Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 140/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.

Částka 37/1995
Platnost od 27.07.1995
Účinnost od 27.07.1995
Zrušeno k 01.01.2014 (186/2013 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

140

ZÁKON

ze dne 28. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 11 odst. 1 písm. f) se tečka na konci věty nahrazuje spojkou "anebo" a připojuje se nové písmeno g), které zní:

"g) přesídlil do České republiky do 31. prosince 1994 na základě pozvání vlády.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru