Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 152/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-152
Čísloč. 152/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-152">
Zákon č. 152/1995 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 152/1995 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-152]Zákon č. 152/1995 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 152/1995 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 152/1995 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-152]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 152/1995 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-152 Zákon č. 152/1995 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 152/1995 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 152/1995 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-152


Zpět na předpis