Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.

Částka 38/1995
Platnost od 31.07.1995
Účinnost od 01.08.1995
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. července 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 8 odst. 1 včetně poznámky č. 6) zní:

"(1) Stravovací jednotky činí

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence:

1. ve věku od 3 do 6 let28,00 Kč až 38,00 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let32,00 Kč až 44,00 Kč,
3. ve věku od 12 let36,00 Kč až 50,00 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko28,00 Kč až 50,00 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež pro svěřence:

1. ve věku od 3 do 6 let15,40 Kč až 20,90 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let17,60 Kč až 24,20 Kč,
3. ve věku od 12 let19,80 Kč až 27,50 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko15,40 Kč až 27,50 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 3,60 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 7,20 Kč na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1.strava normální36,00 Kč až 50,00 Kč,
2.strava dietní40,00 Kč až 52,00 Kč,
3.dieta diabetická, bílkovinná a výživná50,00 Kč až 62,00 Kč,

d) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1.strava normální19,80 Kč až 27,50 Kč,
2.strava dietní22,00 Kč až 28,60 Kč,
3.dieta diabetická, bílkovinná a výživná27,50 Kč až 34,10 Kč.

6) § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb.".

2. V § 8 odst. 5 se v části věty za středníkem částka "24 Kč" nahrazuje částkou "30 Kč".

3. V § 9 odst. 2 se ve větě první za slova "pořizovací ceny surovin" vkládají tato slova: "pro přípravu stravy normální".

4. V § 13 odst. 2 se částka "24 Kč" nahrazuje částkou "30 Kč".

5. V § 14 odst. 2 se na konci připojují tato slova: "pro přípravu stravy normální".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru