základu za rok 2014 redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016...

Vyhláška stanovuje výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu, výši redukčních hranic, výši základní výměry důchodu a zvýšení procentní výměry důchodů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.09.2015 pod číslem 244/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Návrh zákona obsahuje úpravu pravidel pro valorizaci důchodů obsažených v zákoně o důchodovém pojištění pro zvýšení důchodů v lednu 2016.

Návrh neprošel 17.06.2015 (Návrh vzat zpět)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)