Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 145/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.

Částka 38/1995
Platnost od 31.07.1995
Účinnost od 31.07.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 1995,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb., se zrušuje.

Čl. II

Při výpočtu a úhradě regulačního a sankčního opatření za roky 1993 a 1994 a při posuzování žádosti o zamezení tvrdosti tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru